Home / Timeline Stories / 1247 Điều Chỉnh Luật Dòng

1247 Điều Chỉnh Luật Dòng

Khoảng một thập kỷ sau khi các tu sĩ Cát Minh di cư sang Châu Âu, họ bắt đầu cân nhắc những thay đổi đối với lối sống của mình. Tài liệu gốc cho thấy các điều chỉnh cuộc sống ẩn tu của họ không còn phù hợp với hoàn cảnh trên toàn thế giới hiện tại, đặc biệt khi họ định cư ở những khu vực đông dân cư và áp dụng lối sống cộng đoàn. Năm 1247, họ tiếp kiến Giáo hoàng Innocent IV, người đang cư trú tại Lyons, với yêu cầu điều chỉnh Quy luật của Thánh Albert cho phù hợp với đời sống hiện tại. Giáo hoàng Innocent IV bổ nhiệm Hồng y Hugh St. Cher và Giám mục William Anterados (Tartous), cả hai đều thuộc Dòng Đa Minh, để giải quyết những mối bận tâm này. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1247, Giáo Hoàng ban hành sắc chỉ “Quae honorem,” sửa đổi Luật Dòng Cát Minh.

Một số thay đổi đáng kể trong Luật Sửa Đổi bao gồm cho phép thành lập các cơ sở ở những nơi không phải sa mạc, ăn chung, kinh nguyện bắt buộc, giờ thinh lặng giới hạn (từ kinh tối đến kinh Sáng), và nới lỏng các quy luật về khổ chế đối với những anh em khất sĩ và mục vụ. Những điều chỉnh này được coi là biến các tu sĩ Cát Minh thành một dòng tu hoạt động hơn, tuy nhiên vẫn giữ các cam kết với đời sống cầu nguyện, cô tịch cũng như tính ẩn sĩ vẫn tồn tại, cho đến thể kỷ 15 về mặt lý thuyết.

Các tu sĩ Cát Minh đã nhận được nhiều đặc ân từ giáo hoàng. Năm 1252, Innocent IV cho phép họ có nhà thờ cấp độ một quả chuông, đánh dấu tư cách là nhà thờ chung của họ, cũng như nghĩa trang để sử dụng. Họ cũng được phép giảng và giải tội.  Đức Inocente IV cho phép họ chôn cất người ngoài trong nghĩa trang Dòng. Những đặc quyền này phù hợp với truyền thống ẩn sĩ của họ, vì các ẩn sĩ được biết đến là tham gia vào việc rao giảng và hướng dẫn tâm linh, nhưng cũng thúc đẩy các tu sĩ Cát Minh hướng tới một vai trò tích cực hơn trong Giáo hội.

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …