Home / Event / Lectio Divina: Máccô 2:13-17

Lectio Divina: Máccô 2:13-17

Date: Thứ Bảy 13 Tháng Một, 2018
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng

 

Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha yêu thương, xin nghe lời chúng con cầu xin.

Xin giúp chúng con biết thánh ý của Cha

Và thực hiện thánh ý ấy với lòng can đảm và đức tin.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con của Cha,

Đấng hằng sống và hằng trị với Chúa và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Máccô 2:13-17 

 

Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ.  Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.  Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó.  Người bảo ông:  “Anh hãy theo tôi!”  Ông đứng dậy đi theo Người.

Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ:  con số họ đông và họ đi theo Người.  Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người:  “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!”  Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ:  “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.  Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

 

3.  Suy Niệm

 

   Trong bài Tin Mừng ngày hôm qua, chúng ta đã trông thấy cuộc xung đột đầu tiên xảy ra liên quan đến việc tha thứ tội lỗi (Mc 2:1-2).  Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta suy niệm về cuộc xung đột thứ hai nảy sinh khi Chúa Giêsu ngồi ăn chung với những kẻ tội lỗi (Mc 2:13-17).  Vào những năm của thập niên 70, khi mà thánh Máccô viết sách này, đã có một cuộc xung đột giữa các cộng đoàn Kitô hữu tòng giáo từ dân ngoại và những cộng đoàn cải đạo từ Do Thái giáo.  Những người cải đạo từ Do Thái giáo cảm thấy khó chịu khi bước vào nhà người tòng giáo từ dân ngoại và ngồi ăn chung với họ (xem Cv 10:28; 11:3).  Khi thuật lại cách Chúa Giêsu đối diện với mâu thuẫn này, thánh Máccô hướng dẫn cộng đoàn giải quyết nan đề.

  Chúa Giêsu dạy dỗ, và dân chúng vui vẻ lắng nghe Ngài.  Chúa Giêsu lại đi ra gần bờ biển hồ.  Dân chúng đi đến và Người bắt đầu giảng dạy họ.  Ngài chuyển tải Lời Chúa.  Trong sách Tin Mừng của Máccô, việc bắt đầu hoạt động của Chúa Giêsu được diễn tả bằng việc giảng dạy và việc dân chúng chấp nhận Người (Mc 1:14, 21, 38-39; 2:2, 13) cho dù Người xung khắc với các giới chức tôn giáo.  Chúa Giêsu đã giảng dạy điều gì?  Chúa Giêsu công bố Tin Mừng Thiên Chúa (Mc 1:14).  Người nói về Thiên Chúa, nhưng Người đã nói theo cách mới.  Người đã nói từ kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm mà chính Người đã có với Thiên Chúa và cuộc sống.  Chúa Giêsu đã sống trong Thiên Chúa.  Chắc chắn Người đã động chạm tới trái tim của những người thích lắng nghe Ngài (Mc 1:22-27).  Thiên Chúa, thay vì là một người Do Thái nghiêm khắc đe dọa từ xa với hình phạt và hỏa ngục, lại là sự gần gũi thân thiện và Tin Mừng cho người dân.

  Chúa Giêsu kêu gọi một người tội lỗi làm môn đệ và đến nhà dùng bữa với người ấy.  Chúa Giêsu kêu gọi ông Lêvi, một người thu thuế, và ông lập tức bỏ mọi thứ mà đi theo Chúa Giêsu. Ông trở thành một người của nhóm các môn đệ.  Sách Tin Mừng viết rằng:  “Trong khi Chúa Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông.”  Có một số người cho rằng “nhà ông” có nghĩa là nhà của ông Lêvi.  Nhưng đa số các bản phiên dịch lại cho rằng đó là nhà của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là người mời mọi người đến nhà của Chúa dùng bữa:  những người tội lỗi và phường thu thuế, chung với các môn đệ.

  Chúa Giêsu không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.  Cử chỉ hay hành động này của Chúa Giêsu khiến cho những giới chức tôn giáo rất tức giận.  Luật cấm không được ngồi ăn cùng với phường thu thuế và những kẻ tội lỗi, bởi vì ngồi cùng bàn ăn với ai đó thì cũng có nghĩa là người ấy được coi như là anh em của mình!  Thay vì nói thẳng với Chúa Giêsu, các kinh sư thuộc nhóm Pharisêu lại nói với các môn đệ:  “Sao Ông ấy lại ngồi ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?”  Chúa Giêsu trả lời họ:  “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.  Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”  như đã nói trước đó với các môn đệ (Mc 1:38), trọng tâm của sứ vụ của Người đã giúp Chúa Giêsu tìm ra câu trả lời và chỉ ra con đường cho việc công bố Tin Mừng của Chúa Giêsu.

 

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

 

  Chúa Giêsu kêu gọi một người tội lỗi, một kẻ thu thuế, một kẻ bị dân chúng ghét bỏ, làm môn đệ của Người.  Hành động này của Chúa Giêsu nhắn nhủ cho chúng ta điều gì?

 Chúa Giêsu nói rằng Người đến để kêu gọi người tội lỗi.  Chúa ban cho con đường dẫn đến sự tha thứ.  Chúng ta hành động như thứ nào một khi chúng ta đã nhận được sự tha thứ của Người?  Chúng ta có ý thức cố gắng để xa lánh tội lỗi không?

 

5.  Lời nguyện kết

 

Xin giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,

Đừng để tính xấu này thống trị con.

Như thế con sẽ nên vẹn toàn

Không còn vương trọng tội.

Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,

Là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận

Bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,

Và bao tiếng lòng con thầm thĩ

Mong được thấu đến Ngài.

(Tv 19:14-15)

 

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …