Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ (A)

Chủ Nhật 22 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Chúa Giêsu tự nhận mình là anh em với những kẻ bé mọn nhất Điều kiện để được vào Nước Trời Mt 25:31-46 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, Đấng được Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 15 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn về những nén bạc Sống trong cách có trách nhiệm Mt 25:14-30 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 8 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn mười cô trinh nữ Chuẩn bị cho sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta Mt 25:1-13 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (A)

Chủ Nhật 18 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Việc nộp thuế cho CêsarêKhi kẻ giả hình gài bẫy người ngay thẳngMt 22:15-21  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 11 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Lời mời rộng rãi đến bàn tiệc Nước TrờiĐón nhận ơn cứu rỗi với sự chuẩn bị xứng đángMt 22:1-14  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần của chân lý, được Chúa Giêsu sai đến để hướng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 4 Tháng Mười, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn về những người tá điền sát nhânMt 21:33-43  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa, Chúa Nhật này con muốn cầu nguyện với một trong những hình ảnh đẹp nhất của Cựu Ước:  “Xin đừng bỏ rơi vườn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (A)

Chủ Nhật 27 Tháng Chín, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn hai người con Việc vâng lời bất tuân phục và việc cãi lời vâng phục Mt 21:28-32  1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (A)

Chủ Nhật 20 Tháng Chín, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Dụ ngôn những người làm công được sai đi đến vườn nhoTình yêu nhưng không tuyệt đối của Thiên Chúa  Mt 20:1-16  1.  Lời nguyện mở đầu  Thân lạy Cha, Con Một của Cha là Đức Giêsu, Đấng mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (A)

Chủ Nhật 13 Tháng Chín, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Mùa Thường Niên 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (A)

Chủ Nhật 6 Tháng Chín, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm A Sửa lỗi anh em trong cộng đoàn Chăm sóc những người đã rời khỏi cộng đoàn Mátthêu 18:15-20 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh …

Xem thêm ...