Home / Event / Lectio Divina: Danh Thánh Đức Maria, Lc 6:43-49

Lectio Divina: Danh Thánh Đức Maria, Lc 6:43-49

Thứ Bảy 12 Tháng Chín, 2020

Mùa Thường Niên

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Cha chúng con,

Chúa cứu chuộc chúng con

Và cho chúng con trở nên con cái Chúa nhờ Đức Kitô.

Xin Chúa đoái nhìn đến chúng con,

Ban cho chúng con tự do thực sự

Và dẫn đưa chúng con đến cơ nghiệp mà Chúa đã hứa ban.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Chúa, 

Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen. 

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Luca 6:43-49 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt.  Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây.  Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. 

Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra.  Tại sao các con gọi Thầy:  ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? 

Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành.  Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai.  Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá.  Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá.  Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng.  Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề.”

3.  Suy Niệm

–  Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có phần cuối cùng của Bài Giảng trên Đồng Bằng, tức là, phiên bản mà thánh Luca trình bày trong Bài Giảng Trên Núi của sách Phúc Âm theo thánh Mátthêu. Và thánh Luca tập hợp những điều sau đây:

–  Lc 6:43-45:  Dụ ngôn về cây sinh trái tốt.  “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt.  Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây.  Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất.”  Thư của thánh Giacôbê Tông Đồ như một lời chú giải cho dụ ngôn này của Chúa Giêsu:  “Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra, từ một nguồn, cả nước ngọt lẫn nước mặn sao?  Làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô-liu, hoặc cây nho sinh trái vả?  Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt” (Gc 3:11-12).  Một người được rèn luyện trong truyền thống sống chung với cộng đoàn sẽ phát triển trong bản thân một bản chất tốt, hướng họ đến việc làm điều tốt lành.  “Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình”, nhưng một kẻ không chú ý đến sự hình thành của mình sẽ gặp khó khăn trong việc làm được những điều tốt.  Đúng hơn, “kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra.”  Nói về “kho tàng tốt trong lòng” thì cần ghi nhớ những gì Sách Huấn Ca viết về con tim, nguồn của những lời khuyên tốt: “Rồi con cứ bụng bảo dạ mà làm, vì chẳng còn ai đáng tin hơn.  Nhiều khi tâm hồn báo cho con người biết rõ, hơn cả bảy người đứng gác trên cao.  Nhưng quan trọng hơn hết: con hãy cầu xin Đấng Tối Cao dẫn con đi theo đường chân lý” (Hc 37:13-15).    

–  Lc 6:46:  Nếu chỉ nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” thì chưa đủ.  Điều quan trọng không phải là nói những điều đẽ về Thiên Chúa, mà là làm theo ý muốn của Chúa Cha, và theo cách này, là một sự mặc khải về khuôn mặt của Người và sự hiện diện của Người trong thế gian.

–  LC 6:47-49:  Xây nhà trên nền đá.  Lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, đây là câu kết của Bài Giảng Trên Núi.  Nhiều người đi tìm sự an toàn và quyền lực tôn giáo ở những đầu óc phi thường (thiên phú) hoặc ở việc tuân giữ giới luật.  Nhưng an ninh thực sự không đến từ quyền lực; nó không phát xuất từ bất kỳ thứ nào trong số đó.  Nó đến từ Thiên Chúa!  Và Thiên Chúa trở thành nguồn an toàn, khi chúng ta tìm cách làm theo ý của Người.  Và bằng cách này, Người sẽ trở thành đá tảng nâng đỡ chúng ta trong những giờ khắc khó khăn và trong cơn bão táp.

Thiên Chúa là đá tảng cho cuộc đời chúng ta.  Trong Sách Thánh Vịnh, chúng ta thường xuyên thấy câu:  “Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy … lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ…” (Tv 18:3).  Chúa là Đấng bệnh đỡ phù trì và là sức mạnh cho những ai tin tưởng vào Người và những người tìm kiếm công chính (Tv 18:21-24).  Những ai tin cậy nơi Thiên Chúa thì tiếp theo đó sẽ trở thành đá tảng người khác.  Vì vậy, tiên tri Isaia mời gọi những kẻ lưu đày rằng:  “Hỡi ai theo đuổi sự công chính, hỡi kẻ đi tìm ĐỨC CHÚA, hãy nghe Ta!  Hãy đưa mắt nhìn lên tảng đá:  từ tảng đá này, các ngươi đã được đẽo ra; hãy đưa mắt nhìn vào hầm đá:  từ hầm đá này, các ngươi đã được lấy ra.  Hãy ngước mắt nhìn tổ phụ Ábraham và Sarah, người đã sinh ra các ngươi” (Is 51:1-2).  Tiên tri yêu cầu người ta đừng quên quá khứ và hãy nhớ đến tổ phụ Ábraham và bà Sarah, những người vì đức tin của họ vào Thiên Chúa, đã trở thành tảng đá, khởi đầu của Dân Chúa.  Hãy nhìn về phía tảng đá này, mọi người có thể lấy được dũng khí để chiến đấu và thoát khoải cảnh lưu đày.  Và do đó, thánh Mátthêu khuyến khích các cộng đoàn hãy xem tảng đá này như một sự khích lệ hoặc cổ vũ (Mt 7:24-25) và bằng cách này, chính họ cũng là đá tảng để củng cố đức tin cho anh em họ.  Đây cũng là ý nghĩa mà Chúa Giêsu ban cho ông Phêrô:  “Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16:18).  Đây là ơn gọi của những cộng đoàn tiên khởi được kêu gọi hiệp nhất với Chúa Giêsu, Tảng Đá hằng sống, để họ trở nên những tảng đá sống động, lắng nghe và thực hành Lời Chúa (Tv 2:4-10; 2:5; Êp 2:19-22).

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Phẩm chất của trái tim tôi là gì?

 Ngôi nhà của tôi có được xây trên đá không?

5.  Lời nguyện kết

Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,

Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.

Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,

Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!

(Tv 139:13-14)

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Error: please reset date. Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để …