Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Luca 2:36-40

Monday 30 December, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm ATuần Bát Nhật Giáng Sinh   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã để cho những người trung thành, khiêm nhu Nhận ra Con Chúa Và chào đón Ngài là Đấng Cứu Thế Đấng đã đem …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Thánh Gia Thất (A)

Sunday 29 December, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm ACuộc chạy trốn sang Ai Cập và trở về Nagiarét Mt 2:13-23   1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa, Đấng Tạo Dựng trời đất và là Cha của chúng con, Chúa đã sai Con Một Chúa, Đấng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 1:57-66

Monday 23 December, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm ATuần thứ tư Mùa Vọng                                         1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Thiên Chúa yêu thương và quyền năng Chúa đã hoàn thành những lời hứa của Chúa để cứu rỗi chúng con Khi Chúa Giêsu, Con Một Chúa, đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Giáng Sinh (A)

Wednesday 25 December, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm ALời tựa của sách Phúc Âm theo thánh Gioan Ga 1:1-18    1.  Lời nguyện mở đầu Trong bóng tối của đêm không trăng sao, một đêm không ý nghĩa Chúa, Ngôi Lời Sự Sống, như một tia chớp trong cơn bão của …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Luca 1:67-79

Tuesday 24 December, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm ATuần thứ tư Mùa Vọng                                         Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Thiên Chúa đầy yêu thương và quyền năng Chúa đã hoàn thành những lời hứa của Chúa để cứu rỗi chúng con Khi Chúa Giêsu, Con Một Chúa, đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 9:35-10:1,5-8

Saturday 7 December, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm AThứ Bảy Tuần thứ nhất Mùa Vọng                                     Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót và trắc ẩn, Trong Đức Giêsu Kitô, Con của Chúa Chúa đã mặc khải mình là Thiên Chúa của mọi …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Vọng (A)

Sunday 15 December, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm AChúa Giêsu làm chứng về Gioan Tẩy Giả Mt 11:2–11   1.  Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần, Người là Đấng có từ thuở tạo thiên lập địa, Người quét qua các vực thẳm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Vọng (A)

Sunday 22 December, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm ASự công chính của thánh Giuse đã cứu mạng Mẹ Maria Mt 1:18-24    Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 11:28-30

Wednesday 11 December, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm AThứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Vọng                                        Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa là Thiên Chúa quyền năng và lòng thương xót, Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con trong sự đón nhận. Xin hãy loại bỏ những …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Mátthêu 7:21, 24-27

Thursday 5 December, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm AThứ Năm Tuần I Mùa Vọng                                     1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa của những ai tin tưởng vào Chúa, Và sống theo Tin Mừng của Con Chúa, Chúa là đá tảng cho …

Xem thêm ...