Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ mười: LỜI VÔ ÍCH

Ngày thứ mười: LỜI VÔ ÍCH

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 10 —

TUẦN II, MÙA VỌNG

Chương 10
LỜI VÔ ÍCH


Nói ít
Bn hãy hết sc lánh xa nhng đám đông người. Vì dù Bn không có ý xu, nhưng li bàn son
vi
c đời bao gicũng tai hi lm.
Nó làm cho linh h
n ta chóng nhgvà nô ltính phô trương.
Thà nín l
ng nhng khi phi gp người đời và đừng xen vào gia đám đông là hơn c.
Đã biết rng chmy khi nói truyn ra vmà khi lương tâm cn rt, thế sao còn cnga ngáy
mu
n nói, mun bàn?
Th
ường ta thích nói là vì nhtrao đổi cm tình, ta có thyên i ln nhau và rút cho lòng trí khi
nh
ng tư tưởng bc rc.
Nhng lúc đó ta thường hay nói vmình, vnhng cái ta ưa thích và ước ao hoc nhng cái làm
ta khó ch
u.


Nói cho khôn
Nhưng khn! Thường ta chả được toi ý! Vì chính nhng cái bên ngoài y, nó làm cho ta mt rt
nhi
u ơn Chúa yên i bên trong.
Vì th
ế, ta phi tnh tao và cu nguyn, đừng để thì giqua đi vô ích.
N
ếu được phép nói hay nói có li, Bn cũng chnên nói nhng cái có thgiúp Bn tiến đức hơn.
T
p quán xu, tính ươn hèn trong đường tiến đức ngăn trta rt nhiu trong vic giming lưỡi.
L
i nói đạo đức vnhng vn đề thiêng liêng bao gicũng giúp ta tiến brt nhiu trong đường
đạo đức, nht là gia nhng người nht tâm trí đoàn kết trong Chúa.


SUY NIM
Nói ít vi to vt để nói nhiu vi Chúa, tránh nhng li vô ích tò mò, chdùng ming lưỡi để
nói nhng điu tt, điu cn: đó là phương pháp ti ho để nên người trn lành, để gitâm hn
trong s
ch và kết cht vi Chúa.
M
t người chỉ để lòng trí to vt, ưa thích nhng cái phù phiếm: người đó không thmến
Chúa
được, không thchuyên lo cu nguyn và hi tâm được.
L
i thánh Âugutinh: “Hi người đãng trí và lêu lng! ngươi làm gì trong khi ngươi tìm tha mãn
nh
c dc, vui sướng? Hãy hi tâm tìm ca tht, ca ti ho trong lòng ngươi, mt ca đó s
th
tha lòng ngươi”.
L
y Chúa! Xin ban cho con tinh thn ni hướng và hi tâm để con chchuyên lo thn ý Chúa và
trung thành v
i ơn Chúa. Xin hãy làm cho con chluôn nhớ đến Chúa, nói vChúa: Nh
khu
t phc, nói mà kính ái, và đừng để cho to vt nào có thlàm cho con xa Chúa.
Con ngán cái s
ng xa nhan Chúa, sng mà ít cm thy nhng cao cca Chúa, con ngán vì con
ch
ưa làm được gì để đẹp lòng Chúa!
Xin cho lòng con s
ng động trước nhan Chúa, và trước nhan Chúa, xin cho lòng con chthra
h
nh phúc là đẹp lòng Chúa đời này, để Chúa nên kphn ca con trong đời muôn thuở.

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …