Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 17:10-13

Lectio Divina: Mátthêu 17:10-13

Date: Thứ Bảy 11 Tháng Mười Hai, 2021
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng

1.   Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,
Xin Chúa đừng bao giờ để cho chúng con trở thành dửng dưng
Với sứ điệp nồng cháy
Mà Con Một Chúa nói với chúng con trong Tin Mừng
Khi chúng con đã trở nên lơ đãng và thờ ơ,
Xin Chúa hãy sai các tiên tri đến lần nữa để đánh thức chúng con dậy
Và làm cho chúng con nên chăm chú trở lại
Để làm cho Nước Chúa ở giữa chúng con là một sự thực
Về tình yêu của Chúa và của mọi người,
Về công lý và tình yêu phục vụ.
Chúng con cầu xin cậy nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.   Phúc Âm – Mátthêu 17:10-13

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng:  “Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?”

Chúa Giêsu trả lời:  “Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự.  Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết người, nhưng đã đối xử với ông như ý họ.  Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ.”

Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

3.   Suy Niệm

  Các môn đệ đã thấy các ông Môisen và Êlia hiện ra cùng với Chúa Giêsu trong sự kiện Biến Hình trên núi (Mt 17:3).  Nói chung, người ta tin rằng Êlia phải trở lại để chuẩn bị cho việc Nước Trời sắp đến.  Tiên tri Malakhi đã nói:  “Này, Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi, trước khi Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng.  Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt!” (Ml 3:23-24; Hc 48:10).  Các môn đệ muốn biết:  giáo huấn của các Luật Sĩ có ý nghĩa gì, khi họ nói rằng ngôn sứ Êlia phải đến trước?  Bởi vì Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, đã hiện diện ở đó, đã đến, và ông Êlia thì vẫn chưa xuất hiện.  Đâu là giá trị của giáo huấn này về sự trở lại của ngôn sứ Êlia?

  Chúa Giêsu trả lời:  “Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra người; nói đúng ra, họ đã đối xử với ông như ý họ muốn.  Trong cùng một cách, họ cũng sẽ làm cho Con Người đau khổ.”  Bấy giờ các Môn Đệ hiểu được rằng Chúa Giêsu đang nói về Gioan Tẩy Giả.

  Trong tình trạng thống trị thời đó của đế quốc La Mã đã làm tan rã tinh thần gia tộc và lối sống quây quần quen thuộc, người ta mong đợi rằng Êlia sẽ trở lại để xây dựng lại cộng đồng: để giảng hòa cha mẹ với con cái và con cái với cha mẹ.  Đây là niềm hy vọng lớn của người dân.  Ngày nay cũng vậy, hệ thống tân tự do của chủ nghĩa cộng sản làm tan rã hệ thống gia đình và đẩy mạnh ý tưởng quần chúng mà phá hủy cuộc sống.

  Tái xây dựng và làm lại cơ cấu xã hội và đời sống cộng đồng của gia đình thì rất nguy hiểm vì nó làm hao mòn cơ sở của hệ thống thống trị.  Đây là lý do tại sao Gioan Tẩy Giả đã bị giết.  Ông đã có một dự án để cải cách lối sống cùng với nhau của loài người (xem Lc 3:7-14).  Ông đã thực hiện sứ vụ của ngôn sứ Êlia (Lc 1:17).  Đây là lý do tại sao ông bị giết.

  Chúa Giêsu tiếp tục cùng sứ vụ của ông Gioan:  tái tạo lại đời sống trong cộng đoàn.  Bởi vì Thiên Chúa là Cha, tất cả chúng ta đều là anh chị em.  Đức Giêsu liên kết hai tình yêu với nhau:  Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân, và làm cho chúng hiển thị dưới hình thức sống chung với nhau.  Cũng giống như ông Gioan Tẩy Giả, đây là lý do tại sao Người đã bị xử tử.  Đây là lý do tại sao Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, sẽ bị kết án tử hình.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Bạn hãy tự đặt mình vào địa vị của các môn đệ:  ý thức hệ về chủ nghĩa tiêu thụ có đã thống thị được tôi chưa?

  Bạn hãy tự đặt mình vào địa vị của Chúa Giêsu:  tôi có đủ sức mạnh để đối phó và tạo ra một phương pháp mới để loài người sống chung hòa hợp với nhau chưa?

5.   Lời nguyện kết

Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu

Là Con Người được Chúa ban sức mạnh.

Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,

Cúi xin Ngài ban cho được sống,

Để chúng con xưng tụng danh Ngài.

(Tv 1)

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …