Home / Event / Lectio Divina: Gioan 10:1-10

Lectio Divina: Gioan 10:1-10

Date: Thứ Hai 9 Tháng Năm, 2022
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Hai – Tuần IV Mùa Phục Sinh

 

1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Cha của chúng con,

Thần Khí của Chúa Giêsu đang gọi chúng con, như Cha đã gọi Con của Ngài,

Từ bỏ bản thân cũ của chúng con và thế giới cũ của chúng con

Để được tự do cho cuộc sống mới và sự phát triển mới.

Xin Cha tha thứ cho nỗi sợ hãi và ngại ngần của chúng con,

Xin Cha hãy dẫn dắt chúng con ra khỏi những lời nói và thói quen xưa cũ,

Và những tự tin của chúng con,

Xin cho chúng con thấm nhuần trong Phúc Âm của Con Cha,

Để Tin Mừng của Người được tin cậy trong thời đại và thế giới của chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

2. Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 10:1-10 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai khôn qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp.  Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên.  Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy.  Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra.  Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy.  Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ.”

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì.  Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên.  Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng.  Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân.  Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy.  Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào.”

3. Suy Niệm

   Trong Chúa Giêsu, chúng ta có mẫu mực của vị mục tử thực sự.  Trong Người được thực hiện kỳ vọng của vị Mục Tử Nhân Lành được Thiên Chúa hứa ban:  vị “Mục Tử Cao Cả”, vĩ đại hơn Môisen (Dt 13:20).

  Ga 10:1-6:  Cửa chuồng chiên.  Trong sách Tin Mừng Gioan, đoạn 10:1-10, viết rằng Chúa Giêsu là “cửa” để đến với đàn chiên và dẫn chúng đến đồng cỏ (Ga 10:7,9-10).  Hình ảnh cửa chuồng chiên có một số ý nghĩa.  Cái cửa bảo vệ những gì bên trong, đàn chiên, khỏi những sự dữ bên ngoài.  Cửa dùng để giữ đoàn chiên trong cộng đoàn lại với nhau bên trong cửa.  Cửa cũng là con đường dẫn vào cộng đồng đàn chiên này (Giáo Hội).

Chủ đề về đàn chiên đã được giới thiệu trong câu Ga 2:15 và trong cách đặc biệt ở câu 5:2 nơi mà có một hồ nước có năm hành lang cho những người đau ốm bất toại nằm ở đó chờ để được chữa lành.  Trong bối cảnh cuối cùng này, đàn chiên có ý chỉ về người dân bị áp bức bởi chính quyền của họ.  Trong câu Ga 10:1, Chúa Giêsu liên kết chủ đề về đàn chiên với sân trong của Đền Thờ, tổ chức người Do Thái được cai quản bởi những kẻ có quyền thế, những kẻ đã chà đạp lên quyền lợi, công lý và bóc lột người dân.  Những kẻ như thế bị Chúa Giêsu gọi là “kẻ trộm cướp”.

Chúa Giêsu bắt đầu bài giảng dài của Người trước những người Biệt Phái, những kẻ đóng cửa lòng mình trong việc không tin và thiếu sót của họ (Ga 9:40-41), với lời khẳng định tổng quát: cách thích hợp để đến với đoàn chiên là đi vào qua cửa của chuồng chiên nơi các con chiên đang được giữ lại đó.  Bất cứ ai vào bằng ngả nào khác thì không phải được thúc đẩy bởi tình yêu thương dành cho đoàn chiên, mà có ý lợi dụng chúng vì lợi ích riêng mình.  Đây chính là lời buộc tội mà Chúa Giêsu nói với các thượng tế của dân chúng trong chuyến viếng thăm Đền Thờ đầu tiên của Người (2:13 và tiếp theo).

Một từ ngữ khác mà Chúa Giêsu dùng để chỉ những kẻ tước đoạt những gì thuộc về người khác là: “kẻ cướp”.  Từ ngữ như thế để chỉ về những kẻ sử dụng bạo lực.  Vì thế, các thượng tế của Đền Thờ bắt người dân phải phục tùng trước bạo lực của hệ thống của họ (7:13; 9:22).  Hệ quả của việc này là nó tạo ra một xã hội chết chóc (5:3,21,25).

Người mục tử qua cửa mà vào để săn sóc đàn chiên, chứ không phải để áp bức hay ngược đãi chúng.  Thật ra, đàn chiên nhận ra uy quyền (tiếng nói) của người mục tử và đi theo Người.  Tiếng nói của Chúa Giêsu chứa đựng một thông điệp giải thoát cho họ, điển hình của Đấng Thiên Sai.  Thêm vào đó, tiếng nói của Chúa không phải nói cho một nhóm người vô danh, mà là tiếng gọi riêng cho từng người.  Đối với Chúa Giêsu, không có đám đông dân chúng vô danh nào hiện hữu.  Mỗi người đều có khuôn mặt, tên, và nhân phẩm.  Đền Thờ (chuồng chiên) đã trở nên nơi tối tăm, đặt trưng chỉ bởi những kẻ trục lợi; tiền bạc đã thay thế cho việc thờ phượng dành riêng cho Thiên Chúa:  Đền Thờ đã trở thành nơi buôn bán đổi chác (Ga 2:15).

Chúa Giêsu dẫn dắt người ta ra khỏi bóng tối.  Người không thực hiện điều này theo một cách hư cấu, mà theo một cách thực tế, bởi vì đây là công việc mà Chúa Cha đã trao phó cho Người.  Những nét cơ bản của sứ vụ này là:  đi vào và kêu gọi.  Những ai đáp lại lời kêu gọi đó, ơn gọi giải thoát, trở nên một cộng đoàn mới: “Những kẻ thuộc về Người”.

  Ga 10:7-10:  Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên mới.  Một lần nữa, Chúa Giêsu lại sử dụng biểu tượng về cái cửa trong các câu 7-8:  áp dụng nó cho chính Người.  Người là cửa chuồng chiên mới không chỉ nói về chuồng chiên cũ của Israel được đại diện bởi các thượng tế của dân, mà còn nói về những ai đi theo Người.  Người nhắc nhở những giáo hữu tiên khởi về tính hợp pháp của Người – nơi duy nhất tiếp cận được với đàn chiên – vì Người là Đấng Thiên Sai sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đàn chiên.  Không phải bằng sự thống trị mà người ta có thể tiếp cận được đàn chiên để có mối quan hệ với chúng, mà là bằng vào thái độ của một người hiến mạng sống mình cho chúng.  Lời của Chúa là lời mời gọi thay đổi tâm tính, cách suy nghĩ, và cách tương giao.

Lối vào thông qua Chúa Giêsu cho biết việc lợi ích của loài người là việc ưu tiên.  Bất cứ ai cố gắng làm ngược lại thì họ là kẻ thống trị.  Người đọc thấy rằng những lời của Chúa Giêsu gửi đến cho những kẻ đương thời của Người, và một cách đặc biệt đối với các thày cả của dân chúng đã sử dụng việc thống trị và bạo lực để khai thác người dân, cách tận tình và mạnh mẽ.  Người là cánh cửa mới đối với mọi người.  Nhưng đối với người ta ngày nay, việc đi qua của chuồng chiên là Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?  Điều đó ám chỉ việc “đến gần với Chúa”, “tín thác vào Chúa” (Ga 6:35), đi theo Người và để cho bản thân được dẫn dắt bởi Lời của Người (8:31,51).  Đó có nghĩa là thông phần vào việc hiến tặng của Chúa Giêsu ngõ hầu hạnh phúc đích thực của loài người có thể được thực hiện.

4. Một vài câu hỏi cá nhân

  Chúa Giêsu là vị Mục Tử Nhân Lành vì Người luôn biết về bạn, nhưng bạn có nhận ra Người không?  Người là vị Mục Tử đến với cuộc đời bạn như một cánh cửa để ra vào:  bạn có để cho Người hướng dẫn bạn khi bạn gặp gỡ những người khác không?

 Trong thế giới ngày nay, có những kẻ chăn chiên gian trá, kẻ khai thác những người muốn quy phục Chúa Giêsu như con chiên trong đàn chiên không?  Chúng ta có thể nhận ra được điều này bằng cách nhìn vào đời sống của những kẻ mệnh danh là người chăn chiên và xem họ có lợi lộc từ lòng tin tưởng đã dành cho họ không?

–  Ai là người mà bạn cho là những vị mục tử đúng nghĩa ngày nay?  Bạn có thấy sự khác biệt nào trong cuộc sống của họ và việc cống hiến hoàn toàn cho đàn chiên (cộng đoàn) của họ như cách nhận thức không?

–  Trong cộng đoàn của bạn và trong gia đình bạn, bạn có là một cánh cửa không?  Bạn có là một cánh cửa để mở ra hướng dẫn cho người khác bước vào, bạn có phải là cánh cửa để tìm cách bảo vệ những ai bên trong, hay bạn có là cánh cửa để ngăn giữ những người khác bên ngoài không vào được không?

5. Lời nguyện kết

Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài,

Để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

(Tv 43:3)

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

Date: Time: - THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng …