Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave, Lc 1:39-56

Thứ Sáu 31 Tháng Năm, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Phục Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa Cha nhân từ,Đức Maria đã vội vã đi thăm Bà chị họ Isave trong lúc cần được giúp đỡ. Nguyện xin …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 14:7-14, Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima

Thứ Hai 13 Tháng Năm, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Phục Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa xa xăm và không ai biết, và nhưng Chúa lại rất gần đến nỗi mà Chúa biết, yêu thương và cứu …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Phục Sinh (C)

Chủ Nhật 26 Tháng Năm, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta hiểu Lời Chúa Giêsu Ga 14:23-29   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ thánh Mátthia Tông Đồ – Ga 15:9-17

Thứ Ba 14 Tháng Năm, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CThánh Matthia, Tông Đồ Mùa Phục Sinh                                                       1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Thánh Mátthia tông đồ của Chúa là một nhân chứng cho cuộc đời và cái chết của Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Phục Sinh (C)

Chủ Nhật 19 Tháng Năm, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CĐiều răn mới: Hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta Ga 13:31-35    1.  Bài Đọc  a)  Lời Nguyện Mở Đầu: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp chúng con hiểu được sự mầu nhiệm của Hội Thánh như …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Philípphê và Giacôbê Tông Đồ – Ga 14:6-14

Thứ Sáu 3 Tháng Năm, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Phục Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúng con ngợi ca và cảm tạ Chúa vào ngày mừng lễ Các thánh Tông Đồ Philípphê và Giacôbê của Chúa. Nhờ …

Xem thêm ...

Lectio: Chúa Nhật IV Phục Sinh (C)

Chủ Nhật 12 Tháng Năm, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CChúa Giêsu vị Mục Tử Nhân Lành Con chiên Người nhận biết Người Ga 10:27-30   1.  Bài đọc  a) Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến và đốt lửa yêu mến trong lòng …

Xem thêm ...

Lectio: Chúa Nhật III Phục Sinh (C)

Chủ Nhật 5 Tháng Năm, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CTình yêu mặc khải sự hiện hữu của Chúa Lời mời đến bàn tiệc Thánh Thể của Chúa Phục Sinh  Ga 21: 1-19   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin hãy ban Thánh Thần Chúa xuống để …

Xem thêm ...

Lectio: Chúa Nhật II Phục Sinh (C) Kính Lòng Thương Xót Chúa

Chủ Nhật 28 Tháng Tư, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CNhiệm vụ của các môn đệ và lời chứng của tông đồ Tôma Ga 20:19-31   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, trong Chúa Nhật hôm nay con cái Cha đang tề tựu để ca tụng Đấng là …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật Phục Sinh (C)

Chủ Nhật 21 Tháng Tư, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CĐược thấy trong đêm tối và tin tưởng vì tình yêu Ga 20:1-9   1.  Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Giêsu Kitô, hôm nay ánh sáng Chúa giải chiếu trên chúng con, là nguồn mạch của sự …

Xem thêm ...