Home / Timeline Stories / Thánh Justinô tử Đạo

Thánh Justinô tử Đạo

155: Thánh Justinô tử Đạo.

–        Thánh Justinô sinh ở Náp – lúc, Samaria khoảng năm  100. Trong một gia đình ngoại giáo.

–        Ngài bị chém đầu ở Rôma năm 165 cùng với 6 môn sinh và bị xử tử như một kitô hữu. (Sách Giáo phụ tập 1 Tr 52)

–        Vào khoảng năm 132 – 135. Ngài đã trở lại Kitô Giáo khi ngài 30 tuổi

–         “Người có suy nghĩ đúng đắn không vì sự giả trá mà chối bỏ sự thật.”

–        Đó là lời tuyên xưng đức tin Kitô giáo của một thánh  Justinô khi Ngài bị bắt ra trước mặt tổng trấn La Mã Rustisus

–        Ngài là một giáo dân và triết gia Kitô Giáo đầu tiên đã có những sáng tác vĩ đại bảo vệ đức tin Kitô Giáo.

–        Tác phẩm nổi tiếng : 2 cuốn Hộ giáo, đối thoại với ông Tryphô, người Do Thái.

–        Trong cuốn Hộ Giáo thứ 1 nhằm biện hộ cho Kitô giáo Ngài chỉ ra ba điểm:

+ Một là các kitô hữu không phải là những kẻ vô thần hay kẻ thù của quốc gia.

+ Hai là chứng minh Đức Kitô là Con Thiên Chúa.

+ Ba là mô tả đời sống và việc phụng tự của người kitô hữu: Phép rửa, Thánh Thể, việc cử hành ngày Chúa Nhật.

–        Trong cuốn đối thoại với ông Tryphô, người Do Thái là tài liệu quan trọng nhất về cuộc tranh luận và đối thoại giữa người Kitô hữu và người Do Thái,và về những nỗ lực đưa người Do Thái đến với việc tin nhận Đức Kitô.

–        Năm 1882, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã phổ biến lễ kính ngài trên toàn Giáo Hội, đặt ngài làm quan thầy các tâm hồn ngay chính.

Nguồn tham khảo :

  1. Để đọc các giáo phụ _ Adalbert –G.Hamman. Chuyển ngữ: Lm Trần Ngọc Anh, Minh Thanh Thủy. NXB Tôn Giáo. Trang 33.
  2. Giáo phụ tập 1 từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 4 _ J.Liébaert . Chương 3 trang 48.
  3. vn. Thánh Justino. Truy cập vào ngày 3-10-2019, tại : http://www.cgvdt.vn/lich/hanh-cac-thanh/thanh-justino_a2937
  4. net. Hạnh các thánh. Truy cập vào ngày 3-10-2019, tại : https://dongten.net/2019/05/31/hanh-cac-thanh-01-06-thanh-justino/

Nguồn hình ảnh :

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …