Home / Event / Lectio Divina: Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô ở Rôma, Lc 18:1-8

Lectio Divina: Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô ở Rôma, Lc 18:1-8

Date: Thứ Bảy 18 Tháng Mười Một, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Mùa Thường Niên

 1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa quyền năng và hay thương xót,

Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ.

Xin Chúa ban cho chúng con tâm hồn tự do

thể chất và tinh thần khỏe mạnh,

để làm công việc của Chúa trên thế gian.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

Đấng hằng sống và hằng trị với Chúa và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Luca 18:1-8 

Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.  Người nói:  “Trong thành kia, có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.  Trong thành đó, cũng có một bà góa.  Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông:  “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.  Một thời gian khá lâu, ông không chịu.  Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng:  “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

Rồi Chúa nói:  “Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó!  Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?  Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?

Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.  Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

3.  Suy Niệm

  Bài Tin Mừng hôm nay trình bày một yếu tố rất gần gũi với thánh Luca:  Cầu Nguyện.  Đây là lần thứ hai Luca viết cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện.  Lần đầu (Lc 11:1-13), Người đã dạy chúng ta Kinh Lạy Cha và, bằng phương pháp so sánh và các dụ ngôn, Người đã dạy rằng chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ, không ngơi nghỉ.  Giờ đây, lần thứ hai, (Lc 18:1-8), một lần nữa Chúa lại dựa vào một dụ ngôn trích ra từ đời sống để dạy cho chúng ta sự liên lỉ trong cầu nguyện.  Đó là dụ ngôn bà góa, người đã quấy rầy ông quan tòa vô đạo đức.  Cách mà tác giả trình bày dụ ngôn thì rất là sư phạm.  Trước hết, thánh Luca trình bày một lời giới thiệu ngắn gọn, là chìa khóa cho bài đọc.  Kế đến ông kể lại dụ ngôn.  Cuối cùng, chính Chúa Giêsu giải thích điều đó:

  Lc 18:1.  Phần giới thiệu.  Thánh Luca giới thiệu bài dụ ngôn với câu sau đây: “Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.”  Lời khuyến cáo “cầu nguyện luôn và không được nản chí” xuất hiện nhiều lần trong Tân Ước (1Tx 5:17; Rm 12:12; Êp 6:18; v.v.).  Và đó là đặc điểm của linh đạo của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.

  Lc 18:2-5.  Dụ ngôn.  Sau đó, Chúa Giêsu giới thiệu hai nhân vật của đời sống thực:  một quan tòa chẳng hề kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì, và một bà góa là người vất vả để xin vị quan tòa minh xét cho quyền lợi của mình.  Thực tế đơn giản đưa ra hai nhân vật này cho thấy lương tâm công chính mà Người đang đề cập tới xã hội thời ấy.  Bài dụ ngôn cho thấy người nghèo khó đang chật vật để tranh đấu cho quyền lợi của họ trước tòa án.  Vị quan tòa quyết định để ý đến bà góa và minh xét cho bà ta.  Lý do là như sau:  để khỏi bị bà góa quấy rầy và để bà đi cho khuất mắt.  Đây là lý do khá thú vị.  Nhưng bà góa đã đạt được những gì bà ấy muốn!  Đây là một thực tế của đời sống hằng ngày mà Chúa Giêsu dùng để giảng dạy về cầu nguyện.

  Lc 18:6-8.  Áp dụng.  Chúa Giêsu áp dụng dụ ngôn:  “Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó!  Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?  Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?  Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.”  Nếu đó không phải là lời của Chúa Giêsu có lẽ chúng ta sẽ không có can đảm để so sánh Chúa Giêsu với một quan tòa bất công!  Và cuối cùng, Chúa Giêsu bày tỏ sự nghi ngờ:  “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”  Hoặc đúng hơn, liệu chúng ta sẽ có đủ can đảm để chờ, có đủ kiên nhẫn để đợi, ngay cả khi Thiên Chúa trì hoãn làm những gì chúng ta cầu xin với Ngài?

  Chúa Giêsu trong cầu nguyện.  Những Kitô hữu tiên khởi đã có một hình ảnh về Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong sự liên lạc thường trực với Chúa Cha.  Trên thực tế, hơi thở sự sống của Chúa Giêsu là làm theo Thánh Ý của Chúa Cha (Ga 5:19).  Chúa Giêsu cầu nguyện rất nhiều và liên tục, để mọi người và các môn đệ của Người cũng cầu nguyện.  Và vì điều này khi người ta phải đối diện với Thiên Chúa, sự thật phơi bày và người ấy thấy chính mình trong toàn bộ sự thật và khiêm tốn của họ.  Luca, Phúc Âm Thánh Sử, là người cho chúng ta nhiều tin tức hơn về đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu.  Ông mô tả Chúa Giêsu trong sự cầu nguyện liên tục.  Sau đây là một vài khoảnh khắc trong đó Chúa Giêsu xuất hiện trong cầu nguyện.  Tất cả các bạn có thể hoàn thành danh sách:

–  Khi Chúa mười hai tuổi và đi lên Đền Thờ, đến Nhà của Chúa Cha  (Lc 2:46-50).

–  Chúa cầu nguyện khi Người nhận lãnh phép rửa và đảm nhận sứ vụ của mình (Lc 3:21).

–  Vào lúc bắt đầu sứ vụ, Chúa đã trải qua bốn mươi ngày trong hoang địa (Lc 4:1-2).

–  Vào lúc bị cám dỗ, Chúa đối diện với ma quỷ với những văn bản từ Kinh Thánh (Lc 4:3-12).

–  Chúa Giêsu từng tham dự vào các nghi tức trong Hội Đường vào ngày Sabbát (Lc 4:16)

–  Chúa tìm tự cô tịch trong hoang địa để cầu nguyện (Lc 5:16; 9:18).

–  Trước khi chọn mười hai Tông Đồ, Chúa đã cầu nguyện cả đêm (Lc 6:12).

–  Chúa cầu nguyện trước khi ăn (Lc 9:16; 9:18).

–  Chúa cầu nguyện trước Cuộc Thương Khó và khi đối diện với thực tại (Lc 9:18).

–  Vào lúc khủng hoảng, Chúa lên núi và hiển dung khi Người cầu nguyện (Lc 9:28).

–  Khi Người mặc khải Tin Mừng cho những kẻ bé mọn, Chúa nói rằng:  “Lạy Cha, Con xin cảm tạ Cha!”  (Lc 10:21).

–  Khi cầu nguyện, Chúa khơi dậy trong lòng các Tông Đồ ước muốn cầu nguyện (Lc 11:1).

–  Chúa cầu nguyện cho ông Phêrô để cho ông không bị mất đức tin (Lc 22:32).

–  Chúa cử hành Lễ Vượt Qua với các môn đệ (Lc 22:7-14).

–  Trong Vườn Cây Dầu, Chúa cầu nguyện, đến độ đổ mồ hôi máu (Lc 22:41-42).

–  Trong lúc đau khổ, Chúa yêu cầu các bạn mình cùng cầu nguyện với Người (Lc 22:40,46).

–  Vào lúc bị đóng đinh trên Thập Giá, Chúa cầu xin tha tội cho những kẻ giết mình (Lc 23:34).

–  Vào lúc lâm chung, Người nói rằng:  “Lạy Cha, Con xin phó hồn con trong tay Cha!” (Lc 23:46; Tv 31:6).

–  Chúa Giêsu kêu lớn tiếng với tiếng kêu khóc của người nghèo (Lc 23:46).

 Danh sách dài này cho biết tất cả những điều sau.  Đối với Chúa Giêsu, cầu nguyện liên kết chặt chẽ với cuộc sống, với các sự kiện cụ thể, với các quyết định Người phải làm.  Để có thể trung thành với chương trình của Chúa Cha, Người đã cố gắng có giờ khắc riêng tư với Ngài.  Chúa lắng nghe lời Chúa Cha, Trong những khoảnh khắc khó khăn và quyết định trong cuộc đời của Người, Chúa Giêsu đã đọc Thánh Vịnh.  Giống như bất cứ người Do Thái mộ đạo nào, Người đã thuộc nằm lòng những Thánh Vịnh ấy.  Việc đọc đi đọc lại các bài Thánh Vịnh đã không làm mất đi sự sáng tạo của Người.  Thay vào đó, chính Chúa Giêsu đã tạo ra một bài Thánh Vịnh mà Người đã truyền lại cho chúng ta:  Kinh Lạy Cha.  Cuộc đời của Người là một sự cầu nguyện không dứt:  “Ta luôn làm theo ý của Đấng đã sai Ta!” (Ga 5:19,30).  Đối với Người, Người được ứng dụng như lời Thánh Vịnh:  “Phần con, con chỉ biết cầu nguyện!” (Tv 109:4).

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Có những người nói rằng họ không biết cầu nguyện, nhưng họ thưa chuyện với Thiên Chúa cả ngày!  Bạn có biết người nào như thế không?  Hãy cho chúng tôi biết.  Có rất nhiều cách để mọi người ngày nay bày tỏ lòng sùng kính và cầu nguyện.  Họ là ai?

–  Hai dụ ngôn này dạy cho chúng ta điều gì về cầu nguyện?  Chúng dạy tôi điều gì về cách nhìn cuộc đời và người ta?

5.  Lời nguyện kết

Hạnh phúc thay, người kính sợ CHÚA,

Những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

Dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

(Tv 112:1-2)

Check Also

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Thánh B – 2 hình ảnh trái ngược

Date: Time: - Anh chị em thân mến, Hôm nay, trong bầu không khí trang …