Home / Tag Archives: Đức Maria

Tag Archives: Đức Maria

Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe.” Ts. Phaolô Đặng Văn Tuấn, O.Carm.  

Xem thêm ...

Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, người nữ chiêm niệm.” Ts. Antôn Nguyễn Công Thành, O.Carm.    

Xem thêm ...

ĐỨC MARIA: NIỀM HY VỌNG CHẮC CHẮN

  ĐỨC MARIA: NIỀM HY VỌNG CHẮC CHẮN   Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Rôma, 07.12.2020   Đoàn dân đang lầm lũi bước đi giữa tối tăm bỗng nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng rực rỡ; đám người sống trong cảnh tối tăm mịt mùng thì nay đã được …

Xem thêm ...