Home / Event / Lectio Divina: 19 tháng 12

Lectio Divina: 19 tháng 12

Date: Thứ Ba 19 Tháng Mười Hai, 2017
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Tuần thứ ba Mùa Vọng                                     

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả,
Đã không có thiên thần loan báo tin chúng con chào đời,
Nhưng chúng con biết rằng Chúa yêu thương chúng con
Ngay cả trước khi chúng con được sinh ra,
Và Chúa kêu gọi chúng con chuẩn bị
Cho việc tái thế đầy đủ hơn của Con Chúa ở giữa mọi người.
Xin Chúa mặc khải sức mạnh Chúa trong sự yếu đuối của chúng con,
Xin cho chúng con tiếp tục hy vọng vào tương lai của Chúa,
Rằng chúng con có thể vượt qua mọi trở ngại
Để thiết lập Vương Quốc
Của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  1. Phúc Âm – Luca 1:5-25

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Êlisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Êlisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.  Nhưng thiên thần nói với ông rằng: “Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Êlisabéth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”.

Giacaria thưa với thiên thần rằng: “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?” Thiên thần liền đáp: “Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành này. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ được ứng nghiệm khi đến thời của chúng”.

Dân chúng đang trông đợi Giacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà.

Sau những ngày ấy, Êlisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế này, trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời”.

  1. Suy Niệm

  Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về cuộc thăm viếng của thiên thần Gabriel với ông Giacaria (Lc 1:5-25).  Bài Tin Mừng ngày mai sẽ nói về chuyến viếng thăm của thiên thần Gabriel với Đức Maria (Lc 1:26-38).  Thánh Luca đặt cả hai chuyến thăm viếng này bên cạnh nhau, trong một cách mà chúng ta có thể đọc được cả hai văn bản cách chăm chú, rằng chúng ta có thể cảm nhận được sự khác biệt nhỏ và đáng kể giữa chuyến thăm viếng này và chuyến kia, giữa Cựu Ước và Tân Ước.  Chúng ta hãy tìm kiếm và khám phá ra những khác biệt giữa các chuyến viếng thăm của thiên thần Gabriel với ông Giacaria và Đức Maria qua các câu hỏi sau đây:  Thiên thần xuất hiện trong trường hợp nào?  Thiên thần xuất hiện với ai?  Sứ điệp của thiên thần là gì, người công bố điều gì?  Sự đáp nhận như thế nào?  Phản ứng của người nhận sau khi được gặp thiên thần thì như thế nào?  V.v.

  Sứ điệp đầu tiên của Thiên Thần Chúa nói với ông Giacaria là:  “Đừng sợ!”  Cho đến lúc này, Thiên Chúa vẫn còn gây ra nỗi sợ hãi cho nhiều người và cho đến bây giờ sứ điệp ấy vẫn còn giá trị:  “Đừng sợ!”  Ngay sau đó, thiên thần cho biết thêm:  “Lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm lời!”  Trong cuộc sống chúng ta, mọi việc là kết quả của sự cầu nguyện!

  Ông Giacaria đại diện cho Cựu Ước.  Ông tin, nhưng đức tin của ông yếu ớt.  Sau khi thiên thần gặp ông, ông vẫn bị câm, không có khả năng thông tri với người khác.  Phương cách mà chương trình cứu độ, được biết bởi ông Giacaria, cách mà đã được mặc khải cho đến lúc ấy, đã tận dụng mọi khả năng của ông, trong khi Thiên Chúa đã bắt đầu một giai đoạn mới cùng với Đức Maria.

  Trong lời loan báo của thiên thần được thể hiện với tất cả tầm quan trọng của sứ vụ về một hài nhi sẽ được sinh ra và con trẻ sẽ được gọi là Gioan:  “con trẻ sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ”, có nghĩa là, ông Gioan sẽ là một người hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và sứ vụ của mình.  “Trẻ này sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa.  Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”, có nghĩa là, nơi con trẻ Gioan sẽ xảy ra lòng kỳ vọng trở lại của tiên tri Êlia, đấng sẽ phải đến để tái thiết lại đời sống cộng đoàn:  để hướng lòng dạ cha ông về lại với con cháu và kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của người công chính.

  Trong thực tế, sứ vụ của ông Gioan rất quan trọng.  Đối với người ta, ông là một tiên tri (Mc 11:32).  Nhiều năm sau đó, tại Êphêsô, thánh Phaolô vẫn tiếp tục tìm thấy những người đã chịu phép rửa với Phép Rửa của Gioan (Cv 19:3).

  Khi bà Êlisabéth đã thụ thai trong lúc tuổi già, bà đã sống ẩn mình trong năm tháng.  Trong khi đó, Đức Maria, thay vì ẩn mình, lại đi ra khỏi nhà và đến phụ giúp bà.

  1. Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Điều gì đánh động bạn nhất trong chuyến viếng thăm của thiên thần Gabriel với ông Giacaria?

  Để hướng lòng dạ cha ông lại với con cháu, có nghĩa là, tái tạo giềng mối quan hệ loài người từ căn bản và để xây dựng đời sống cộng đoàn.  Đây là sứ vụ của ông Gioan.  Đây cũng là sứ vụ của Chúa Giêsu và tiếp tục là sứ vụ quan trọng nhất hiện nay.  Tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào sứ vụ này như thế nào?

  1. Lời nguyện kết

Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.

Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,
con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.

(Tv 71:5-6)

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

Date: Time: - LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, …