Home / Event / Lectio Divina: Gioan 17:11b-19

Lectio Divina: Gioan 17:11b-19

Date: Thứ Tư 15 Tháng Năm, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Tư Tuần VII – Mùa Phục Sinh

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con,

Con của Chúa là Đức Giêsu đã tận hiến bản thân mình,

Cho những người mà Ngài yêu thương – đó là, tất cả mọi người.

Xin ban cho chúng con một phần tình yêu bất vị kỷ của Người

Để chúng con có thể học hỏi từ kinh nghiệm

Rằng không có niềm vui nào vui hơn là cho đi chính mình

Thay vì nhận lãnh danh dự hoặc ân huệ.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần cũng làm cho chúng con nên một

Để chúng con ân cần chia sẻ với nhau

Sự phong phú và ân sủng được Thiên Chúa ban cho là con người.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  1. Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 17:11b-19 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như Chúng Ta.  Khi Con còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con.  Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.  Bây giờ, Con đến cùng Cha, và Con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của Con.  Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.  Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.  Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.  Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ.  Lời Cha là sự thật.  Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.  Vì họ, Con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

  1. Suy Niệm

–  Giờ đây, chúng ta đang ở trong Tuần Cửu Nhật của ngày Lễ Ngũ Tuần, chờ đợi sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần.  Chúa Giêsu nói rằng ơn Chúa Thánh Thần chỉ được ban cho những ai cầu xin ban ơn (Lc 11:13).  Trong nhà Tiệc Ly, trong chín ngày, từ ngày lễ Thăng Thiên đến lễ Ngũ Tuần, các Tông Đồ đã kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu (Cv 1:14), và họ đã nhận được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần (Cv 2:4).  Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục đặt trước chúng ta lời cầu nguyện Tư Tế của Chúa Giêsu.  Đây là một văn bản rất thích hợp chuẩn bị cho chúng ta trong những ngày này để được đón nhận Chúa Thánh Thần ngự đến trong cuộc đời chúng ta.

–  Ga 17:11b-12:  Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha!  Chúa Giêsu chuyển mối quan tâm của Người thành lời cầu nguyện:  “Xin Cha gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như Chúng Ta!”  Mọi việc mà Chúa Giêsu làm trong đời, Người đều nhân danh Thiên Chúa.  Đức Giêsu là sự bày tỏ của Danh Thiên Chúa.  Danh Thiên Chúa là Gia-Vê, YHWH.  Vào thời Chúa Giêsu, danh này được phát âm là “Adonai” (Đấng Trị Vì), “Kyrios” (Đức Chúa), “Chúa”.  Trong bài giảng của Lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô nói rằng Chúa Giêsu, vì sự Phục Sinh của Người, Thiên Chúa đã đặt Người là Đức Chúa:  “Vì lý do này, toàn thể dân Israel phải biết chắc điều này:  Đức Giêsu mà anh em treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô” (Cv 2:36).  Và Thánh Phaolô nói rằng điều này đã được thực hiện để “mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa và để tôn vinh Thiên Chúa Cha” (Pl 2:11).   “Đó là Danh Hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu” (Pl 2:9).  Gia-Vê hay YHWH, là Danh Thánh Thiên Chúa, đã có một khuôn mặt cụ thể trong Đức Giêsu Nagiarét!  Sự hiệp nhất phải được tạo nên xung quanh danh hiệu này:  xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như Chúng Ta.  Chúa Giêsu muốn sự hiệp nhất của các cộng đoàn theo cách mà họ có thể chịu đựng được sự tấn công của thế gian đã ghét họ và bắt bớ họ.  Những người hiệp nhất xung quanh danh Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bị khuất phục!

–  Ga 17:13-16:  để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của Con.  Chúa Giêsu đang nói lời từ biệt.  Trong một thời gian ngắn Người sẽ ra đi.  Các môn đệ tiếp tục ở lại trong thế gian.  Họ sẽ bị bắt bớ và chịu đau khổ.  Vì điều này, họ rất buồn.  Chúa Giêsu cầu nguyện cho niềm vui của họ được trọn vẹn.  Các ông muốn tiếp tục ở lại thế gian mà không thuộc về thế gian.  Điều này có nghĩa là sống trong hệ thống của Đế chế, cho dù là người tự do hay công dân La Mã, không để cho mình bị hư hỏng.  Giống như Chúa Giêsu, và với Chúa Giêsu, họ nên sống theo hướng ngược lại với thế gian.

–  Ga 17:17-19:  Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.  Chúa Giêsu cầu xin cho họ được thánh hiến trong sự thật.  Có nghĩa là, họ có khả năng tận hiến cả cuộc đời để làm chứng cho đức tin của mình vào Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha.  Chúa Giêsu đã thánh hóa chính mình theo cách mà trong suốt cuộc đời của Người, Người đã mặc khải về Chúa Cha.  Người cầu xin cho các môn đệ bước vào cùng một tiến trình nên thánh.  Sứ mệnh của các ông cũng giống như sứ mệnh của Chúa Giêsu.  Các ông thánh hóa bản thân theo cách sống trong tình yêu thương, mặc khải về Chúa Giêsu và Chúa Cha.  Thánh hóa chính mình có nghĩa là trở nên con người giống như Chúa Giêsu.  Đức Thánh Cha Leo Cả đã nói rằng:  “Chúa Giêsu là con người, nhưng là con người mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể là con người.”  Vì điều này, chúng ta nên sống ngược lại với thế gian, bởi vì hệ thống thế gian làm mất đi nhân bản đời sống con người và làm cho nó đi ngược lại với ý định của Đấng Tạo Hóa.

  1. Một vài câu hỏi cá nhân

  Chúa Giêsu đã sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian.  Người sống trái ngược lại với hệ thống, và vì điều này, Người đã bị bắt và bị kết án tử hình.  Tôi có sống ngược lại với hệ thống thế gian ngày nay không, hay tôi uốn nắn đức tin của mình theo guồng máy thế gian?

 Những lời nói và hành động nào cho thấy tôi thuộc về thế gian hay không thuộc về thế gian này?  Tôi có cho thấy là mình thuộc về cả hai không?

–  Chuẩn bị cho Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  Để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Thần Khí đã ban lòng can đảm cho Chúa Giêsu.  Trong Tuần Cửu Nhật chuẩn bị cho Lễ Hiện Xuống này, thật tốt nếu chúng ta dành chút thì giờ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần của Chúa Giêsu.

  1. Lời nguyện kết

Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,

Ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

Được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

(Tv 16:7-8)

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …