Home / Timeline Stories / 1274 Công đồng Lyons II

1274 Công đồng Lyons II

Năm 1274, tại Công đồng Lyons lần thứ hai, sự phản đối các dòng khất sĩ, bao gồm cả Cát Minh, đã thu hút được sự chú ý. Công đồng Lateranô IV năm 1215 đã cấm việc thành lập các dòng mới, hướng các nhà sáng lập Dòng tiềm năng áp dụng các luật Dòng hiện có. Công đồng Lyons nhắc lại lệnh cấm này và cấm thêm tất cả các dòng khất sĩ chấp nhận ứng viên mới với ý định sẽ bãi bỏ và không cho tồn tại. Dòng Phanxicô và Dòng Đa Minh được miễn trừ vì những đóng góp của họ cho Giáo hội. Các tu sĩ Cát Minh, được phân loại là dòng khất sĩ, và các tu sĩ Augustinô được phép tiếp tục cho đến khi Tòa Thánh quyết định chính thức. Đến năm 1298, Giáo hoàng Boniface VIII mới dỡ bỏ những hạn chế của sắc chỉ năm 1274. Giai đoạn bất định được xem như thời gian luyện ngục của Dòng đã ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của Dòng Cát Minh.

Năm 1317, Giáo hoàng Gioan XXII ban cho các tu sĩ Cát Minh đặc quyền được miễn trừ hoàn toàn khỏi quyền tài phán của giám mục, và năm 1326, Ngài mở rộng đặc ân “tối thượng” cho Dòng, trao tất cả các đặc quyền và miễn trừ mà các tu sĩ Phanxicô và Đa Minh được hưởng.

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …