Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ mười sáu (16): MỘT NHỊN CHÍN LÀNH

Ngày thứ mười sáu (16): MỘT NHỊN CHÍN LÀNH

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 16 —

TUẦN III, MÙA VỌNG

Chương 16

MỘT NHỊN CHÍN LÀNH

Nhn là tinh khôn
Cái gì trong bn, hay trong người khác mà Bn không sa được. Bn hãy nhn nhc chu đựng,
cho
đến khi Chúa n định cách khác.
B
n nên nghĩ, biết đâu để thế li có li hơn cho Bn vì nó giúp bn luyn tp thêm đức nhn, là
m
t đức ti cn để lp nên công ln.
Nh
ưng Bn hãy cu xin Chúa giúp Bn trong nhng éo le y, để chu cho vui lòng.
N
ếu bn đã bo ai nhiu ln mà người y không chu nghe. Bn đừng cãi ly vi h, hãy để mc
Chúa, là
Đấng có thbiến điu ác, nên điu thin, để thn ý Ngài nên trn và, để Ngài được hin
danh, trong các tôi trung c
a Ngài.


Nhn là công bng
Bn hãy cnhn nhc chu đựng nhng khuyết đim và sơ sut, bt lun ln nhca người
khác, vì chính B
n, cũng đầy khuyết đim, mà người khác đang phi chu đựng đấy!
Chính Bn, Bn cũng không thtrnên như mình mun, thế sao Bn li có thbt người khác
ph
i trnên như Bn mun?
Ta thích cho ng
ười khác nên trn ho; còn li ta, ta vn không chu sa!
Ta mu
n sa trngười khác cho nht; còn ta, mt li sa bo xoàng đã chau mt!
Ta khó ch
u khi người khác được ơn rng, còn ta, ta vn không mun ai chi ta cái gì.
Ta mu
n ràng buc người khác, bng nhng klut nghiêm khc, còn ta hơi bó buc thêm mt
chút, là ta
đã không chu ni!
Nh
ng cái đó đủ để chng t, rt ít khi ta xvi người khác như xvi mình.


Nhn là sáng sut
Nếu ai cũng tinh toàn c, làm gì còn khgiá để ta vác cho Chúa.
Nh
ưng giờ đây Chúa an bài thế để ta tp tương trln nhau, vì ai cũng có khuyết đim, cũng như
phi nhn khuyết đim người khác. Chng ai ttúc tmãn, chng ai sáng sut đủ mà không phi
nh
người khác hướng dn. Trái li ta phi chu đựng ln nhau, yên i ln nhau giúp đỡ ln nhau,
d
y vvà chbo ln nhau.
Không gì ch
ng ttrình độ nhân đức ca ta bng phn trc. Vì nhng dp đó không làm cho ta
y
ếu thêm, trái li nó chchng tcái chân thc ca con người.


SUY NIM
Nhn nhc chu đựng khuyết đim trong ta, cũng như trong người khác, là mt cchcó năng
l
c thánh hóa và, là mt phương thế ti ho giúp ta xng đáng được thiên đàng.
Không gì công bình b
ng nhn nhc người khác, cái ta mun người khác nhn ta.
T
t hơn hết: ta hãy nhn khuyết đim người khác, mà đừng để người khác phi nhn khuyết đim
ta. Làm nh
ư thế, là vác gánh nng đỡ ln nhau.
L
i Thánh Phaolô: “Anh em hãy chu đựng ln nhau theo tinh thn Bác ái và hãy tha thlm li
cho nhau”.
L
y Chúa, Chúa đã rõ nhng trái ý rt có li cho con, vì nó sa cha, luyn lc và hoàn tt
nhân
đức trong con. Nhưng Chúa bit rõ, chúng con vt vchng nào, mi chu được nhng th
thách y, và dxúc cm chng nào, trước nhng trái ý y.
Ly Chúa! Xin đừng để con theo xúc cm riêng, nhưng hãy giúp con biết hy sinh, để đẹp lòng
Chúa.
Đó là điu con hy vng lòng thương yêu vô cùng Chúa. 

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …