Home / Timeline Stories / Công đồng Constantinopolis I

Công đồng Constantinopolis I

381: Công đồng Constantinopolis I

Công đồng Constantinopolis đầu tiên (tháng 5 – 7 năm 381) diễn ra ở Nhà thờ Hagia Irene, được công nhận là Công đồng chung thứ hai của Chính thống giáo Cổ Đông phương, Chính thống giáo Đông Phương, Công giáo Rôma, Công giáo Cổ, Anh giáo, và một số nhóm Kitô giáo Tây phương khác. Đây là công đồng đại kết đầu tiên được tổ chức tại Constantinopolis và được triệu tập bởi hoàng đế Theodosius I. Công đồng này tái khẳng định Tín điều Nicea, khẳng định thần tính đích thực của Chúa Kitô và lên án những tư tưởng của lạc giáo Arian. Giáo hoàng Đamasô I có thể không được mời hoặc đã từ chối tham dự, do đó công đồng này đôi khi được gọi là công đồng “unecumenical” (phi phổ quát, phi đại kết). Tuy nhiên, nó đã được khẳng định là công đồng đại kết tại Công đồng Chalcedon (451). [1]

[1]  WIKIPEDIA. Công đồng Constantinopolis I. Truy cập ngày 21/10/2019 tại https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C4%91%E1%BB%93ng_Constantinopolis_I

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …