Home / Lectio Divinapage 2

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (A)

Chủ Nhật 27 Tháng Chín, 2020

|

CN 26 TN (A)

Dụ ngôn hai người con Việc vâng lời bất tuân phục và việc cãi lời vâng phục Mt 21:28-32  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong ánh …

Lectio Divina: Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gábriel, và Ráphael

Thứ Ba 29 Tháng Chín, 2020

TongLanhThienThan

Mùa Thường Niên Ga 1:47-51  1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Xin Cha cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Cha Thể hiện trong lòng thương xót và tha thứ của Cha. Xin Cha tiếp tục đổ tràn đầy chúng con với ân sủng tình yêu của Cha. Xin Cha hãy giúp …

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thứ Năm 1 Tháng Mười, 2020

Therese-de-Enfant-Jesus

Mùa Thường Niên Lc 10:17-24 1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Cha, Chúa đã cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Chúa

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 4 Tháng Mười, 2020

|

CN 27 TN (A)

Dụ ngôn về những người tá điền sát nhânMt 21:33-43  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa, Chúa Nhật này con muốn cầu nguyện với một trong những hình ảnh đẹp nhất của Cựu Ước:  “Xin đừng bỏ rơi vườn nho tay hữu của Chúa đã trồng nên”.  Xin Chúa hãy tiếp tục vun xới và làm phong …

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thứ Tư 7 Tháng Mười, 2020

DucMeManCoi

Mùa Thường Niên Lc 10:38-42 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, tình yêu của Cha dành cho chúng con vượt qua tất cả mọi hy vọng và mong ước của chúng con.

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 11 Tháng Mười, 2020

|

CN 28 TN (A)

Lời mời rộng rãi đến bàn tiệc Nước TrờiĐón nhận ơn cứu rỗi với sự chuẩn bị xứng đángMt 22:1-14  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, được Chúa Giêsu sai đến để hướng dẫn chúng con tìm đến sự toàn chân, xin hãy soi sáng tâm trí chúng con để …

Lectio Divina: Thánh Têrêsa thành Avila, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thứ Năm 15 Tháng Mười, 2020

TeresaAvila

Mùa Thường Niên Lc 12:8-12 1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa, Chúa là Đấng phù trợ và hướng dẫn của chúng con,

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (A)

Chủ Nhật 18 Tháng Mười, 2020

|

CN 29 TN (A)

Việc nộp thuế cho CêsarêKhi kẻ giả hình gài bẫy người ngay thẳngMt 22:15-21  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong ánh sáng của Lời Chúa, được …

Lectio Divina: Lễ Các Thánh Tông Đồ Simon và Giuđa – Lc 6:12-19

Thứ Tư 28 Tháng Mười, 2020

Simon&Giuda

Mùa Thường Niên                                                       Lc 6:12-19  1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và hằng sống,