Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 1:1-17

Lectio Divina: Mátthêu 1:1-17

Date: Thứ Bảy 23 Tháng Mười Hai, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng                                      

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

Con Một Chúa đã đến giữa chúng con, đã làm người như chúng con,

Một con người trong số những phàm nhân,

Thế nhưng dung nhan phàm nhân của Chúa

Thật đơn sơ, gần gũi,

Và trong phạm vi về những gì của một con người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con khám phá ra được chính mình trong hình ảnh của Chúa:

Rằng chúng con được sinh ra để được tự do,

Để vị tha, sẵn lòng, tự nguyện dấn thân.

Xin hãy giải thoát chúng con khỏi sự ích kỷ của mình,

Khỏi sự hèn nhát và thái độ nhu nhược của chúng con,

Để chúng con ít ra có thể trở thành

Những gì Chúa muốn nơi chúng con, nên giống như Con Chúa,

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Mátthêu 1:1-17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Ábraham.  Ábraham sinh Isaác; Isaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người.  Giuđa sinh Pharét và Gierác; Pharét sinh Ésron; Ésron sinh Aram; Aram sinh Aminađáb; Aminađáb sinh Naásson; Naásson sinh Salmôn; Salmôn sinh Bôát; Bôát sinh Ôbéd do bà Rút; Ôbéd sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.

Đavít sinh Salômôn do bà vợ của Uria; Salômôn sinh Rôbôam; Rôbôam sinh Abia; Abia sinh Asáf; Asáf sinh Giôsaphát; Giôsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Ôgia; Ôgia sinh Giôátham; Giôátham sinh Akhát; Akhát sinh Êgiêkia; Êgiêkia sinh Manássê; Manássê sinh Amốs; Amốs sinh Giôsia; Giôsia sinh Giêcônia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.  Sau thời kỳ lưu đày ở Babylon, Giêcônia sinh Saláthiel; Saláthiel sinh Giôrôbabel; Giôrôbabel sinh Abiúb; Abiúb sinh Êliakim; Êliakim sinh Azor.  Azor sinh Sađốc; Sađốc sinh Máthan; Máthan sinh Giacóp.  Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Vậy từ Abraham đến Đavít, có tất cả mười bốn đời.  Từ Đavít đến cuộc lưu đầy ở Babylon có mười bốn đời; và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô, có mười bốn đời.

3.  Suy Niệm 

 Sách gia phả xác định danh tính của Chúa Giêsu.  Ngài là “Con vua Đavít và con của Ábraham” (Mt 1:1; xem 1:17).  Con của vua Đavít, là để đáp ứng sự mong đợi của dân Do Thái (2Sm 7:12-16).  Con của Ábraham, là một nguồn ân phúc cho mọi dân tộc (St 12:13).  Cả người Do Thái lẫn dân ngoại đều nhìn thấy niềm hy vọng của họ được thực hiện trong Chúa Giêsu.

  Trong xã hội phụ hệ của dân tộc Do Thái, sách gia phả chỉ ghi lại tên các người đàn ông.  Điều ngạc nhiên là Thánh Sử Mátthêu cũng ghi lại tên năm người phụ nữ trong số những tổ tiên của Chúa Giêsu:  các bà Tamar, Raháb, Rút, Bátshêba (vợ của ông Uria) và Đức Maria.  Tại sao tác giả Mátthêu lại chọn đúng bốn người phụ nữ này như là bạn đồng hội đồng thuyền của Đức Maria?  Không có hoàng hậu, không có bà chúa, không có cả tên trong số những người phụ nữ chiến sĩ của cuộc Xuất Hành khỏi đất Ai Cập:  Tại sao?  Đây là câu hỏi mà sách Phúc Âm của Mátthêu để cho chúng ta tìm câu trả lời.

  Trong cuộc đời của bốn người phụ nữ, bạn đồng hội đồng thuyền của Đức Maria, có một điều gì đó bất thường.  Bốn bà là dân ngoại tộc, các bà đã sinh con của mình bên ngoài các quy luật bình thường và không tương ứng với những Quy Luật của đức khiết tịnh vào thời của Chúa Giêsu.  Bà Tamar, người Canaan, một góa phụ, bà giả dạng thành một cô gái mãi dâm để bắt buộc Tổ Phụ nhà Giuđa phải trung thành với Lề Luật, phải làm nhiệm vụ của mình và cho bà một người con trai (St 28:1-30).  Bà Raháb, một người phụ nữ Canaan từ thành Giêricô, là một cô gái điếm, người đã giúp cho dân Do Thái bước vào Miền Đất Hứa (Ys 2:1-21).  Bà Rút, một người phụ nữ Môáp, bá góa nghèo, đã chọn đi theo bà Naomi và tuân theo các lề luật của Dân Chúa (Rt 1:16-18).  Bà đã chủ động bắt chước bà Tamar và đi nghỉ đêm bên cạnh đống lúa, cùng với ông Bôát, bắt buộc ông tuân giữ Lề Luật và cho bà một đứa con.  Từ mối quan hệ giữa hai người, ông Ôbéd đã được sinh ra, là tổ phụ của vua Đavít (Rt 3:1-15; 4:13-17).  Bà Bátshêba, người Hêtít, vợ của ông Uria, đã bị du dỗ, bị cưỡng bức và bà đã mang thai với vua Đavít, nhà vua lại còn ra lệnh cho chồng của người phụ nữ này phải chết (2Sm 11:1-27).  Phương cách hành xử của bốn người phụ nữ này không phù hợp với quy tắc truyền thống.  Trong khi đó, đây là những sáng kiến, thực sự bất thường, đã làm liên tục dòng dõi của Chúa Giêsu và dẫn đưa tất cả mọi người đến ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.  Tất cả điều này khiến cho chúng ta suy nghĩ và thách đố chúng ta khi chúng ta đặt quá nhiều giá trị vào sự cứng nhắc của các quy luật.

  Bài tính về ba lần của mười bốn thế hệ (Mt 1:17) có một ý nghĩa tượng trưng.  Số ba là con số của Thiên Chúa.  Số mười bốn là số bảy nhân đôi.  Số bảy là số hoàn hảo.  Bằng biểu tượng này, thánh Mátthêu thể hiện niềm tin của các Kitô hữu tiên khởi vào Chúa Giêsu, Đấng xuất hiện theo tiến trình thời gian thành lập bởi Thiên Chúa.  Với lịch sử sắp đến của Ngài tiến tới sự phong phú và viên mãn của nó.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Sứ điệp mà bạn khám phá ra trong gia phả của Chúa Giêsu là gì?  Bạn đã tìm thấy câu trả lời mà Thánh sử Mátthêu đã để lại cho chúng ta chưa?

  Các bạn đồng cảnh ngộ của Đức Maria, Thân Mẫu của Chúa Giêsu, thì rất khác biệt với những gì mà chúng ta tưởng tượng về họ.  Kết luận mà bạn có thể rút ra về việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria là gì?

5.  Lời nguyện kết

Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

Nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.

Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành,

Và muôn dân thiên hạ ngời khen Người có phúc.

(Tv 72:17) 

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Date: Time: - Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh …