Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ mười lăm (15): BÁC ÁI

Ngày thứ mười lăm (15): BÁC ÁI

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 15 —

TUẦN III, MÙA VỌNG

Chương 15

BÁC ÁI

 

Hot động ca bác ái
Đừng làm mt vic ác, để được bt cmt ca gì, hay bt lun vì yêu mt người nào. Nhưng có
lúc c
ũng nên bmt vic thin, hoc thay thế bng mt vic tt hơn, để làm ích cho mt người
c
n được ta giúp. Lúc đó không phi là bvic thin, nhưng là trthành vic tt hơn.
Không có bác ái, công vi
c bên ngoài là vic chết. Nhưng mt công vic du nhbé my, du
t
m thường my mà làm vì mt nguyên do bác ái, li li hết chnói. Vì Chúa không xét vic ta
làm, b
ng xét lý do xui ta làm.
Bác ái nhi
u, là làm nhiu ri đấy.
Cái ph
i làm clàm cho hn hoi, cũng là làm vic nhiu ri đấy.
Làm mà c
t mưu công ích hơn là to ý riêng, đó là làm nhiu ri đấy.

Bác ái tht
Cái người ta cho là công vic ca Bác ái. Thường khi li chlà con đẻ ca tham vng. Vì khuynh
h
ướng tnhiên, ý riêng, tính vli, tính quen tìm cái va ý, hng theo ta như bóng vi hình.
Ng
ười có bác ái hoàn toàn thc, không tìm ích riêng, trong bt ccông vic gì nguyn vng duy
nh
t ca h, là làm vinh danh Chúa trong mi s.
Ng
ười đó không ghen ghét ai, vì hkhông tìm vui sướng riêng cho mình.
H
không tìm hnh phúc cho bn thân, mt tìm nơi Chúa mt hnh phúc cao quí, và tri hơn hết.
Không nhìn nh
n cái gì hay tt to vt, hqui hướng tt cvChúa, như ngun sâu thm, phát
nguyên muôn
điu thin, là cu cánh làm cho hết thy các Thánh được an nghvui sướng.
Ôi! Ai có m
t tia Bác ái tht; người đó scm thy tt cthế vt, chlà phù vân gitrá!

SUY NIM
Ta hãy clĩnh hi được câu: “Chúa không xét ta đã làm nhiu hay làm ít, chxét ta Bác ái nhiu
hay ít”. Và: “Bác ái nhi
u tc là làm nhiu”.
Vic ta làm chỉ đẹp ý Chúa, khi nào nó đuc đóng n tín ca Bác ái.
Thánh Phaolô b
o: “Anh em hãy làm vic anh em trong cm tưởng, và nhp điu ca Đức Ái
Thiên Chúa”.
Lòng Bác ái linh
động và hin hot y, chính là ca nuôi dưỡng Đức tin trong ta, vì Đức tin mà
không có
Đức Ái, là Đức Tin chết.
L
y Chúa, là trung tâm ca mi Tình Yêu! Con ân hn, vì đã qua bao năm tháng mà không mến
Chúa! Con x
u h, vì đã ít nghĩ đến Chúa, trong khi Chúa nghĩ đến con luôn, đã thờ ơ lãnh đạm
v
i Chúa trong khi Chúa nóng lòng yêu con! Ly Chúa, xin cho con yêu mến Chúa cho tha thiết,
để bù li nhng năm tháng, mà con đã không mến Chúa, và đền đáp trong muôn mt lòng Chúa
yêu th
ương con.

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …