Home / Event / Lectio Divina: 22 tháng 12

Lectio Divina: 22 tháng 12

Date: Thứ Sáu 22 Tháng Mười Hai, 2017
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Tuần thứ ba Mùa Vọng                                     

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của những người nhỏ bé,
Cùng với Đức Maria, chúng con vui mừng và cảm tạ Chúa
Vì Chúa đã để cho Đức Giêsu Kitô trở thành một phàm nhân như chúng con
Và để Người mang lại cho chúng con nhân phẩm của con cái Chúa.
Nguyện xin cho chúng con có thể sống với phẩm cách ấy
Và với niềm hoan lạc mà nói rằng
Chúng con được Chúa thương yêu vô vàn.
Giống như Chúa, nguyện xin cho chúng con cũng có thể học được cách chăm sóc
Đến tất cả những kẻ bé mọn và mỏng dòn
Và đem lại công bình của Chúa cho người nghèo khó
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  1. Phúc Âm – Luca 1:46-56

Bấy giờ bà Maria nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham
và cho con cháu đến muôn đời.”

Bà Maria ở lại với bà Êlisabéth độ ba tháng, rồi trở về nhà.

  1. Suy Niệm

  Bài ca vịnh của Đức Maria là một trong những bài ca vịnh của cộng đoàn các Kitô hữu tiên khởi.  Nó cho thấy mức độ nhận thức hay ý thức và sự vững chắc của đức tin sống động trong lòng cộng đoàn.  Được xướng lên trong cộng đoàn, bài ca vịnh này của Đức Maria dạy chúng ta cầu nguyện và ca khen.

  Lc 1:46-50:  Đức Maria bắt đầu bằng cách công bố sự thay đổi đang xảy ra trong cuộc đời bà dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa, đầy lòng thương xót.  Bởi vì điều này, bà hát lên một cách hân hoan:  “Tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi”.

–  Lc 1:51-53:  Sau đó bà hát khen lòng trung tín của Thiên Chúa đối với dân Người và công bố sự thay đổi mà cánh tay của Chúa đang được thực hiện ở người nghèo khó và đói khổ.  Câu nói “cánh tay của Thiên Chúa” nhắc nhở chúng ta về việc giải thoát dân Do Thái khỏi đất Ai Cập.  Đây là sức mạnh ơn cứu độ và giải thoát của Đức Giavê, Đấng sắp sửa đem lại những thay đổi:  Chúa dẹp tan phường lòng trí kiêu căng (Lc 1:51), Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1:52), kẻ đói nghèo, Người ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng (Lc 1:53).

–  Lc 1:54-55:  Cuối cùng, Đức Maria nhắc lại rằng tất cả điều này là sự biểu hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân của Người và lòng trung thành của Thiên Chúa với những lời hứa cùng tổ phụ Abraham.  Tin Mừng không nên được coi như là một phần thưởng bởi vì sự tuân giữ Lề Luật, mà là sự biểu hiện của lòng nhân lành và trung tín của Thiên Chúa với các lời hứa của Người.  Đây là những gì thánh Phaolô đã giảng dạy cho các tín hữu Galát và Rôma.

  1. Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Các bài ca vịnh là nhiệt kế của đời sống cộng đoàn.  Chúng cho biết mức độ của sự ý thức và cam kết.  Bạn hãy kiểm điểm lại các bài ca vịnh của cộng đoàn bạn.

  Bạn hãy phân tích lương tâm xã hội đến từ bài ca vịnh của Đức Maria.  Trong thế kỷ thứ hai mươi sau Công Nguyên, bài ca vịnh này đã bị chỉ trích bởi quân đội châu Mỹ Latin bởi vì nó bị coi là phá hoại.

  1. Lời nguyện kết

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.
Vì nền móng địa cầu là của ĐỨC CHÚA,
Người đặt cả hoàn vũ lên trên.

(1Sm 2:8)

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

Date: Time: - LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, …