Home / Timeline Stories / 1394-1471 Chân Phước Tổng Quyền John Soreth

1394-1471 Chân Phước Tổng Quyền John Soreth

Chân Phước John Soreth, sinh khoảng năm 1395 tại Caen, đóng vai trò quan trọng trong việc cải tổ Dòng Cát Minh vào thế kỷ 15. Sau khi gia nhập Dòng Cát Minh tại Caen, ông theo học tại Đại học Paris. Nhiệm kỳ của ông với tư cách Giám tỉnh tỉnh Pháp kéo dài từ năm 1440 cho đến khi ông được bầu làm Tổng quyền Dòng Cát Minh.

Chân Phước John Soreth là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, người nhận ra nhu cầu đổi mới trong Giáo hội và các dòng tu vào thế kỷ 15. Dưới sự lãnh đạo của ông, Dòng Cát Minh trở thành một phần của phong trào cải tổ rộng lớn hơn đang diễn ra trong các dòng tu và xã hội nói chung.

Phương pháp cải tổ Dòng Cát Minh của Soreth có hai thành phần chính. Thứ nhất, ở những nơi đã sẵn sàng cải tổ, ông thiết lập các tu viện Cát Minh hoàn toàn cải tổ. Thứ hai, ở các nơi không muốn cải tổ, ông tìm cách loại bỏ các lạm dụng và nâng cao mức độ tuân giữ trong các cộng đoàn Cát Minh hiện có.

Để tạo điều kiện cho việc đổi mới này, Soreth bổ nhiệm một tổng đại diện để lãnh đạo các nỗ lực cải tổ đang diễn ra ở những nơi như Mors và Enghien. Cùng với các bề trên của các cộng đồng này, họ soạn thảo các điều lệ cho phong trào cải tổ. Những điều lệ này đã được công bố chính thức tại kỳ Tổng Tu Nghị được tổ chức tại Paris năm 1456 và nhận được sự xác nhận của Giáo hoàng Callixtus III vào năm sau đó. Phong trào cải tổ này được gọi là Cải tổ “Callixtine”, phân biệt với Cải tổ “Eugenian” liên quan đến Hội đồng Mantua.

Một tu viện Cát Minh bắt đầu tiến trình cải tổ được đánh dấu bằng một nghi thức trọng thể trong đó các thành viên từ bỏ tài sản riêng, từ bỏ các đặc quyền và các miễn trừ nếu có. Thực hành ăn chung, và hạn chế đi ra ngoài hay tiếp khách viếng thăm tu viện. Các ứng viên được coi là đủ trưởng thành trải qua một thời kỳ sơ tuyển. Các tu viện Cát Minh cải tổ được trao quyền bầu chọn bề trên của riêng họ, và các giám tỉnh không thể loại bỏ hoặc bổ sung thành viên vào các tu viện này mà không có sự đồng ý của họ.

Chân Phước John Soreth đạt được thành công lớn nhất ở tỉnh Hạ Đức, bao gồm các vùng như Bỉ, Hà Lan và Rhineland. Mặc dù thông tin về tác động của cải tổ của ông ở các tỉnh khác hạn chế, người ta biết rằng những nỗ lực của ông cũng có một số tiến triển ở các tỉnh Thượng Đức, Pháp và Sicilia. Đáng chú ý, cải tổ ở Sicilia đã sản sinh ra Chân Phước Aloysius Rabata.

Chân phước John Soreth đã đóng góp đáng kể cho công cuộc cải tổ Dòng Cát Minh thế kỷ 15, thông qua việc thiết lập các cộng đoàn cải tổ và nâng cao kỷ luật tu viện trong toàn Dòng.

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …