Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Thánh Giacôbê Tông Đồ

Thursday 25 July, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Thường Niên                                                 1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, xin thương xót con cái Chúa đây. Xin hãy đổ đầy chúng con với ân sủng của Chúa Và làm cho chúng con luôn sẵn sàng phục vụ Chúa Trong …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (C)

Sunday 28 July, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CLời cầu nguyện của Thầy   Lời cầu nguyện của các môn đệ Lc 11:1 – 13   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Cha là Đấng hay thương xót, Nhân danh Chúa Kitô con Cha, chúng con khẩn cầu cùng Cha, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (C)

Sunday 21 July, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMaria và Máctha, bạn của Chúa Giêsu    Phần nào tốt hơn đã được chọn bởi Maria?   Lc 10:34–42   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh

Tuesday 16 July, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CThưa Bà, đây là con của Bà! Đây là mẹ của anh! Ga 19:25-27   1. Chúng ta hãy lắng đọng trong Cầu Nguyện – Statio  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến, xin hãy đổ đầy tâm trí chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XV Thường Niên (C)

Sunday 14 July, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CDụ ngôn người Samaria nhân lành   Ai là anh em của tôi?  Lc 10:25-37 1. Bài Đọc a) Lời nguyện mở đầu: Lời nguyện của Chân Phước Giorgio Preca trong quyển Đền Thờ Thần Khí Chúa Kitô (Il Sacrario dello spirito di …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIV Thường Niên (C)

Sunday 7 July, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CBảy mươi hai môn đệ được sai đi. Gầy dựng lại đời sống cộng đoàn Lc 10:1-12, 17-20   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Tôma, Tông Đồ – Ga 20:24-29

Wednesday 3 July, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CMùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Cha kêu gọi các cái Cha Bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô. Xin Cha giải thoát chúng con khỏi bóng tối Và gìn giữ chúng con trong ánh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (C)

Sunday 30 June, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CQuá trình khó khăn trong việc thiết lập các môn đệ. Làm thế nào để được tái sinh Lc 9:51–62   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (C)

Friday 28 June, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CCon chiên lạc và được tìm thấy Việc hối cải thực sự:  từ công chính đến lòng thương xót Lc 15:3-7 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Cha của con, con đến trước mặt Chúa ngày hôm nay với một trái …

Xem thêm ...

Lectio: Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (C)

Sunday 23 June, 2019Lectio Divina | Lection Divina Năm CViệc bánh hóa ra nhiều cho những người đang đói Chúa Giêsu giảng dạy về sự chia sẻ Lc 9:10-17   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...