Home / Timeline Stories / Đức Giáo Hoàng Alexander I

Đức Giáo Hoàng Alexander I

105-115:  Đức Giáo Hoàng Alexander I

–        Ngài là giáo hoàng thứ 6, triều đại của ngài kéo dài 10 năm. Ngài sinh tại Roma, vùng Saint Laurent. Là môn đệ của Plutarch và văn sĩ  nổi  tiếng Pline le Jeune. Đức Alexander I là vị Giáo hoàng có học thức uyên bác, được bầu làm giáo hoàng lúc còn rất trẻ, lúc ngài mới 20 tuổi.

– Hoạt động truyền giáo của ngài có tầm ảnh hưởng rất lớn và khiến cho nhiều nhân vật quan trọng ở Roma quay trở lại.

– Việc sử dụng nước phép trong Giáo Hội, ở tư gia và việc chỉ định bánh thánh phải được làm bằng bánh không men được phát xuất từ triều đại của ngài.

–         Phần “Qui pridie” (Hôm trước ngày chịu nạn…) trước khi truyền Phép được thêm vào Lễ Qui Roma được phát xuất từ triều đại ông.

–        Thời gian cai trị của ông được coi là thời gian khá khó khăn của giáo hội Công giáo

 

Nguồn tham khảo :

  1. Lm Phêrô Nguyễn Thanh Tùng (2010). 265 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG. NXB Tôn Giáo. Trang 27.
  2. WIKIPEDIA : Pope Alexander I, viewed 3 October 2019, from https://en.WIKIPEDIA.org/wiki/Pope_Alexander_I

Nguồn hình ảnh :

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …