Home / Event / Lectio Divina: 20 tháng 12

Lectio Divina: 20 tháng 12

Date: Thứ Tư 20 Tháng Mười Hai, 2017
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Tuần thứ ba Mùa Vọng                                     

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa của người nghèo khó và khiêm hạ,
Hôm nay chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn Đức Maria
Là Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Giêsu, Con Một Chúa.
Đức tin và sự sẵn lòng phục vụ của Mẹ
Đã mở đường cho thế giới mới của Chúa.
Xin hãy sắp xếp cho chúng con tìm kiếm ý muốn của Chúa
Và hợp tác với kế hoạch của Chúa,
Để cho chúng con cũng giống như Đức Maria,
Có thể đem đến cho thế giới Đấng Cứu Độ,
Đức Giêsu Kitô, Con của Chúa và là Chúa của chúng con.

  1. Phúc Âm – Luca 1:26-38

Vào tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ vào chào rằng:  “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà.”  Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.  Thiên thần liền thưa:  “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa.  Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu.  Người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.  Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người.  Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận.”  Nhưng Maria thưa với thiên thần:  “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”  Thiên Thần thưa:  “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà.  Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa.  Và này, Êlisabéth chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.”

Maria liền thưa:  “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.”  Và thiên thần cáo biệt bà.

  1. Suy Niệm

  Chuyến thăm viếng của Thiên Thần Gabriel với Đức Maria nhắc nhớ chúng ta cuộc thăm viếng của Thiên Chúa với những người phụ nữ khác trong Cựu Ước:  bà Sarah, mẹ của ông Isaác (St 18:9-15), bà Anna, mẹ của ông Samuel (1Sm 1:9-18), mẹ của Samson (Tl 13:2-5).  Đến với tất cả các bà để loan báo việc ra đời của một người con trai với một sứ mệnh quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa.

  Câu chuyện bắt đầu với khái niệm “vào tháng thứ sáu”.  Đây là tháng thứ sáu của thai kỳ của bà Êlisabéth. Nhu cầu cụ thể của bà Êlisabéth, một phụ nữ luống tuổi lại có mang con so với nguy cơ khó khăn lúc sanh nở, đây là bối cảnh của cả câu chuyện này.  Bà Êlisabéth được nhắc đến tại đầu câu chuyện (Lc 1:26) và tại cuối chuyến thăm viếng của thiên thần (Lc 1:36,39).

–  Thiên thần chào rằng:  “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà!”  Những lời tương tự cũng đã được nói với ông Môisen (Xh 3:12), với tiên tri Giêrêmia (Gr 1:8), với ông Ghít-ôn (Tl 6:12) và với những người khác có một sứ vụ quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa.  Đức Maria đã ngạc nhiên khi nghe lời chào và cố gắng để hiểu ý nghĩa của những lời ấy.  Bà là người thực tế.  Bà muốn hiểu rõ.  Bà không muốn chỉ chấp nhận bất kỳ một sự linh ứng nào.

  Thiên thần thưa:  Đừng sợ!  Cũng giống như đã xảy ra trong lần thiên thần đến viếng ông Giacaria, đây cũng luôn là lời chào đầu tiên của Thiên Chúa:  “Đừng sợ!”  Ngay lập tức thiên thần nhớ lại các lời hứa của quá khứ sẽ được hoàn thành nhờ người con trai sẽ được sinh ra và sẽ được đặt tên là Giêsu.  Người sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao và trong Người sẽ cai trị Nước Thiên Chúa.  Đây là lời giải thích của thiên thần Chúa theo một cách mà Đức Maria không sợ hãi.

  Đức Maria nhận thức được về nhiệm vụ mà Bà sắp sửa nhận lãnh, nhưng Bà vẫn tiếp tục là người thực tiễn.  Bà không để cho mình bị lôi cuốn bởi sự cao trọng của lời đề nghị, và nhận xét tình trạng của mình.  Bà phân tích lời đề nghị theo một số tiêu chuẩn mà Bà sẵn có.  Nói một cách khiên nhường, việc đó không thể được:  “Nhưng việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

  Thiên thần Chúa giải thích rằng Chúa Thánh Thần, hiện diện trong Lời Chúa kể từ khi Tạo Dựng (St 1:2), có khả năng thực hiện những việc mà dường như không thể nào.  Đây là lý do tại sao, Đấng Thánh sẽ được sinh ra bởi Đức Maria sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.  Mầu nhiệm tự nó lặp lại cho đến cả ngày nay.   Khi Lời Chúa được chấp nhận bởi người nghèo khó, điều gì đó mới mẻ sẽ xảy ra, nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Thần!  Điều lạ lùng và ngạc nhiên như việc một bé trai được sinh ra bởi một trinh nữ hay một bé trai được sinh ra bởi một người phụ nữ luống tuổi, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, rằng bà không thể nào có con!  Và thiên thần Chúa cho biết thêm:  “Và này, Êlisabéth chị họ Bà, cũng đã thụ thai con trai, trong lúc tuổi già, người mà thiên hạ gọi là son sẻ nay đã mang thai được sáu tháng, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.”

  Câu trả lời của thiên thần đã làm tỏ tường mọi việc cho Đức Maria, và Bà đã phục lệnh:  “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.”  Đức Maria dùng danh xưng Nữ Tỳ, Tôi Tới Chúa.  Danh xưng này của ngôn sứ Isaia, người đại diện cho sứ vụ của dân chúng không phải là một đặc quyền, mà đúng hơn là việc phục vụ cho những người khác (Is 42:1-9; 49:3-6).  Về sau này Chúa Giêsu sẽ xác định sứ vụ của mình như là việc phục vụ:  “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ!” (Mt 20:28).  Chúa đã học được điều này từ Mẹ Người!

  1. Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Điều gì đã khiến bạn cảm động nhất trong chuyến thăm viếng của Thiên Thần Gabriel với Đức Maria?

  Chúa Giêsu đã ca ngợi Mẹ mình khi Người nói rằng:  “Phúc cho những ai lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa” (Lc 11:28).  Đức Maria đã liên kết Lời Chúa trong chuyến thăm viếng của Thiên Thần như thế nào?

  1. Lời nguyện kết

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,

Làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,

Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.  (Tv 24:1-2)

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

Date: Time: - LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, …