Home / Timeline Stories / 1294 Thánh Hiệu Dòng: Dòng Anh em Đức Mẹ Núi Cát Minh

1294 Thánh Hiệu Dòng: Dòng Anh em Đức Mẹ Núi Cát Minh

Trong cuối thế kỷ XIII, các tu sĩ Cát Minh dâng kính các nhà thờ của họ cho Đức Trinh Nữ Maria, và lòng sùng kính Đức Mẹ trở thành một phần không thể thiếu trong linh đạo Dòng. Họ thành lập các hội Áo Đức Bà trong các nhà thờ của mình, và các ca sĩ thánh ca được gọi là “Mudesi” xuất hiện ở nhiều thành phố. Tên gọi của Dòng cũng phát triển, từ Những ẩn sĩ Núi Cát Minh thành Anh em Đức Mẹ Núi Cát Minh. Sự thay đổi về tên này phản ánh nỗ lực nhằm nhấn mạnh lòng sùng kính Đức Mẹ của Dòng. Hiến Pháp năm 1294 thậm chí buộc rằng tên Đức Trinh Nữ Maria nên được trả lời khi ai đó hỏi về Dòng.

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, Cộng đoàn tu …