Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXI Thường Niên (A)

Chủ Nhật 5 Tháng Mười Một, 2023Lectio Divina Năm A Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin sai Chúa Thánh Thần ngự đến để chúng con có thể đọc Lời Chúa với tâm tình không bị ràng buộc bởi các định kiến, để chúng con có thể suy gẫm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXX Thường Niên (A)

Chủ Nhật 29 Tháng Mười, 2023Lectio Divina Năm A Giới răn trọng nhấtYêu mến Thiên Chúa là yêu mến người khácMt 22:34-40    1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XI Thường Niên (A)

Chủ Nhật 18 Tháng Sáu, 2023 Lectio Divina Năm A Bài Giảng về Sứ Mệnh Truyền Giáo Mt 9:36-10:8    Lời nguyện mở đầu Lạy Cha chúng con, Ngôi Lời của Cha ngự trong thế gian nhờ sự xuất hiện của Chúa Giêsu, Con Cha. Người đã công bố điều …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Thường Niên (A)

Chủ Nhật 29 Tháng Một, 2023 Lectio Divina Năm A Tám Mối Phúc Thật Thiên Chúa suy nghĩ một cách khác hơn chúng ta Mt 5:1-12   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ (A)

Chủ Nhật 26 Tháng Mười Một, 2023Lectio Divina Năm A Chúa Giêsu tự nhận mình là anh em với những kẻ bé mọn nhất Điều kiện để được vào Nước Trời Mt 25:31-46   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, Đấng được Chúa Giêsu sai …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 19 Tháng Mười Một, 2023Lectio Divina Năm A Dụ ngôn về những nén bạc Sống trong cách có trách nhiệm Mt 25:14-30   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 12 Tháng Mười Một, 2023Lectio Divina Năm A Dụ ngôn mười cô trinh nữ Chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta Mt 25:1-13 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (A)

Chủ Nhật 22 Tháng Mười, 2023Lectio Divina Năm A Việc nộp thuế cho CêsarêKhi kẻ giả hình gài bẫy người ngay thẳngMt 22:15-21  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 15 Tháng Mười, 2023Lectio Divina Năm A Lời mời rộng rãi đến bàn tiệc Nước TrờiĐón nhận ơn cứu rỗi với sự chuẩn bị xứng đángMt 22:1-14    1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, được Chúa Giêsu sai đến để hướng dẫn chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 8 Tháng Mười, 2023Lectio Divina Năm A Dụ ngôn về những người tá điền sát nhânMt 21:33-43    1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa, Chúa Nhật này con muốn cầu nguyện với một trong những hình ảnh đẹp nhất của Cựu Ước:  “Xin đừng bỏ rơi vườn nho tay …

Xem thêm ...