Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ mười một: BÌNH AN VÀ TIẾN BỘ

Ngày thứ mười một: BÌNH AN VÀ TIẾN BỘ

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 11 —

TUẦN II, MÙA VỌNG

Chương 11
BÌNH AN VÀ TIẾN BỘ


Tuyên chiến vi thói hư
Ta chỉ được bình an thc khi nào ta không mun bn tâm đến li nói hoc vic làm ca người
khác, hay b
t cnhng gì không hệ đến ta.
Ai hay pha mình vào vi
c người, hay đi tìm bên ngoài nhng vic bn bu, ít hay ha mi hi
tâm t
xét, người y bình an lâu thế nào được?
H
nh phúc nhng ai đơn thành, vì chính hshưởng được bình an ln lao!
T
i đâu có nhng thánh nhân đã trèo cao trên đường trn lành và nguyn ngm cao siêu được
đến thế?
Vì h
ọ đã cgng làm chết hn trong mình tt cnhng ước mun thế tc và như thế tâm hn h
đ
ã được kết cht mt thiết vi Chúa và trí khôn được thong dong chuyên lo phn ri.
Còn ta, ta
đã nô lnhiu quá cho tình dc, ta đã bn tâm nhiu quá vì nhng cái mau qua. Vì thế,
ít khi ta th
ng dp hn được nết xu – du là mt nết xu thôi! – và lòng ta ít ao ước tiến bluôn.
Chính cái
đó đã làm cho ta khô lnh hơn hết.
N
ếu ta chết hn cho mình và gilòng sch mi vương vn, ta scó thnếm được nhng hương
v
ca Thiên Chúa và cm thy mt phn nào cái thú khi suy gm vChúa.
Tr
lc ln nht mà cũng duy nht là ti ta quá nô lvà ham mê tình dc mà không cgng
b
ước vào đường trn lành ca các thánh.
Th
n hoc đôi lúc gp điu trái ý, ta đã nn lòng ngay và đi tìm an i ca người đời.

Phi chiến đấu cho can trường
Nếu ta vng tâm chiến đấu như mt tinh binh hùng dũng, nht định ta sthy tay Chúa giúp ta.
Vì Chúa h
ng sn sàng luôn để đến giúp nhng ai chiến đấu cho Chúa và đặt trót tin tưởng vào
Chúa. Ph
i không, chính để ta thng mà Chúa đã ban cho ta dp chiến đấu?
N
ếu đà tiến btinh thn ca ta chcăn cvào cách gilut bên ngoài, lòng st sng ca ta ch
lâu bn được?
Hãy đặt dìu vào gc cây và hãy cht đứt mi vương vn tình dc, như thế hn ta shưởng được
th
bình an thc.
Giá m
i năm ta tuyt căn được ly mt thói hư, ta schóng nên người hoàn thin biết my!
Nh
ưng trái li, kinh nghim cho ta hay, nhng năm mi trli ta còn khá hơn nhng năm đã
tuyên kh
n nhiu.
Đáng lý hng ngày ta phi st sng hơn, tiến bhơn, nhưng tiếc! mi giữ được mt phn ơn st
s
ng ban đầu ta đã cho là nhiu lm!
N
ếu ban đầu ta cgng ép mình hơn mt chút, ta đã có thlàm được mi vic cách ddàng và
vui v
.
Ch
a được mt tp quán là khó. Nhưng chiến đấu và đon tuyt ý riêng còn khó hơn nhiu.
N
ếu giờ đây, Bn không thng ni được nhng cái khó nh, nhng cái khó vô nghĩa, mai ngày
B
n thng sao ni nhng cái khó ln?
Hãy c
tuyt ngay ban đầu nhng khuynh chiu ca Bn, hãy sa bngay nhng tp quán xu,
không v
y dn dà nó sthành nguy cơ ln cho Bn?
Chà! N
ếu Bn nhn định rõ – khi Bn sng cho xng đáng – bn sẽ được hưởng an bình chng
nào và làm cho ng
ười khác vui mng biết my, chc Bn scgng tiến btinh thn nhiu hơn.

SUY NIM
Không gì ngược li an bình, hnh phúc tht, bng buông lung theo tình dc để làm nô lvà nn
nhân c
a nó.
Không gì có th
thiết lp mt lương tâm thư thái tht, mt đời sng huân công và hnh phúc đời
này và b
o đảm phn ri đời sau bng chiến đấu để thng tham vng, bng ctuyt nhng ước
mu
n llăng ca lòng.
Tôi ph
i tuyên chiến vi tà dc và quyết chdành lòng trí tôi cho mt mình Chúa.
L
y Chúa! Con đã sung sướng, tha lòng và chc phn ri biết my nếu con biết thng dp tình
d
c và thành tâm thng hi, để trnợ đức công bng Chúa và đền đáp mt phn nào lòng Chúa
yêu con! Xin
đừng để con phng smt cái gì ngoài Chúa? Chúa hãy đập tan xing xích, hãy
c
u con khi tình trng nô l, bt công và tàn nhn mà tình dc đang đàn áp con. Lòng con có
bao nhiêu, con xin dâng trót cho Chúa. Chúa
đừng để cho phô trương, tái, dâm ô, lười biếng,
gin hn – nhng tà chúa ngoi lai – chiếm đóng lòng con mt ln na. Con cm thy chia s
lòng mến Chúa là ăn cướp, là bi phn.
L
y Chúa là tt cca con, Chúa hãy nên gia nghip muôn đời ca con.

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …