Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ mười bốn (14): XÉT ĐOÁN

Ngày thứ mười bốn (14): XÉT ĐOÁN

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 14 —

TUẦN III, MÙA VỌNG

Chương 14

XÉT ĐOÁN

 

Xét đoán là bt công
Hãy lo xét mình mà đừng tìm xét vic người.
Xét ng
ười: đó là làm vic vô ích. Làm thế người ta rt hay lm và, dsai li lm.
Thay vì xét ng
ười, Bn hãy đoán, hãy xét mình: làm thế bao gicũng có li hơn.
Th
ường ta xét đoán svt theo độ cm tình ca lòng ta, đối vi svt y và, lòng tái thường
làm ta
đoán xét thiên lch.
N
ếu ta quy hướng tm mt ta, vmt mình Chúa, làm gì dkhó chu, khi gp trái ý đến thế.
Th
ường có mt cái gì, – không bên trong thì bên ngoài – nó lôi kéo ta.
Bao ngu
i htra tay làm vic, là y như kbí mt, đi tìm chính mình mà vn không biết.
Bao lâu svt xy đến hp sở ước, strường xem ra họ được an bình lm, nhưng nếu gp phn
đối, là tc khc hbi ri và xu bun.


Xét đoán rt có hi
Bt đồng ý kiến, bt hp tình cm, thường hay gây bt thun, gia bn bè, gia công dân mt
n
ước, có khi gia cmt Dòng tu và nhng người đạo đức.
M
t thói quen lưu cu, bỏ đi được khó lm, và chng my ai vui lòng chu dn đi li mình không
mu
n.
N
ếu chda vào ý kiến và tài năng riêng, hơn là theo gương Chúa Kitô, mà vâng li, tùng phc
B
n sít – hay có cũng rt mun – được ơn soi sáng trong đường thiêng liêng. Vì Chúa mun ta
ph
i hoàn toàn khut phc Chúa, thng hết mi lý lun để đi ti mt đức ái nng hu hơn.

SUY NIM
Tnhiên ta thích điu tra và công kích nhng khuyết đim ca người khác.
Lòng t
ái thường làm ta công nhn trong ta cái ta phê bình nơi người khác và, ta thường sáng
su
t khi xét khuyết đim ngui, mà mù ti đối vi khuyết đim ca mình.
L
i Chúa Giêsu: “Chúng con đừng xét đoán để khi phi đoán xét”.
Tôi s
ẽ đoán xét mình cho nghiêm nht, thay vì đi xét đoán người, để khi bChúa xét đoán, trong
ngày công phán.
L
y Chúa, xin ban cho con biết quên, hay không biết đến nhng cái con không có trách nhim
ph
i biết, phi xét đoán, để con chsng vì Chúa và trong Chúa. Ly Chúa, mt mình Chúa có
quy
n xét đoán, xin hãy đoán xét con đời này, để tha xét đoán con trong ngày công phán.

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …