Home / Timeline Stories / Hoàng đế Valentinianus I Đại Đế lên nối ngôi

Hoàng đế Valentinianus I Đại Đế lên nối ngôi

  • Hoàng đế Valentinianus I Đại Đế lên nối ngôi. Ông là tín đồ Ki-tô giáo nhưng vẫn ban bố tự do tôn giáo đối với các tín đồ ngoại giáo.

Valentinianus I Đại Đế là hoàng đế La Mã từ năm 364-375. Khi làm hoàng đế ông phong cho em trai ông là Valens làm đồng hoàng đế với ông, giúp ông cai quản các tỉnh miền Đông. Trong suốt triều đại của ông, Valentinianus đã thành công trong việc chống lại người Alamanni, Quadi, và Sarmatia. Đáng chú ý nhất là chiến thắng của ông trước người Alamanni vào năm 367 trong trận Solicinium. Valentinianus cũng là vị hoàng đế cuối cùng tiến hành các chiến dịch vượt qua các con sông Rhine và Danube. Ông sáng lập ra nhà Valentinianus và cho các con trai của ông là Gratianus và Valentinianus II kế vị ông ở nửa phía Tây của đế quốc. Ông thường được coi là: “hoàng đế vĩ đại cuối cùng của phía tây”. Ông là một tín đồ Ki-tô giáo nhưng vẫn ban bố tự do tôn giáo đối với các tín đồ ngoại giáo. [1]

[1] WIKIWAND. Valentinianus I. Truy cập ngày 21/10/2019 tại https://www.wikiwand.com/vi/Valentinianus_I

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …