Home / Event / Lectio Divina: Danh Thánh Chúa Giêsu, Gioan 1:29-34

Lectio Divina: Danh Thánh Chúa Giêsu, Gioan 1:29-34

Date: Thứ Tư 3 Tháng Một, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Mùa Giáng Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha, Cha đã cho mọi người biết ơn cứu rỗi của nhân loại vào lúc Con Cha ra đời.

Xin Cha cho chúng con được mạnh mẽ trong đức tin

và đưa chúng con đến vinh quang như Cha hứa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

Đấng hằng sống hằng trị cùng với Cha và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

2.  Phúc Âm – Gioan 1:29-34

29 Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói:  “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. 30 Này tôi đã nói về Ngài:  ‘Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi.’  31 Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”.

32 Và Gioan làm chứng rằng:  “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài.  33 Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài.  Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi:  ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần’. 34 Tôi đã thấy và tôi làm chứng:  chính Ngài là Con Thiên Chúa”.

3.  Suy Niệm

  Trong Tin Mừng Gioan, lịch sử và biểu tượng cùng hiện diện với nhau.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, sự tượng trưng bao gồm hơn hết là việc nhắc nhớ lại lời của Cựu Ước mà chúng ta biết và nó mặc khải điều gì đó liên quan đến danh tính của Đức Giêsu Nagiarét.  Trong ít câu ngắn ngủi này (Ga 1:29-34), chúng ta thấy lời thể hiện có chứa đựng dày đặc các biểu tượng:  1) Chiên Thiên Chúa;  2) Đấng xóa tội trần gian;  3) Người đã có trước tôi;  4) Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống;  5) Con Thiên Chúa.

  Chiên Thiên Chúa.  Danh hiệu này gợi nhớ lại cuộc Xuất Hành.  Đêm Lễ Vượt Qua đầu tiên.  Máu của Chiên Lễ Vượt Qua, với những cánh cửa của các ngôi nhà đã được đánh dấu, đã cho dân Do Thái một dấu hiệu của sự giải thoát (Xh 12:13-14).  Đối với các Kitô hữu tiên khởi, Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua mới, Đấng giải thoát dân Người (1Cr 5:7; 1Pr 1:19; Kh 5:6,9).

  Đấng xóa tội trần gian.  Điều này nhắc nhớ lại một lời tiên tri rất đẹp của tiên tri Giêrêmia:  “Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia:  ‘Hãy học cho biết ĐỨC CHÚA’, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.  Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa” (Gr 31:34).

  Người đã có trước tôi.  Điều này nhắc nhớ lại một số văn bản trong Sách Khôn Ngoan, trong đó nói về Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã hiện hữu trước tất cả mọi tạo vật khác và đã ở cùng Thiên Chúa, như một bậc thầy của các công trình sáng tạo ra Vũ Trụ và, cuối cùng, chọn nơi cư ngụ của mình ở giữa dân của Chúa (Cn 8:22-31; Hc 21:1-11).

  Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống.  Nó gợi nhớ lại hành động sáng tạo, nơi được nghe nói lại rằng:  “Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1:2).  Văn bản của sách Sáng Thế Ký cho thấy hình ảnh của một con chim bay ngang trên tổ của nó.  Một hình ảnh của sự sáng tạo mới trong động tác nhờ hoạt động của Chúa Giêsu.

  Con Thiên Chúa.   Đây là danh hiệu tóm tắt lại tất cả các danh hiệu khác.  Lời bình luận hay nhất về danh hiệu này là lời giải thích của chính Chúa Giêsu:  Người Do Thái đáp:  “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng:  ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.”  Đức Giêsu bảo họ:  “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao:  “Ta đã phán:  các ngươi là những bậc thần thánh?  Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ, thì Ta là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo Ta:  “Ông nói phạm thượng!  vì Ta đã nói:  ‘Ta là Con Thiên Chúa’?”  Nếu Ta không làm các việc của Cha Ta, thì các ông đừng tin Ta.  Còn nếu Ta làm các việc đó, thì dù các ông không tin Ta, ít ra cũng hãy tin các việc đó.  Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng:  Chúa Cha ở trong Ta và Ta ở trong Chúa Cha” (Ga 10:33-38).

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  • Chúa Giêsu đã hiến mình, một cách hoàn toàn, cho toàn thể nhân loại, và tôi, tôi có thể dâng hiến những gì để giúp đỡ cho những người chung quanh tôi?
  • Chúng ta cũng đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.  Tôi ý thức hoặc nhận biết được rằng mình là Đền Thờ của Người bằng cách nào?

5.  Lời nguyện kết

Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,

vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

Nhờ cánh tay chí thánh của Người.

(Tv 98:1)

 

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …