Home / Timeline Stories / Hoàng đế Theodosius được rửa tội

Hoàng đế Theodosius được rửa tội

24 tháng 11, 380: Hoàng đế Theodosius được rửa tội.

Cuối mùa hè năm 378, Theodosius đi thị sát lãnh thổ Đông La Mã, và tại Sirmium ông được lãnh chức Quân trưởng Đông La Mã. Lúc này quân đội Sarmatia đang đánh phá biên giới phía Tây sông Donau đối diện với Pannonia, và Theodosius đã đánh bại được quân Sarmatia. Tuy mối đe dọa đến từ người Goth là nguy hiểm hơn rất nhiều so với người Sarmatia, nhưng thắng lợi của Theodosius đã củng cố niềm tin của vua Gratianus vào ông. Ngày 19 tháng 1 năm 379, Theodosius I được tấn phong làm hoàng đế Đông La Mã. Sau khi Gratianus phái binh tướng đến để xóa bỏ các khu định cư tại Illyria (Pannonia và Dalmatia) của người Goth thì Theodosius I cuối cùng đã có thể trở về thủ đô Constantinopolis ngày 24 tháng 11 năm 380 sau hai năm trên chiến trường và ông đã  được rửa tội. [1]

[1]WIKIPEDIA. Theodosius I. Truy cập ngày 21/10/2019 tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …