Home / Timeline Stories / Đế quốc La Mã bị chia cắt thành Đông và Tây

Đế quốc La Mã bị chia cắt thành Đông và Tây

Năm 395: Đế quốc La Mã bị chia cắt thành Đông và Tây La Mã.

Trong thời kì đầu khi trở thành đế quốc, đế chế La Mã vẫn giữ vững lãnh thổ và địa vị của mình. Tuy nhiên, để duy trì cả đế chế lại với nhau, các hoàng đế bắt đầu chỉ định các vị đồng hoàng đế mặc dù điều này thường dẫn đến nội chiến. Sau cái chết của Theodosius I vào năm 395, hai con trai của ông là Arcadius và Honorius chia nhau cai trị: Đông La Mã (đóng đô tại thành Constantinople) và Tây La Mã (định đô tại Milan, sau đó dời đô về Ravenna). Từ đây hai Đế chế La Mã hoạt động độc lập về mặt chính trị với các vị hoàng đế khác nhau.[1]

[1] WIKIPEDIA. Lịch sử Đế quốc La Mã. Truy cập ngày 25/10/2019 tại  https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_La_M%C3%A3

SOHA. Thất bại nào khiến đế chế hùng mạnh bậc nhất thế giới sụp đổ? Truy cập ngày 25/10/2019 tại https://soha.vn/kham-pha/that-bai-nao-khien-de-che-hung-manh-bac-nhat-the-gioi-sup-do-20160204155419185.htm

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …