Home / Timeline Stories / Ki-tô giáo là quốc giáo

Ki-tô giáo là quốc giáo

27 tháng 2, 380: Hoàng đế Theodosius I Đại Đế tuyên bố Ki-tô giáo là quốc giáo.

Theodosius I là một vị hoàng đế của Đế quốc La Mã, trị vì từ năm (379-395). Ông thống nhất lại đế quốc Tây và Đông La Mã. Ông là vị hoàng đế La Mã cuối cùng thống nhất được cả nước và là vị hoàng đế có công lớn đối với niềm tin Ki-tô giáo. Theodosius không hề ngăn cản hay trừng phạt các tín đồ Ki-tô giáo phá hủy những đền, miếu tiêu biểu của tôn giáo đa thần cổ Hy Lạp, trong đó có điện Apollo ở Delphi và miếu Serapeum tại Alexandria. Theodosius cũng cho giải tán đoàn thể trinh nữ Vestal tại thành phố Roma. Năm 393, Theodosius cũng cẩm chỉ các nghi lễ đa thần giáo trong các đại hội thể thao Olympic ở Hy Lạp. Đặc biệt vào 27-2-380 ông ban hành thánh chỉ De Fide tại Thessalonica, phổ biến tại kinh đô Costantinopolis, tuyên bố Ki-tô giáo là quốc giáo của Đế quốc La Mã. [1]

[1]  WIKIWAND. Theodosius I. Truy cập ngày 5/10/2019 tại https://www.wikiwand.com/vi/Theodosius_I

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 Khi bước vào …