Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (A)

Chủ Nhật 18 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Việc nộp thuế cho CêsarêKhi kẻ giả hình gài bẫy người ngay thẳngMt 22:15-21  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 11 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Lời mời rộng rãi đến bàn tiệc Nước TrờiĐón nhận ơn cứu rỗi với sự chuẩn bị xứng đángMt 22:1-14  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, được Chúa Giêsu sai đến để hướng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 4 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn về những người tá điền sát nhânMt 21:33-43  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa, Chúa Nhật này con muốn cầu nguyện với một trong những hình ảnh đẹp nhất của Cựu Ước:  “Xin đừng bỏ rơi vườn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (A)

Chủ Nhật 27 Tháng Chín, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn hai người con Việc vâng lời bất tuân phục và việc cãi lời vâng phục Mt 21:28-32  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (A)

Chủ Nhật 20 Tháng Chín, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn những người làm công được sai đi đến vườn nhoTình yêu nhưng không tuyệt đối của Thiên Chúa  Mt 20:1-16  1.  Lời nguyện mở đầu  Thân lạy Cha, Con Một của Cha là Đức Giêsu, Đấng mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (A)

Chủ Nhật 13 Tháng Chín, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Mùa Thường Niên 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 6 Tháng Chín, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Sửa lỗi anh em trong cộng đoàn Chăm sóc những người đã rời khỏi cộng đoàn Mátthêu 18:15-20 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 30 Tháng Tám, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Lời tiên báo đầu tiên về Cuộc Thương Khó Sự ô nhục của thập giá Mt 16:21-27 1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, được sai đến bởi Chúa Giêsu để hướng dẫn chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXI Thường Niên (A)

Chủ Nhật 23 Tháng Tám, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Mùa Thường Niên 1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XX Thường Niên (A)

Chủ Nhật 16 Tháng Tám, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Đón tiếp kẻ bị loại trừ Người phụ nữ Canaan giúp Chúa Giêsu khám phá ra ý muốn của Chúa Cha Mt 15:21-28 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...