Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ mười hai (12): LỢI ÍCH CỦA ĐAU KHỔ

Ngày thứ mười hai (12): LỢI ÍCH CỦA ĐAU KHỔ

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 12 —

TUẦN II, MÙA VỌNG

Chương 12
LỢI ÍCH CỦA ĐAU KHỔ


Đau khgiúp tgii thoát
Đôi khi gp đau khtrái ý rt có li cho ta, vì nó giúp ta hi tâm, nhìn nhn đời sng này như
sng tù đầy, và đừng đặt hy vng vào bt cvt nào ở đời.
D
u đôi lúc bngười phn đối hay nhng khi làm phi, hoc có ý ngay mà vn bngười công
kích, ng
nhn: cái đó rt có li. Vì nó giúp ta tkhiêm và tránh được tiếng phù phiếm.


Đau khổ đưa ti Chúa
Khi bên ngoài ta bngười đời khinh rvà ngnhn, chính lúc y là lúc ta dễ đi tìm Chúa để chng kiến cho lòng ta.
M
t lý do đó đủ bt buc ta tin vng vào Chúa và đừng đi tìm an i nơi người đời.
Khi m
t người có thin chí mà phi khtâm bththách, bngười xét đoán oan ung, lúc đó h
cm thy mình cn Chúa hơn khi nào hết và ngoài Chúa hthy rõ mình không thlàm được gì
hay và t
t.


Đau khlàm cho ta ngán sng
Lúc đau kh, ta bun, ta cu nguyn để thoát nhng đau khổ đang chu.
Lúc
đau kh, ta ngán sng lâu, ta mong chết để thoát mi vương vn mà kết hp vi Chúa Giêsu
Kitô.
Lúc kh
ổ đau ta mi nhn thy rõ đời này không có bo đảm hoàn toàn, không có bình an vng
ch
c.


SUY NIM
Phi chân nhn nhng trái ý như để th, để gt ra và siêu nhiên hóa tình ái.
Chúa để ta gp khp nơi nhng đau kh, nhng trái khoáy, nhng phn kháng… nhiu khi bi
chính tay nh
ng người chung sng vi ta, nhng người thân yêu ta, để ta yêu hcho cao thượng
và vì Chúa.
H
nh phúc tâm hn đã bị đau khththách, cám đỗ luyn lc như la thvà luyn vàng. Chính
b
i đó – li Đấng Khôn ngoan – “Chính nhờ đó mà hxng đáng được Chúa và dam hp vi
Chúa”.
Câu t
ng nim ca tôi trong lúc gp đau khslà: “Vâng ý Cha dưới đất bng trên tri vy”.
L
y Chúa! Xin giúp con trong nhng đau khvà phn kháng mà Chúa cho phép xy đến. Xin
đừng để nó làm kit qutrong con ngn la Bác ái. Đừng tiếc lòng con, mt hãy gily lòng
Chúa và hãy làm cho cám d
– thay vì làm con xa Chúa – sni kết li vi Chúa cht hơn.

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …