Home / Timeline Stories / Thánh Giáo Hoàng Sixtus I

Thánh Giáo Hoàng Sixtus I

115-125: Thánh Giáo Hoàng Sixtus I 

Là vị giáo hoàng thứ 7 của Giáo Hội Công Giáo, là người kế vị của Đức Alexanđê I. Ngài sinh tại Roma. Giáo Hội đã suy tôn Ngài là Thánh và mừng lễ  vào ngày 03 tháng 04 hằng năm.

Trong triều đại của Ngài, Ngài tiếp tục công trình của vị tiền nhiệm, Ngài đưa ra những quy định về phẩm trật và sinh hoạt phụng vụ của Giáo hội :

Ngài đã ấn định dùng khăn vải để che chén thánh và không một ai, ngoại trừ các thừa tác viên có chức thánh mới được cầm trực tiếp các đồ thánh.

Ngài cũng truyền hát kinh tiền xướng trước Thánh lễ. Ngài tiếp tục công việc tổ chức Giáo Hội.

Ngài đưa bài thánh ca ba phần “Thánh, Thánh, Thánh” vào hát trong Thánh Lễ

Ngài chính là vị Giáo Hoàng đã thiết lập Mùa Chay thánh cho Giáo Hội.

Ngài chịu tử đạo năm 125 và được an táng bên cạnh mộ thánh Phêrô. Đến thế kỷ XII, dòng họ của Hầu tước Alife de Bénévent xin Đức Giáo Hoàng cho nhận di hài của Ngài về quê hương. Sự kiện di chuyển di hài của Ngài được kể lại như sau: khi lừa chở hài cốt của Thánh Sixtô I đến gần thành Alatri, nó đã dừng lại và không chịu đi nữa. Cuối cùng, dân thành Alatri đã tiếp nhận và cải táng hài cốt của Ngài trên thành cổ Acrôpôle thuộc Hy Lạp và được lưu giữ tại đây cho đến ngày nay.

Nguồn tham khảo tham khảo:

WIKIPEDIA : Giáo hoàng Xíttô. Truy cập ngày 3-10-2019 tại : https://vi.WIKIPEDIA.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_X%C3%ADtt%C3%B4_I

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, Cộng đoàn tu …