Home / Timeline Stories / Bản Kinh Thánh trọn bộ bằng tiếng Latin (Vulgate) ra đời

Bản Kinh Thánh trọn bộ bằng tiếng Latin (Vulgate) ra đời

Năm 405 (A.D), Bản Kinh Thánh trọn bộ bằng tiếng Latin hay còn gọi là Bản Vulgate ra đời.

Bản Vulgate được Giáo Hội Công Giáo La-mã công nhận có giá trị tương đương với bản Kinh Thánh Tiếng Hê-bơ-rơ của Cựu Ước và Hy-lạp của Tân Ước. Ngoài ra, Bản Vulgate cũng được Hội Nghị Trent năm 1546 chính thức công nhận là bản Kinh Thánh chuẩn của Giáo Hội Công Giáo. Tác giả Bản Vulgate là Thánh Giêronimô, Công Giáo. Ông rất thông thạo tiếng La-tin nên được Giáo hoàng Damacus I giao trách nhiệm phiên dịch toàn bộ Kinh Thánh sang tiếng La-tin. [1]

[1] GIẢNG GIẢI THÁNH KINH. Lịch Sử Quyển Kinh Thánh. Truy cập ngày 5/10/2019 tại   http://www.gianggiaithanhkinh.net/Tim%20Hieu%20Quyen%20Kinh%20Thanh/Lich-Su-Quyen-Kinh-Thanh.html

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …