Home / Timeline Stories / 1287 Áo Choàng Trắng

1287 Áo Choàng Trắng

Chiếc áo choàng sọc đặc trưng, hay “mande”, mà các tu sĩ Cát Minh ở Châu Âu mặc đã được thay thế bằng một chiếc màu trắng vào khoảng năm 1287. Sự thay đổi này có ý nghĩa quan trọng vì áo choàng trắng trở thành biểu tượng cho sự trong trắng của Đức Trinh Nữ Maria. Việc thay đổi này có thể chịu ảnh hưởng từ việc đàn áp một dòng khất sĩ khác cũng dành cho Đức Mẹ là Anh em Đức Mẹ Chúa Cứu Thế hoặc các tu sĩ Pied, vào năm 1274, tạo điều kiện cho quyết định này.

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …