Home / Timeline Stories / Thiết lập Quy điển Kinh Thánh.

Thiết lập Quy điển Kinh Thánh.

382: Công đồng Rôma dưới thời Đức Giáo hoàng Đamasô I thiết lập Quy điển Kinh Thánh.

Quy điển này ra danh sách những quyển sách của Cựu Ước và Tân Ước được Giáo Hội công nhận (còn được gọi là sắc lệnh Galasia vì nó được sao chép bởi Gelasius vào năm 495), trùng với danh sách được đưa ra tại Công Đồng Trentô 4/4/1546. Quy điển này bao gồm 46 sách Cựu Ước và 27 sách Tân Ước như chúng ta có hiện nay. Các sách không được công nhận thì gọi là ngụy thư (Apocrypha) như “Tin Mừng Phêrô” hoặc mạo thư (Pseudepigrapha) như “Thánh Vịnh Salomon”. [1]

[1]WIKIPEDIA. Council of Rome.  Truy cập ngày 3/1/2019 tại https://en.m.wikipedia.org/wiki/Council_of_Rome

THOMAS P. RAUSCH, S.J. Dẫn vào thần học. Xuất bản 2002. Trang 33.

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …