Home / Event / Lectio Divina: Lễ Các Linh Hồn – Gioan 6:37-40

Lectio Divina: Lễ Các Linh Hồn – Gioan 6:37-40

Date: Thứ Năm 2 Tháng Mười Một, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Lễ Các Linh Hồn

Bánh hằng sống

Ga 6:37-40

 

1,  Bài Đọc

a)  Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thần Khí Thiên Chúa, xin hãy đến từ bốn phương trời và thổi hơi vào những người đã chết này cho họ được hồi sinh (Êd 37:9).  Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người hãy đến, xin hãy thổi vào lòng trí và linh hồn chúng con, để chúng con có thể trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô, trưởng tử của sự sống đời đời.  Amen.

b)  Bài Phúc Âm 

Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng:  “Tất cả những người Chúa Cha ban cho Ta đều sẽ đến với Ta, và ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài, vì Ta tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta.  Mà ý của Đấng đã sai Ta là tất cả những kẻ Người đã ban cho Ta, Ta sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.  Thật vậy, ý của Cha Ta là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

c)  Giây phút thinh lặng cầu nguyện:

Để Lời Chúa có thể thấm nhập vào lòng và soi sáng đời sống chúng ta.

2.  Suy Gẫm 

a)  Chìa khóa dẫn đến bài đọc: 

Trong Tin Mừng Gioan, quan điểm căn bản liên quan đến Đức Giêsu và sứ vụ của Người là Ngôi Lời Nhập Thể được Chúa Cha sai xuống thế gian để ban cho chúng ta sự sống và ơn cứu rỗi cho những kẻ lạc lối.  Tuy nhiên, thế gian chối từ Ngôi Lời Nhập Thể.  Lời mở đầu của sách Tin Mừng cho chúng ta thấy ý nghĩ này (Ga 1:1-18), Thánh Sử sẽ dần dần giải thích trong câu chuyện Tin Mừng.  Các sách Tin Mừng Nhất Lãm cũng thế, theo cách riêng của họ, công bố cùng một Tin Mừng.  Người ta chỉ cần nghĩ về dụ ngôn con chiên lạc và đồng tiền bị mất (Lc 15:1-10); hoặc lời công bố:  Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi (Mc 2:17).

Ý tưởng này cũng được tìm thấy trong đoạn Tin Mừng này:  Ta từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta (Ga 6:38).  Đây là ý của Cha Ta, là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời (Ga 6:40).  Những từ ngữ chính trong sách Tin Mừng Gioan là:  Thấy và tin.  Động từ thấy, ngụ ý và mặc nhiên có nghĩa là tin vào Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến.  Thái độ này của đức tin mang đến cho người tín hữu có sự sống đời đời.  Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, ơn cứu rỗi thế gian đã được thực hiện bởi việc Chúa Kitô xuống thế lần thứ nhất qua việc nhập thể và sự sống lại của Đấng đã để cho mình bị treo trên thập giá.  Lần quang lâm thứ hai của Đức Kitô vào ngày sau hết sẽ hoàn tất mầu nhiệm ơn cứu độ.

Bài Tin Mừng ngày hôm nay được trích từ phần nói về mầu nhiệm Chúa Giêsu (Ga 6:1-12).  Văn bản đưa chúng ta, lần thứ hai trong sách Tin Mừng Gioan, đến miền Galilê, vào thời điểm Lễ Vượt Qua:  Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê…  Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái (Ga 6:1,4).  Có đông đảo dân chúng đi theo Người, (Ga 6:2) và Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng đi theo Người, hóa bánh ra nhiều.  Đám đông muốn tôn Người lên làm vua, nhưng Chúa Giêsu lại lánh mặt, đi lên núi một mình (Ga 6:15).  Sau một lúc tạm dừng để cho chúng ta chiêm ngắm Chúa đi trên mặt nước (Ga 6:16-21), câu chuyện tiếp tục vào ngày hôm sau (Ga 6:22), đám đông dân chúng đang tiếp tục chờ đợi và tìm kiếm Chúa Giêsu.  Sau đó đến bài giảng về bánh hằng sống và lời cảnh báo của Chúa Giêsu để có được lương thực trường tồn (Ga 6:27).  Chúa Giêsu xác định chính Người là bánh hằng sống và cũng như việc bánh manna đã được ban cho dân Chúa qua ông Môisen, Người chính là bánh đích thực bởi trời và đem lại sự sống cho thế gian (Ga 6:30-36).  Đây là bối cảnh mà trong đó những lời của Chúa Giêsu được nói ra và đang được dùng trong bài Suy Gẫm Lời Chúa của chúng ta (Ga 6:37-40).  Trong bối cảnh này, chúng ta cũng gặp phải một loại chống đối mới và từ chối mới về sự mặc khải của Chúa Kitô là bánh ban sự sống (Ga 6:41-66).

Lời của Chúa Giêsu liên quan đến tất cả những ai đến với Người, lặp lại lời mời gọi của Thiên Chúa dự phần vào những ơn ích của bàn tiệc giao ước (Is 55:1-3).  Chúa Giêsu không hề từ chối những ai đến với Người, thay vào đó Người lại ban cho họ sự sống đời đời.  Thật ra, sứ vụ của Người là đi tìm kiếm và cứu rỗi những kẻ lạc lối (Lc 19:27).  Chúng ta được nhắc nhở về điều này trong câu chuyện cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria tại giếng Giacóp (Ga 4:1-42).  Chúa Giêsu đã không từ chối người phụ nữ Samaria, mà lại bắt đầu một cuộc đối thoại “mục vụ” với người phụ nữ là người đến giếng nước để múc lấy nước vật chất và ở đó gặp một người đàn ông, một tiên tri và Đấng Mêssia hứa ban cho bà ta nước hằng sống (Ga 4:13-15).  Trong đoạn Tin Mừng của chúng ta, chúng ta cũng thấy có một cấu trúc tương tự:  một đàng dân chúng đi tìm thức ăn vật chất và mặt khác Chúa Giêsu ban cho họ một bài giảng tâm linh dài về bánh trường sinh.  Người chứng cho Chúa Giêsu là người ăn bánh của ý muốn Thiên Chúa (Ga 4:34) nhắc lại lời giáo huấn của Chúa trong đoạn Tin Mừng này (Ga 6:38).

Tại bữa tiệc ly, Chúa Giêsu giảng bài giảng này lần nữa trong chương 17.  Chính Đức Giêsu là bánh hằng sống (Ga 17:2), che chở và gìn giữ tất cả những người mà Chúa Cha đã ban cho Người.  Không một ai trong họ bị hư mất, trừ đứa con hư hỏng diệt vong (Ga 17:12-13).

b)  Một vài câu hỏi

 để hướng dẫn cho phần suy gẫm và ứng dụng của chúng ta:

  • Ngôi Lời Nhập Thể được sai đến thế gian bởi Chúa Cha để ban cho chúng ta sự sống, nhưng thế gian chối từ Ngôi Lời Nhập Thể.  Tôi đã có đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng ban sự sống đời đời vào trong đời sống của tôi chưa?  Bằng cách nào?
  • Ta tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta (Ga 6:38).  Trong Đức Giêsu, chúng ta trông thấy sự vâng phục theo ý muốn của Chúa Cha.  Tôi có đã nhập tâm đức tính này trong đời sống của tôi và sống với đức tính ấy hằng ngày chưa?
  • Tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì sẽ được sống muôn đời (Ga 6:40).  Đức Giêsu là ai đối với tôi?  Tôi có cố gắng nhìn thấy Người với con mắt đức tin, lắng nghe lời Người, chiêm niệm cách sống của Người không?  Sự sống muôn đời có ý nghĩa gì đối với tôi?

3.  Cầu Nguyện

a)  Thánh Vịnh 23

 CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên. 

b)  Lời nguyện kết

Thân lạy Chúa, Đấng đang ngự tại bàn tiệc của Lời Chúa và của bánh hằng sống, xin hãy nuôi dưỡng chúng con để chúng con có thể tăng trưởng trong tình yêu, xin ban cho chúng con biết đón nhận sứ điệp của Chúa vào trong lòng để chúng con có thể trở thành men và khí cụ cho ơn cứu độ trên thế gian.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

4.  Chiêm Niệm

Chiêm niệm là biết làm thế nào để giữ vững tâm trí của mình với Chúa, Đấng bởi Lời Chúa biến đổi chúng ta trở thành con người mới luôn làm theo ý muốn của Chúa.  “Biết được những điều này, nếu các con thực hành, thì thật phúc cho các con.” (Ga 13:17)

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …