Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung

Thứ Hai 6 Tháng Tám, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang Mc 9:2-10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio Divina : Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thứ Tư 15 Tháng Tám, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐức Maria đi viếng bà thánh Êlisabéth Lc 1:39-56  1. Bài Đọc  a)  Lời nguyện mở đầu:  Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự Khôn Ngoan, của Khoa Học, của Tri Thức, của Khuyên Bảo, xin Chúa hãy …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Máccô, Phúc Âm Thánh Sử – Mc 16:15-20

Thứ Tư 25 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BThánh Mátthêu, Phúc Âm Thánh Sử Mùa Phục Sinh                                                       1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Có rất nhiều điều trong chúng con đã che lấp Lời của Chúa Và …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu là hình ảnh cây nho thật Lời mời gọi kêu nài ở lại trong Người để có được hoa trái của tình yêu Ga 15:1-8   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Chúa chúng con! …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 22 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào!” Ga 10:11-18   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Phục Sinh (B)

Chủ Nhật 15 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BChúa Giêsu hiện ra với các tông đồ Lc 24:35-48   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy CHÚA là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là Đấng đã biến đời sống mong manh của chúng con thành đá tảng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Truyền Tin

Thứ Hai 9 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Giao ước của Thiên Chúa với nhân loại Lời xin vâng của Đức Maria và của chúng ta Lc 1:26-38   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Cha nhân từ, trong thời gian thánh này của cầu nguyện …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Máccô 16:9-15

Thứ Bảy 7 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh          1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa và là Cha của chúng con, Chúa Giêsu, Con Chúa, đã sống giữa chúng con, Xác thịt như xác thịt chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 24:13-35

Thứ Tư 4 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh          1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Chúa không phải là Thiên Chúa của người chết Cũng chẳng phải là Chúa của …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Gioan 21:1-14

Thứ Sáu 6 Tháng Tư, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm B  Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh          1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Nhờ Chúa Phục Sinh của chúng con là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa …

Xem thêm ...