Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 7:7-12

Lectio Divina: Mátthêu 7:7-12

Thứ Năm 25 Tháng Hai, 2021

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay              

 1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Ngài là Chúa Cha độ lượng,

Đấng ban những gì tốt đẹp cho chúng con

Chỉ vì Chúa yêu thương chúng con.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tấm lòng biết ơn,

Để cho chúng con có thể học được từ Chúa

Là cho đi và chia sẻ không so đo tính toán

Mà chỉ với lòng yêu thương và vui mừng,

Giống như Đức Giêsu, Con Một Chúa, đã làm cho chúng con,

Đấng hằng sống với Chúa và với chúng con đến muôn đời.

2. Phúc Âm –Mátthêu 7:7-12 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.  Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được.  Ai tìm thì sẽ gặp.  Ai gõ cửa sẽ mở cho.

Nào ai trong các ngươi thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư?  Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư?

Vậy nếu các ngươi, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các ngươi, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

Vậy tất cả những gì các ngươi muốn người ta làm cho mình thì chính các ngươi hãy làm cho người ta như thế:  Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.”

3. Suy Niệm 

  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một phần của Bài Giảng Trên Núi, Lề Luật Mới của Thiên Chúa được mặc khải cho chúng ta qua Chúa Giêsu.  Bài Giảng Trên Núi có cấu trúc như sau:

a)  Mt 5:1-16:  Cửa vào Nước Trời:  Tám Mối Phúc Thật (Mt 5:1-10) và sứ vụ của người môn đệ:  là muối cho đời và là ánh sáng cho thế gian (Mt 5:12-16).

b)  Mt 5:17-6:18:  Mối quan hệ mới với Thiên Chúa:  Đức công chính mới (Mt 5:17-48) là không mong chờ phần thưởng chỉ vì làm việc lành phúc đức, cầu nguyện và ăn chay (Mt 6:1-18).

c)  Mt 6:19-34:  Mối quan hệ mới với của cải thế gian: (Mt 6:19-21), không nhìn thế gian với con mắt bệnh hoạn (Mt 6:22-23), đừng vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền bạc (Mt 6:24), đừng quá quan tâm về của ăn thức uống (Mt 6:23-34).

d)  Mt 7:1-23:  Mối quan hệ mới với tha nhân:  đừng tìm cái dằm trong mắt anh em mình (Mt 7:1-5); đừng liệng ngọc trai cho heo (Mt 7:6); bài Tin Mừng hôm nay:  đừng ngần ngại cầu xin với Thiên Chúa (Mt 7:7-11); và Khuôn Vàng Thước Ngọc (Mt 7:12); hãy chọn cửa hẹp và con đường chật (Mt 7:13-14), hãy coi chừng các ngôn sứ giả (Mt 7:15-20).

e)  Mt 7:21-29:  Kết luận:  đừng chỉ nói suông mà cũng còn phải thực hành nữa (Mt 7:21-23); cộng đoàn được xây dựng trên căn bản này sẽ chống trả lại được bão táp mưa sa (Mt 7:24-27).  Kết quả của những lời này là một lương tâm mới khác với các Kinh Sư và Luật Sĩ (Mt 7:28-29).

–  Mt 7:7-8:  Ba lời khuyên bảo của Chúa Giêsu.  Ba lời khuyên:  cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa:  “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.  Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được.  Ai tìm thì sẽ gặp.  Ai gõ cửa sẽ mở cho!”  Một người cầu xin.  Sự đáp ứng còn tùy thuộc vào người ấy cũng như sự quyết tâm của việc cầu xin.  Việc tìm kiếm được thực hiện dựa theo một số tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn càng cao thì mức độ chắc chắn mà người ta tìm thấy được điều đang tìm kiếm càng nhiều.  Việc gõ cửa được thực hiện với niềm hy vọng rằng sẽ có người đang đứng ở phía bên kia cửa, người ấy đang ở nhà.  Chúa Giêsu kết thúc lời khuyên bằng cách đưa ra câu đoan chắc cho lời đáp ứng:  “Cứ xin thì sẽ được; cứ tìm thì sẽ thấy; cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho, và hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho”.  Có nghĩa là khi chúng ta cầu xin với Thiên Chúa, thì Người sẽ nhậm lời khấn cầu của chúng ta.  Khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, thì Người sẽ để chúng ta thấy thánh nhan Người (Is 5:5-6).  Khi chúng ta gõ cửa nhà Thiên Chúa, thì Người sẽ mở cửa cho chúng ta.

–  Mt 7:9-11:  Câu hỏi của Chúa Giêsu với người ta.  “Nào ai trong các ngươi thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư?  Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư?”  Ở đây xuất hiện một phương cách trực tiếp và đơn giản mà Chúa Giêsu dùng để giảng dạy cho mọi người biết những gì thuộc về Thiên Chúa.  Nói về các bậc cha mẹ, Người liên kết chính mình với các kinh nghiệm thường nhật.   Dựa vào ngụ ý của câu hỏi thì có thể dự đoán được câu trả lời, người ta đã thốt lên:  “Không!” Bởi vì không ai cho con mình hòn đá khi mà nó xin bánh.  Không có cha mẹ nào lại cho con mình con rắn khi mà nó xin con cá.”  Và Chúa Giêsu kết luận:  “Vậy nếu các ngươi, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các ngươi, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!”  Chúa Giêsu gọi chúng ta là kẻ xấu để nhấn mạnh đến điều chắc chắn được Thiên Chúa lắng nghe khi chúng ta cầu xin Ngài điều gì.  Và điều này, bởi vì nếu chúng ta không phải là thánh, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, thì Chúa Cha trên trời còn ban cho nhiều hơn thế nữa.  Điều so sánh này có mục đích là cất đi bất kỳ nghi ngờ nào trong lòng chúng ta liên quan đến việc cầu nguyện cùng Thiên Chúa với lòng tín thác.  Chúa sẽ lắng nghe!  Thánh Luca còn thêm rằng Thiên Chúa sẽ ban Chúa Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người (Lc 11:13).

–  Mt: 7:12:  Khuôn Vàng Thước Ngọc.  “Vậy tất cả những gì các ngươi muốn người ta làm cho mình thì chính các ngươi hãy làm cho người ta như thế:  Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.”  Câu này là bản tóm tắt toàn bộ Cựu Ước, Lề Luật và sách các Tiên Tri.  Và đây là lời tóm tắt tất cả mọi việc mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, câu tóm tắt tất cả các giáo huấn của Chúa Giêsu.  Khuôn Vàng Thước Ngọc không chỉ được tìm thấy trong giáo huấn của Chúa Giêsu, mà cũng còn tìm thấy trong tất cả các tôn giáo, bằng cách này hay cách khác.  Điều này đáp ứng với tình cảm sâu sắc nhất và phổ quát hơn của con người

4. Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Cầu xin, tìm kiếm, gõ cửa:  Bạn cầu nguyện và thưa chuyện với Thiên Chúa như thế nào?

–  Bạn sống với Khuôn Vàng Thước Ngọc ra sao?

5.  Lời nguyện kết

Xin cảm tạ danh Chúa,

Vì Ngài vẫn thành tín yêu thương

Đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài

Trên tất cả mọi sự.

Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,

Đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

(Tv 138:2-3)

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Error: please reset date. Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để …