Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 11:11-15

Lectio Divina: Mátthêu 11:11-15

Date: Thứ Năm 14 Tháng Mười Hai, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Năm tuần II Mùa Vọng

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,
Chúa không từ bỏ những ai trông cậy vào Chúa.
Xin Chúa dẫn dắt chúng con khi chúng con sợ hãi,
Xin giúp chúng con khi chúng con kêu cầu lên Chúa,
Bởi vì chúng con biết rằng chúng con không có khả năng
Gầy dựng Vương Quốc công lý và yêu thương của Chúa.
Xin Chúa sai Con Một Chúa lại hiện diện ở giữa chúng con hôm nay
Là Chúa và là Đấng Cứu Độ của chúng con

Bây giờ và muôn đời.

  1. Phúc Âm – Mátthêu 11:11-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng:  “Ta bảo thật các ngươi, trong số các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.  Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.  Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được.  Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri.  Và nếu các ngươi muốn hiểu, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến.  Ai có tai, thì hãy nghe!”

  1. Suy Niệm

  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết ý kiến về ông Gioan Tẩy Giả.  Được so sánh với những nhân vật của Cựu Ước, không có ai cao trọng hơn ông Gioan.  Ông Gioan Tẩy Giả là người cao trọng hơn cả:  cao trọng hơn tiên tri Giêrêmia, cao trọng hơn tổ phụ Ábraham, cao trọng hơn tiên tri Isaia!  Thế nhưng, so với những người của Tân Ước, thì ông Gioan lại là người kém nhất so với tất cả.  Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả!  Làm thế nào mà chúng ta có thể hiểu được tiêu chuẩn này, có vẻ như là mâu thuẫn, điều mà Chúa Giêsu nói về ông Gioan Tẩy Giả được?

  Không lâu trước đó, Gioan Tẩy Giả đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng:  “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11:3).  Ông Gioan Tẩy Giả dường như có ít nhiều nghi ngờ về Chúa Giêsu.  Trong thực tế, Chúa Giêsu đã không tương ứng với ý tưởng mà Gioan Tẩy Giả đã có về một Đấng Mêssia, một vị Thẩm Phán nghiêm khắc, Đấng phải đến để thực hiện việc xét xử và đổ cơn thịnh nộ (Mt 3:7).  Người sắp đốn các cây không sinh quả tốt khỏi gốc rễ của chúng (Mt 3:10), Người sẽ rê sạch lúa trong sân và bỏ thóc lép vào lửa (Mt 3:12).  Nhưng Chúa Giêsu, thay vì là một vị thẩm phán nghiêm khắc, lại là bạn của tất cả mọi người, “tâm hồn hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11:29), Người đón nhận những kẻ tội lỗi và ăn uống cùng họ (Mt 2:16).

  Chúa Giêsu trả lời cho ông Gioan Tẩy Giả bằng cách trích dẫn lời của Tiên Tri Isaia:  “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe:  Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi!” (Mt 11:5-6; Is 33:5-6; 29:18).  Một câu trả lời cứng rắn.  Chúa Giêsu đòi hỏi ông Gioan Tẩy Giả phân tích Thánh Kinh kỹ hơn để có thể thay đổi quan niệm sai lạc mà ông đã có về Đấng Cứu Thế.

  Ông Gioan Tẩy Giả là người cao trọng!  Người cao trọng hơn hết cả các phàm nhân!  Và kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn cả ông Gioan Tẩy Giả.  Ông Gioan là người cao trọng nhất, bởi vì ông là tiếng vọng cuối cùng của Cựu Ước.  Chính ông Gioan Tẩy Giả, bởi vì lòng trung thành của ông, cuối cùng đã có thể chỉ ra Đấng Cứu Thế cho người ta thấy:  “Đây là Chiên Thiên Chúa!” (Ga 1:36), và dòng lịch sử lâu đời bắt đầu từ ông Ábraham đã đạt được mục tiêu của mình.  Nhưng ông Gioan Tẩy Giả đã không có khả năng tự hiểu thấu được tầm quan trọng của Nước Trời trong Đức Giêsu.  Ông đã có một mối nghi ngờ:  “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”  Chỉ một mình lịch sử cổ xưa thôi thì không soi sáng đầy đủ cho một người để hiểu thấu hoàn toàn sự mới mẻ của Tin Mừng Thiên Chúa mà Đức Giêsu mang đến cho chúng ta.  Tân Ước thì không ở trong Cựu Ước.  Thánh Augustinô đã nói:  “Tân Ước đã được ẩn dấu trong Cựu Ước. Nhưng Cựu Ước chỉ mặc khải đầy đủ ý nghĩa của nó ở trong Tân Ước” (Novum in Vetere latet, Vetus in Novo patet).  Những ai cùng với Chúa Giêsu và sống với Người sẽ nhận lãnh nơi Người một quan niệm mới để khám phá ra một ý nghĩa sâu xa hơn trong Cựu Ước.  Và điều mới lạ này là gì?

  Đức Giêsu đưa ra một chìa khóa:  “Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri.  Và nếu các ngươi chịu tin lời Ta, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến.  Ai có tai, thì hãy nghe!”  Chúa Giêsu không giải thích, nhưng lại nói:  “Đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông” (Ml 3:24).  Ông Gioan Tẩy Giả loan báo về Đấng Cứu Thế và tái xây dựng lại cộng đồng (Lc 1:17).  Nhưng điều bí ẩn sâu xa nhất đã bị ông bỏ sót, đó là đời sống cộng đoàn.  Chỉ có Đức Giêsu đã truyền đạt điều đó, loan báo rằng Thiên Chúa là Cha, và do đó, tất cả chúng ta đều là anh chị em.  Lời loan báo này mang lại một dũng lực mới khiến cho chúng ta có khả năng vượt qua được những bất đồng và tạo dựng cộng đồng.

  Đây là những kẻ bạo lực thành công trong việc chinh phục Nước Trời.  Nước Trời không phải là một học thuyết, mà là một cách sống mới để sống giống như anh chị em, bắt đầu từ việc công bố mà Chúa Giêsu đã loan báo:  Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người.

  1. Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Nước Trời thuộc về những kẻ dùng bạo lực trên chính họ, đó có nghĩa là, nó thuộc về những kẻ giống như Chúa Giêsu có nghị lực tạo dựng nên cộng đoàn.  Còn bạn thì sao?

Đức Giêsu đã giúp ông Gioan Tẩy Giả hiểu cặn kẽ hơn các sự kiện bằng phương tiện Kinh Thánh.  Kinh Thánh có giúp tôi hiểu rõ hơn về các sự kiện trong đời sống của tôi không?

  1. Lời nguyện kết

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,

Con nguyện tán dương Chúa

Và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Chúa nhân ái đối với mọi người,

Tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

(Tv 145)

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

Date: Time: - LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, …