Home / Event / Lectio Divina: Gioan 17:20-26

Lectio Divina: Gioan 17:20-26

Date: Thứ Năm 25 Tháng Năm, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Năm Tuần VII – Mùa Phục Sinh

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

Và cũng là Cha của tất cả chúng con,

Chúng con tin tưởng ở nơi Cha

Và chúng con biết rằng Cha yêu thương Chúa Giêsu

Với một tình yêu sâu đậm, tin tưởng, và bền vững.

Xin Cha hãy cho Chúa Thánh Thần tuôn đổ tình yêu này

Vào trong tâm hồn của tất cả những ai

Tin vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ và mục tử của chúng con.

Nguyện xin cho tình yêu này hiệp nhất chúng trong một mối liên kết chung

Của sự cảm thông và tôn trọng lẫn nhau

Và xin cho tình yêu đó dẫn dắt chúng con

Sống vì nhau và phục vụ lẫn nhau

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  1. Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 17:20-26 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong Chúng Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.  Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được nên một như Chúng Ta là một.  Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con, và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con.

Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu thương Con trước khi thế gian được tạo thành.  Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con, Con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai Con.  Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa.”

  1. Suy Niệm

–  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta phần thứ ba cũng là phần cuối cùng lời cầu nguyện Tư Tế, trong đó Chúa Giêsu hướng về tương lai và bày tỏ lòng ước ao nhất của Người về sự hiệp nhất giữa chúng ta, các môn đệ của Người, và để tất cả mọi người được ở lại trong tình yêu thương hiệp nhất, bởi vì không có tình yêu thương và không có sự hiệp nhất thì chúng ta không đáng được tín nhiệm.

–  Ga 17:20-23:  để thế gian tin rằng Cha đã sai Con!  Chúa Giêsu nhìn ra xa và cầu nguyện với Chúa Cha: “Con không cầu xin cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong Chúng Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.”  Hãy để ý, ở đây xuất hiện mối quan tâm lớn lao của Chúa Giêsu về sự hiệp nhất nên có trong các cộng đoàn.  Hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, mà là duy trì tình yêu thương, bất chấp những căng thẳng và xung đột.  Một tình yêu thương hiệp nhất đến độ tạo nên, giữa mọi người, một sự hiệp nhất sâu xa giống như sự hiệp nhất có nơi Chúa Giêsu và Chúa Cha.  Sự hiệp nhất trong tình yêu thương được mặc khải trong Thiên Chúa Ba Ngôi là mẫu mực cho các cộng đoàn.  Vì vậy, nhờ tình yêu thương giữa mọi người, cộng đoàn cho thế gian thấy thông điệp sâu sắc nhất của Chúa Giêsu.  Người ta nói về các Kitô hữu tiên khởi rằng:  “Hãy xem họ yêu thương nhau biết chừng nào!”  Sự chia rẽ ngày nay giữa ba tôn giáo cùng xuất phát từ ông Áp-ra-ham thực sự là một bi kịch:  người đạo Do Thái, Kitô hữu, và người Hồi giáo.  Và còn bi thảm hơn nữa là sự chia rẽ giữa chúng ta là các Kitô hữu, những người nói rằng chúng ta tin vào Chúa Giêsu.  Nếu chúng ta chia rẽ, chúng ta không đáng được tín nhiệm.  Chủ trương đại kết là tâm điểm của lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu với Chúa Cha.  Đó là di nguyện của Người.  Là một Kitô hữu và không hướng về việc đại kết là một sự mâu thuẫn.  Nó có nghĩa là đi ngược lại với Di Chúc của Chúa Giêsu.

–  Ga 17:24-26:  để tình Cha yêu thương Con ở trong họ.  Chúa Giêsu không muốn ở lại một mình.  Người nói rằng: “Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu thương Con trước khi thế gian được tạo thành.”  Chúa Giêsu hạnh phúc khi tất cả chúng ta ở cùng với Người.  Chúa muốn các môn đệ của Người có cùng kinh nghiệm về Chúa Cha mà Người đã có.  Chúa muốn chúng ta biết Chúa Cha và Chúa Cha biết chúng ta.  Trong Kinh Thánh, lời cần biết không chỉ giới hạn ở một kiến thức lý thuyết hợp lý, mà còn bao hàm kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa hằng sống trong tình yêu thương với mọi người trong cộng đoàn.

–  để họ được nên một như Chúng Ta là một.  (Sự hiệp nhất và Thiên Chúa Ba Ngôi trong sách Tin Mừng của Gioan).  Sách Tin Mừng theo thánh Gioan giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, sự hiệp thông giữa ba Ngôi Thiên Chúa:  Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.  Trong bốn sách Tin Mừng, sách của thánh Gioan là sách nhấn mạnh hơn đến sự hiệp nhất sâu xa giữa Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.  Từ văn bản của Tin Mừng Gioan (Ga 17:6-8), chúng ta thấy sứ mạng của Chúa Con là sự biểu lộ tối thượng của tình yêu Chúa Cha.  Và sự hiệp nhất này giữa Chúa Cha và Chúa Con khiến Chúa Giêsu phải thốt lên:  “Chúa Cha và Ta là một” (Ga 10:30).  Giữa Chúa Cha và Chúa Con có một sự hiệp nhất mãnh liệt đến nỗi ai nhìn thấy khuôn mặt của người này thì cũng thấy được khuôn mặt của người kia.  Và để hoàn thành sứ mạng hiệp nhất đã được nhận lãnh từ Chúa Cha, Chúa Giêsu mặc khải Chúa Thánh Thần.  Thần Khí Sự Thật phát xuất từ Chúa Cha (Ga 15:26).  Trước sự khẩn cầu của Chúa Con (Ga 14:16), Chúa Cha sai Thần Khí đến với mỗi người chúng ta để Người sẽ ở lại với chúng ta, khích lệ và ban sức mạnh cho chúng ta.  Thần Khí cũng từ Chúa Con mà đến với chúng ta (Ga 16:7-8).  Như vậy Thần Khí Sự Thật , Đấng đồng hành với chúng ta, là sự thông ban của sự hiệp nhất sâu xa hiện hữu giữa Chúa Cha và Chúa Con (Ga 15:26-27).  Chúa Thánh Thần không thể thông ban một lẽ thật khác với sự thật của Chúa Con.  Mọi việc liên quan đến mầu nhiệm về Chúa Con, Chúa Thánh Thần đều cho chúng ta biết (Ga 16:13-14).  Kinh nghiệm này về sự hiệp nhất của Thiên Chúa rất mãnh liệt trong các cộng đoàn của Người Môn Đệ Chúa Yêu.  Tình yêu liên kết các Ngôi Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần – cho phép chúng ta cảm nghiệm về Thiên Chúa qua sự kết hợp với mọi người trong một cộng đoàn yêu thương.  Đây cũng là kinh nghiệm của cộng đoàn, nơi tình yêu phải là dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa cộng đoàn (Ga 13:34-35).  Tình yêu này xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn (Ga 17:21).  Họ nhìn vào sự hiệp nhất của Thiên Chúa để hiểu được sự hiệp nhất giữa họ.

  1. Một vài suy gẫm cá nhân

  Đức Giám Mục Don Pedro Casaldáliga nói rằng:  “Thiên Chúa Ba Ngôi thực sự là một cộng đoàn tốt đẹp nhất.”  Trong cộng đoàn mà bạn là thành viên, bạn có thể trông thấy bất kỳ dấu hiệu phàm nhân nào về Thiên Chúa Ba Ngôi không?

 Chủ trương đại kết:  tôi có quan tâm đến chủ trương đại kết không?  Tôi thực hành việc đại kết với những người khác như thế nào?

–  Tôi có biết giáo lý và tín lý của Giáo Hội đủ để tham gia vào một cuộc thảo luận đại kết với những người khác mà không tạo ra hiểu lầm cho bản thân hoặc cho người khác không?

–  Tôi có những giới hạn nào đối với hoạt động đại kết trong đời tôi không?  Có nên có những giới hạn cho việc đại kết không?

  1. Lời nguyện kết

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:

Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

(Tv 16:11)

 

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Date: Time: - Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh …