Home / Timeline Stories / Tổng quyền Nicholas Audet (1481-1562)

Tổng quyền Nicholas Audet (1481-1562)

Tổng quyền Nicholas Audet là một nhân vật nổi bật trong Dòng Cát Minh vào thế kỷ 16, nổi tiếng với những nỗ lực đáng kể trong việc cải cách Dòng cũng như sự tham gia vào các phong trào cải cách tôn giáo rộng lớn.

Audet sinh ra ở Síp trong một gia đình quý tộc Pháp. Ông gia nhập Dòng Cát Minh tại Famagusta, Síp, và theo học ở Nicosia. Sau đó, ông chuyển đến Síp do Venice kiểm soát, củng cố mối quan hệ giữa tỉnh Đất Thánh và Venice. Audet giữ chức Giám tỉnh tỉnh Đất Thánh và được Baptist của Mantua bổ nhiệm làm Giám tỉnh tỉnh Venice. Năm 1524, Cha Nicholas Audet được bầu làm tổng quyền Dòng Cát Minh, một vị trí cha giữ cho đến năm 1562. Nhiệm kỳ của ngài là một trong những nhiệm kỳ dài nhất trong lịch sử Dòng.

Audet tận tâm với công cuộc cải cách Dòng Cát Minh. Cha giới thiệu một kế hoạch cải cách toàn diện mang tên “Isagogicon,” được tổng tu nghị chấp thuận. Cải cách này tập trung vào việc thờ phượng Thiên Chúa, đời sống chung và giữ luật Dòng.

Cải cách phụng vụ: Nicholas Audet đóng góp đáng kể vào phụng vụ Cát Minh bằng cách sửa đổi và xuất bản các sách phụng vụ thiết yếu, bao gồm sách Kinh Phụng vụ, sách nghi thức Dòng và sách Lễ, phản ánh cam kết của Dòng đối với việc phụng vụ trọng thể.

Viếng thăm và thực hiện cải cách: Cha Audet tiến hành các cuộc kinh lý rộng khắp trong toàn Dòng, ghé thăm các tỉnh dòng và tu viện Cát Minh để thi hành cải cách. Cha tập trung vào việc thúc đẩy các nghiên cứu, đặc biệt ở Ý, nơi ngài làm sống lại các học viện Cát Minh.

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, Cộng đoàn tu …