Home / Event / Lectio Divina: Thánh Philípphê và Giacôbê Tông Đồ – Ga 14:6-14

Lectio Divina: Thánh Philípphê và Giacôbê Tông Đồ – Ga 14:6-14

Date: Thứ Sáu 3 Tháng Năm, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Mùa Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Chúng con ngợi ca và cảm tạ Chúa vào ngày mừng lễ

Các thánh Tông Đồ Philípphê và Giacôbê của Chúa.

Nhờ các thánh Tông Đồ mà nhiều người được biết rằng

Chúa Giêsu đang sống và phục sinh.

Nguyện xin cho chúng con cũng là những nhân chứng đắc lực

Cho Chúa Giêsu Phục Sinh

Bằng cách chúng con sống trong đời sống phục sinh của Người.

Cho dù chúng con có nhiều thiếu sót và yếu đuối,

Nguyện xin cho mọi người có thể tìm thấy qua chúng con

Là con đường đến với Chúa Cha của Đức Giêsu, Chúa chúng con.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 14:6-14 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.  Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.  Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy.  Ngay từ bây giờ, các con đã biết Người và đã xem thấy Người.”  Philípphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con.”

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư?  Philípphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha.  Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’  Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư?  Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc.  Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy.  Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm.  Thật, Thầy bảo thật các con:  Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm.  Người ấy con làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha.  Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho.”

3.  Suy Niệm

  Bài Tin Mừng hôm nay, ngày lễ kính các Thánh Tông Đồ Philípphê và Giacôbê, cùng với bài Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm vào tuần lễ thứ tư mùa Phục Sinh.  Nó thuật lại lời cầu xin của ông Philípphê với Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con.”

  Ga 14:6:  Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.  Ông Tôma đã đệ đạt lên Chúa Giêsu một thắc mắc: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” (Ga 14:5).  Chúa Giêsu trả lời:  “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.  Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”  Ba chữ quan trọng.  Không có đường, thì chúng ta không thể đi được.  “Con đường” không chỉ là một lối đi, mà còn là một phương cách thực hiện hoặc cách làm.  Trong trường hợp này, đường của Chúa phải là đường của chúng ta.  Không có sự thật, người ta không thể chọn lựa đúng.  Trong cuộc sống, mọi thứ không phải lúc nào cũng như những gì chúng ta tưởng.  Chúng ta có thể dễ dàng bị lừa dối, đặc biệt là với những tin tức giả tạo, những niềm tin không hoàn mỹ, và những xấu xa vẫn còn tồn tại trên thế gian.  Điều quan trọng là hãy tập trung vào Sự Thật và sẽ không bị lừa dối.  Ngài là Sự Thật.  Không có sự sống, thì chỉ có cái chết!  Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa.  Ngài là đường, bởi vì không ai “có thể đến được với Cha mà không qua Thầy”.  Và Chúa là cái cổng cho đoàn chiên ra vào (Ga 10:9).  Chúa Giêsu là Sự Thật bởi vì nhìn vào Người, chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Cha.  “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy!”  Chúa Giêsu là Sự Sống, bởi vì đi theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được kết hợp với Chúa Cha và sẽ có sự sống trong chúng ta!

  Ga 14:7:  Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy.  Ông Tôma đã thưa với Chúa: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường.”  Chúa Giêsu đáp lại:  “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống!  Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Thầy.”  Và Chúa nói thêm: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy.  Ngay từ bây giờ, các con đã biết Người và đã xem thấy Người.”  Đây là câu thứ nhất trong bài Tin Mừng hôm nay.  Chúa Giêsu luôn nói về Chúa Cha, bởi vì chính sự sống của Chúa Cha hiện diện trong mọi điều Chúa Giêsu đã nói và làm.  Việc nhắc liên tục đến Chúa Cha khiến cho ông Tôma nêu thắc mắc.

  Ga 14:8-11:  Philípphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con.”  Đây là niềm ước ao của các môn đệ, niềm ước ao của nhiều người trong cộng đoàn của Người Môn Đệ Chúa Yêu, và cũng là niềm ước ao của nhiều người ngày nay.  Người ta phải làm gì để được thấy Cha mà Chúa Giêsu nói về rất nhiều?  Câu trả lời của Chúa Giêsu rất đẹp, và còn giá trị đến cả ngày hôm nay: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư?  Philípphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha!”  Người ta không nên nghĩ rằng Chúa ở rất xa chúng ta, ở nơi xa xôi và không ai biết. Bất cứ ai muốn biết Thiên Chúa Cha là ai, thì chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu là đủ.  Chúa Giêsu mặc khải Chúa Cha bằng những lời nói và việc làm trong đời của Chúa.  “Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy!”  Qua sự vâng phục của mình, Chúa Giêsu xác định trọn vẹn thân thế của Người với Chúa Cha.  Tại mọi lúc, Chúa Giêsu đã luôn làm tất cả những gì Chúa Cha sai Người (Ga 5:30; 8:28-29,38).  Đây là lý do mà trong Chúa Giêsu mọi việc là sự mặc khải về Chúa Cha!  Các dấu chỉ hoặc phép lạ là việc làm của Chúa Cha!  Như người ta nói: “Người con là khuôn mặt của người cha!”  Đây là lý do mà trong Chúa Giêsu, và đối với Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở giữa chúng ta.

–  Ga 14:12-14:  Lời hứa của Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu nói rằng mối tương quan mật thiết của Người với Chúa Cha không phải là đặc ân chỉ dành riêng cho Người, mà có thể dành cho những ai tin vào Người.  Chúng ta cũng vậy, nhờ Chúa Giêsu, củng có thể làm được những việc tốt đẹp cho người khác như Chúa Giêsu đã làm cho người ta vào thời của Người.  Chúa giúp cho chúng ta.  Mọi việc mà người ta xin cùng Chúa, Chúa xin Chúa Cha và Người làm cho, nếu điều đó để tôn vinh Chúa Cha.  Chúa Giêsu là Đấng che chở của chúng ta.  Chúa ra đi nhưng Người không để cho chúng ta không nơi nương tựa.  Chúa hứa rằng Người sẽ xin Chúa Cha và Cha sẽ sai một Đấng phù trợ và an ủi khác, Chúa Thánh Linh.  Chúa Giêsu còn nói rằng Người cần phải ra đi, nếu Người không ra đi thì Chúa Thánh Thần sẽ không đến (Ga 16:7).  Chúa Thánh Thần sẽ hoàn thành những việc của Chúa Giêsu trong chúng ta, nếu chúng ta nhân danh Chúa Giêsu mà làm và tuân theo giới răn quan trọng của việc thực hành lòng yêu thương.  Trong Tông Huấn mới nhất Vui Mừng và Hân Hoan của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài đã trích dẫn  cuốn “Ánh Sáng Muôn Dân”: Chúa Thánh Thần ban cho sự thánh thiện dư đầy cho những người thánh thiện và trung tín của Thiên Chúa, vì “đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa khi cho họ trở nên thánh thiện và để cứu rỗi họ, không như là các cá nhân riêng rẽ, mà như là một dân tộc có thể nhận biết Người trong sự thật và phụng sự Người trong sự thánh thiện.

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.  Tôi định nghĩa Chúa Giêsu là Con Đường như thế nào trong cuộc sống của tôi?  Như là một mẫu mực cho việc làm, hay là một tấm bản đồ, hay là một cái gì khác?

 Là Sự Thật, Chúa Giêsu có thể được dùng như thế nào trong đời sống hằng ngày của tôi để hướng dẫn tôi vượt qua được những lọc lừa của thế gian?

–  Là Sự Sống, tôi dùng Chúa Giêsu theo cách nào để như là một mẫu mực cho cuộc sống và trong các quyết định của mình?

–  Khi chúng ta đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gần như sắp nói rằng: “Philípphê, ông đã không nghe Thầy nói sao?”  Có khi nào tôi không nghe thấy những gì Chúa Giêsu đang thực sự nói với tôi trong đời mình không?  Những lúc ấy là gì?

5.  Lời nguyện kết

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,

Không trung loan báo việc tay Người làm.

Ngày qua mách bảo cho ngày tới,

Đêm này kể lại với đêm kia.

(Tv 19:1-2) 

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

Date: Time: - LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, …