Home / Event / Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Chay (A)

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Chay (A)

Date: Chủ Nhật 19 Tháng Ba, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina Năm A

Người mù được thấy

Mắt chúng ta mở ra khi chúng ta sống với Chúa Giêsu

 

Ga 9:1-41

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường đến Emmau.   Trong ánh sáng Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của Chúa.  Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng, đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.

Xin hãy tạo trong chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tạo Dựng và trong Kinh Thánh, trong các sự kiện của đời sống và trong những người chung quanh, nhất là nơi những người nghèo khó và đau khổ.  Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con, giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ hưởng được sức mạnh sự phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn gốc của tình anh em, công lý và hòa bình.  Chúng con cầu xin điều này vì danh Chúa Giêsu, con Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con.  Amen.

2.  Bài Đọc

a)  Chìa khóa dẫn đến bài đọc:

Đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật IV Mùa Chay mời gọi chúng ta suy gẫm về việc chữa lành cho một người đàn ông bị mù từ lúc mới sinh.  Đó là một đoạn văn ngắn nhưng sống động.  Đây là một ví dụ cụ thể về phương cách quyển Tin Mừng Thứ Tư mặc khải cho thấy ý nghĩa ẩn sâu của các sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giêsu.  Câu chuyện về việc người mù được chữa lành giúp cho chúng ta mở mắt để nhìn thấy hình ảnh về Chúa Giêsu mà mỗi người chúng ta đang mang trong lòng.  Chúng ta thường nghĩ về một Chúa Giêsu giống như một vì vua vinh quang, xa cách với đời sống của người bình thường!  Trong các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu được giới thiệu như một Tôi Tớ của người nghèo, bạn của những người tội lỗi.  Hình ảnh của một Đấng Mêssia-Vua mà những người Biệt Phái có trong tâm trí, đã khiến chúng ta không nhận biết được Chúa Giêsu Đấng Mêssia-Tôi-Tớ.  Khi đọc Tin Mừng, chúng ta hãy cố gắng chú ý đến hai điều:  (i) một cách thành thạo và tự do, người mù phản ứng với các hành động khiêu khích của nhà cầm quyền, và (ii) cách người mù tự mở mắt mình về Chúa Giêsu.

b)  Phân đoạn bài Tin Mừng để trợ giúp cho bài đọc:

Ga 9:1-5:  Sự mù lòa trước cái ác tồn tại trong thế gian

Ga 9:6-7:  Dấu hiệu của “Đấng được Chúa sai đến” là người sẽ gây ra những phản ứng khác nhau

Ga 9:8-13:  Phản ứng của những người láng giềng

Ga 9:14-17:  Phản ứng của những người Biệt Phái

Ga 9:18-23:  Phản ứng của cha mẹ người mù

Ga 9:24-34:  Phán quyết cuối cùng của những người Biệt Phái

Ga 9:35-38:  Thái độ sau cùng của người mù từ khi mới sinh

Ga 9:39-41:  Lời suy gẫm cuối cùng

c)  Phúc Âm:

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người mù từ khi mới sinh.  2 Môn đệ hỏi Người:  “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, y hay cha mẹ y, khiến y mù từ khi mới sinh?”  3 Chúa Giêsu đáp:  “Không phải y cũng chẳng phải cha mẹ y đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa được tỏ ra nơi y.  4 Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Đấng đã sai Ta; đêm đến không ai có thể làm việc được nữa.  5 Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian.”

6 Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miệng trộn thành bùn, rồi xoa bùn lên mắt người ấy và bảo:  7 “Ngươi hãy đến hồ Silôe mà rửa (chữ Silôe có nghĩa là ‘người được sai đến’).  Hắn ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.

8 Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói:  “Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?” 9 Có kẻ nói:  “Đúng hắn!”  Lại có người bảo:  “Không phải, nhưng là một người giống hắn.”  Còn anh ta thì nói:  “Chính tôi đây.”  10 Họ hỏi y:  “Làm thế nào mắt anh được sáng?”  11 Anh ta nói:  “Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo:  ‘Ngươi hãy đến Silôe mà rửa.’  Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy.”  12 Họ lại hỏi:  “Ngài ở đâu?”  Anh thưa:  “Tôi không biết.”  13 Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người Biệt Phái.

14 Lý do tại Chúa Giêsu hòa bùn và chữa mắt cho y lại nhằm ngày Sabbát.  15 Các người Biệt Phái cũng hỏi y do đâu được sáng mắt.  Anh đáp:  “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt.”  16 Mấy người Biệt Phái nói:  “”Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbát.”  Mấy kẻ khác lại rằng:  “Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?”  Họ bất đồng ý kiến với nhau.  17 Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa:  “Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?”  Anh đáp:  “Đó là một tiên tri.” 

18 Nhưng người Do Thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến.  19 Họ hỏi hai ông bà:  “Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không?  Do đâu mà bây giờ nó trông thấy?  20 Cha mẹ y thưa rằng:  “Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh.  21 Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết.  Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy.”  22 Cha mẹ y nói thế bởi sợ người Do Thái, vì người Do Thái đã bàn định sẽ trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô.  23 Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói:  “Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó.”

24 Lúc ấy người Do Thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo:  “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa!  Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một người tội lỗi.”  25 Y trả lời:  “Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết, tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy.”  26 Họ hỏi y:  “Người đó đã làm gì cho anh?  Người đó đã mở mắt anh thế nào?”  27 Anh thưa:  “Tôi đã nói, và các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa?  Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?”  28 Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo:  “Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của Môisen:  29 chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môisen, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến.”  30 Anh đáp:  “Đó mới thật là điều lạ:  người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu!  31 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa mà làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. 32 Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh.  33 Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì.”  34 Họ bảo anh ta:  “Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?”  Rồi họ đuổi y ra ngoài.

35 Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo:  “Ngươi có tin Con Thiên Chúa không?”  36 Anh thưa:  “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?”  37 Chúa Giêsu đáp:  “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh.”  38 Anh ta liền nói:  “Lạy Thầy, tôi tin.”  Và y sấp mình thờ lạy Người. 

39 Chúa Giêsu liền nói:  “Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù.”  40 Những người Biệt Phái có mặt ở đó liền nói với Người:  “Thế ra chúng tôi mù cả ư?”  41 Chúa Giêsu đáp:  “Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội, nhưng các ngươi nói:  ‘chúng tôi xem thấy,’ nên tội các ngươi vẫn còn.”

3.  Giây phút cầu nguyện trong thinh lặng 

Để Lời của Chúa có thể thấm nhập và soi sáng đời sống chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý

Để giúp chúng ta trong việc suy gẫm cá nhân.

a)  Phần nào trong đoạn Tin Mừng này đã làm tôi cảm động nhất?  Tại sao? 

b)  Người ta thường nói:  “Không có ai mù đến độ như những kẻ không muốn nhìn thấy!”  Câu này áp dụng vào cuộc đối thoại giữa người mù từ khi mới sinh và những người Biệt Phái như thế nào?

c)  Chúa Giêsu được ca tụng bằng những danh hiệu gì trong đoạn Tin Mừng?  Ai đã xưng tụng những danh hiệu này?  Chúng có ý nghĩa gì?

d)  Tôi thích danh hiệu nào nhất?  Tại sao?  Hay là, tôi đang mang hình ảnh nào của Chúa Giêsu trong tâm và trong trí tôi?  Hình ảnh này từ đâu mà có?

e)   Bằng cách nào tôi có thể làm thanh khiết đôi mắt mình để tôi thấy được Chúa Giêsu thật sự của Tin Mừng?

5.  Dành cho những ai muốn đào sâu hơn vào bài Tin Mừng

a)  Bối cảnh mà Tin Mừng của thánh Gioan đã được viết:

Khi chúng ta suy gẫm về câu chuyện chữa lành của người mù từ thuở mới sinh, chúng ta nên ghi nhớ bối cảnh của các cộng đoàn Kitô hữu ở Tiểu Á vào cuối thế kỷ thứ nhất mà Tin Mừng của thánh Gioan đã được viết cho họ vàlà những người đã nhận ra người đàn ông mù và việc chữa lành của anh ta.  Bởi vì một quan niệm trọng pháp về Lề Luật Thiên Chúa, họ đã mù từ thuở mới sinh.  Thế nhưng, như đã xảy ra với người mù, họ cũng đã có thể nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong con người của Đức Giêsu Nagiarét và đã hoán cải.  Quả là một quá trình thương đau!  Trong việc mô tả những giai đoạn và các cuộc xung đột về việc chữa lành của người mù, tác giả của sách Phúc Âm Thứ Tư nhắc lại cuộc hành trình tâm linh của cộng đoàn, từ bóng tối mù lòa đến ánh sáng chan hòa của đức tin được soi sáng bởi Chúa Giêsu. 

b)  Lời bình giải về bản văn:

Ga 9:1-5:  Sự mù lòa trước cái ác tồn tại trong thế gian

Khi các môn đệ thấy người mù, họ hỏi Người:  “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, y hay cha mẹ y, khiến y mù từ khi mới sinh?”  Trong thời gian ấy, một khuyết tật về thể chất hoặc bệnh tật thì bị nghĩ đó là một hình phạt từ Thiên Chúa.  Liên đới các khuyết tật về thể chất với tội lỗi là phương cách các vị tư tế của Cựu Ước đã duy trì quyền lực của họ trên lương tâm của dân chúng.  Chúa Giêsu giúp các môn đệ của Người thay đổi ý nghĩ của họ:  “Không phải y cũng chẳng phải cha mẹ y đã phạm tội … y đã được sinh ra để công việc của Thiên Chúa được tỏ ra nơi y!”  Công việc của Thiên Chúa cũng giống như Phép Lạ của Thiên Chúa.  Vì thế, trong thời gian ấy đó là sự vắng mặt của Thiên Chúa, giờ đây là dấu hiệu sự hiện diện rực rỡ của Người ở giữa chúng ta.  Chúa Giêsu nói:  “Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm việc Đấng đã sai Ta; đêm đến không ai có thể làm việc được nữa.  Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian.”   Ban Ngày của những dấu chỉ tự nó bắt đầu xuất hiện khi Chúa Giêsu, “vào ngày thứ ba” (Ga 2:1), đã làm “dấu chỉ đầu tiên” tại Cana (Ga 2:11).  Nhưng ngày sắp tàn.  Màn đêm sắp buông xuống, vì nó đã là “vào ngày thứ bảy”, ngày Sabbát, và việc chữa lành người mù bây giờ là dấu chỉ thứ sáu (Ga 9:14).  Ban Đêm là cái chết của Chúa Giêsu.  Dấu chỉ thứ bảy sẽ là sự chiến thắng cái chết lúc Lagiarô sống lại (Ga 11).  Trong Tin Mừng của thánh Gioan chỉ có bảy dấu chỉ, phép lạ, công bố về dấu chỉ vĩ đại, đó là cái Chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Ga 9:6-7:  Phép lạ của “Đấng được Chúa sai đến” là người sẽ gây ra những phản ứng khác nhau

Chúa Giêsu nhổ nước bọt xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, xoa bùn lên mắt người mù và bảo anh ta đến hồ Silôe mà rửa.  Anh ta đã đi và trở lại thì được lành.  Đây là phép lạ!  Ý kiến của thánh Gioan nói rằng hồ Silôe có nghĩa là được sai đến.  Chúa Giêsu là Đấng được sai đến bởi Chúa Cha để làm các công việc của Thiên Chúa, những phép lạ của Chúa Cha.  Phép lạ của việc “sai đến” này là người mù đã bắt đầu trông thấy.

Ga 9:8-13:  Phản ứng đầu tiên:  của những người láng giềng

Người mù đã được nổi tiếng.  Những người láng giềng nghi ngờ:  “Đây có phải là anh ta không?”  Và họ thắc mắc:  “Làm cách nào mà mắt anh được sáng?”  Người trước kia bị mù làm chứng:  “Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã mở mắt tôi”.  Nền tảng đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu là chấp nhận rằng Người cũng là một con người như chúng ta.  Người láng giềng lại hỏi:  “Người đang ở đâu?” – “Tôi không biết!”  Họ không hài lòng với câu trả lời của người mù, và để làm rõ vấn đề, họ liền dẫn anh ta đến trước những người Biệt Phái, những kẻ có thẩm quyền tôn giáo. 

Ga 9:14-17:  Phản ứng thứ hai:  của những người Biệt Phái

Hôm đó là ngày Sabbát và trong ngày Sabbát, người ta cấm chữa bệnh.  Khi bị tra hỏi bởi những người Biệt Phái, người trước kia bị mù thuật lại mọi việc một lần nữa.  Một số người Biệt Phái, mù quáng trong việc tuân thủ theo lề luật, nói:  “Người này không thể nào bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabát!”  Họ không thể thừa nhận rằng Đức Giêsu có thể là một dấu chỉ của Thiên Chúa bởi vì Người đã chữa lành người mù trong ngày Sabát.  Nhưng những người Biệt Phái khác, phải đối mặt với phép lạ, trả lời:  “Làm sao một kẻ tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?”  Họ bất đồng ý kiến với nhau!  Vì vậy, họ quay lại hỏi người mù:  “Anh nói gì về ông ta, người đã mở mắt cho anh?”  Và anh ta làm chứng:  “Ông ấy là một Tiên Tri!”

Ga 9:18-23:  Phản ứng thứ ba:  của cha mẹ anh mù

Những người Biệt Phái, nay được gọi là người Do Thái, không tin rằng anh ta đã mù.  Họ nghĩ rằng đó là chuyện lừa dối.  Vì vậy, họ đã đòi cha mẹ anh đến và hỏi:  “Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ thuở mới sinh không?  Do đâu mà bây giờ nó trông thấy?  Một cách rất cẩn thận, cha mẹ anh ta trả lời rằng:  “Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi và nó đã bị mù từ khi mới sinh, nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết.  Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy!”  Sự mù lòa của các người Biệt Phái trước bằng chứng của việc chữa lành tạo nên sợ hãi trong dân chúng.  Và bất cứ ai tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế thì đã bị trục xuất khỏi hội đường.  Cuộc đối thoại với cha mẹ của người mù tiết lộ sự thật, nhưng những kẻ có thẩm quyền tôn giáo sẽ không chấp nhận điều này.  Sự mù lòa của họ trở nên trầm trọng hơn bởi vì lời chứng được đưa ra, bây giờ họ sẽ không chịu chấp nhận lề luật chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật (Ga 8:17).    

Ga 9:24-34:  Phán quyết cuối cùng của những người Biệt Phái về Đức Giêsu

Họ lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo:  “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa!  Phần chúng ta, chúng ta biết đó là một kẻ tội lỗi.”  Ở đây:  “hãy tôn vinh Thiên Chúa” có nghĩa là:  “Hãy cầu xin sự tha thứ vì lời nói dối mà anh vừa mới nói!”  Người mù đã trả lời:  “Người ấy là một tiên tri!”  Theo những người Biệt Phái, lẽ ra anh ta đã nên nói:  “Người ấy là kẻ tội lỗi!”  Nhưng người mù thông minh.  Anh ta trả lời:  “Nếu đó là một kẻ tội lỗi, tôi không biết, tôi chỉ biết rằng trước đây tôi bị mù và bây giờ tôi trông thấy!”  Không có lời phản bác nào về sự thật này!  Lần nữa, những người Biệt Phái lại hỏi y:  “Người đó đã làm gì cho anh?  Người đó đã mở mắt anh thế nào?”  Người mù trả lời pha một chút mỉa mai:  “Tôi đã nói với các ông rồi…  Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Người chăng?”  Sau đó họ đã nguyền rủa anh ta và bảo:  “Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Môisen, chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môisen, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến! … Nếu người này không bởi Thiên Chúa, thì đã không làm được gì”.  Đối diện với sự mù lòa của những người Biệt Phái, ánh sáng đức tin phát triển ở người mù.  Anh ta không chấp nhận lập luận của những người Biệt Phái và thú nhận rằng Chúa Giêsu đến từ Chúa Cha.  Lời tuyên xưng đức tin này khiến anh ta bị trục xuất khỏi hội đường.  Chuyện tương tự cũng đã xảy ra cho các cộng đoàn vào cuối thế kỷ đầu tiên.  Những người tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu phải lìa bỏ tất cả các mối quan hệ gia đình và cộng đoàn.  Điều này cũng xảy ra ngày nay:  những ai quyết định trung thành với Chúa Giêsu thì có nguy cơ bị loại trừ.

Ga 9:35-38:  Thái độ đức tin của người mù đối với Chúa Giêsu

Chúa Giêsu đã không bỏ rơi những kẻ bị bách hại vì Người.  Khi Chúa Giêsu hay tin việc trục xuất và đi gặp anh ta lần nữa, Người giúp anh ta tiến một bước xa hơn bằng cách mời gọi anh ta lãnh nhận đức tin và hỏi:  “Anh có tin vào Con Thiên Chúa không?”  Anh ta thưa:  “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?”  Chúa Giêsu đáp:  “Anh đang nhìn thấy Người; và chính Người đang nói với anh.”   Anh ta liền thốt lên:  “Lạy Chúa, tôi tin!”  Và anh ta sấp mình thờ lạy Chúa Giêsu.  Thái độ đức tin của người mù trước Chúa Giêsu là một trong những sự tin tưởng tuyệt đối và chấp nhận hoàn toàn.  Anh ta chấp nhận mọi việc từ Chúa Giêsu.  Đó là đức tin đã duy trì các cộng đoàn Kitô hữu ở châu Á vào cuối thế kỷ thứ nhất, và duy trì cho đến ngày nay.

Ga 9:39-41:  Lời suy gẫm cuối cùng

Người mù không thể nhìn thấy, cuối cùng lại sáng mắt hơn những người Biệt Phái.  Các cộng đoàn ở Tiểu Á là những người đã từng bị mù, đã tìm thấy ánh sáng.  Những người Biệt Phái nghĩ rằng họ sáng mắt hơn người mù từ thuở mới sinh.  Tự trói buộc với một lề luật cổ xưa, họ nói dối khi họ nói họ có thể trông thấy.  Không ai có thể mù lòa hơn những người không muốn nhìn thấy!

c)  Một cái nhìn rộng rãi hơn:

–  Những Tên và Danh Hiệu được trao cho Chúa Giêsu

Trong suốt câu chuyện kể về việc chữa lành cho người mù, Tác Giả Phúc Âm ghi lại những danh hiệu, tĩnh từ và tên khác nhau dành cho Chúa Giêsu bởi những người dân, các môn đệ, tác giả Tin Mừng, người mù, những người Biệt Phái và chính Chúa Giêsu.  Phương cách này mô tả các sự kiện trong đời sống của Chúa Giêsu là một phần của giáo lý về thời gian. Đó là một cách giúp người ta hiểu rõ hơn ý tưởng của họ về Chúa Giêsu và xác định mình trong sự yêu mến của Người.  Sau đây là một số danh phận, tĩnh từ và danh hiệu.  Danh sách cho thấy sự phát triển của người mù về đức tin và làm cách nào cái nhìn của anh ta trở nên rõ ràng.

*  Giáo sĩ Do Thái (Thầy) (Ga 9:1):  các môn đệ

*  Sự Sáng của thế gian (Ga 9:5):  Chúa Giêsu

*  Đấng được sai đến (Ga 9:7):  Tác giả Phúc Âm

*  Người (Ga 9:11):  người được chữa lành

*  Chúa Giêsu (Ga 9:22):  người được chữa lành

*  Không phải bởi Thiên Chúa (Ga 9:16):  những người Biệt Phái

*  Tiên tri (Ga 9:17):  người được chữa lành

*  Đấng Kitô (Ga 9:22):  đám đông

*  Kẻ tội lỗi (Ga 9:24):  một số người Biệt Phái

*  Chúng ta không biết Người bởi đâu mà đến (Ga 9:31):  người được chữa lành

*  Người kính sợ Thiên Chúa (Ga 9:31):  người được chữa lành

*  Làm theo ý Chúa (Ga 9:31):  người được chữa lành

*  Con Thiên Chúa (Ga 9:35):  Chúa Giêsu

*  Chúa (Ga 9:36):  người được chữa lành

*  Lạy Chúa, tôi tin! (Ga 9:30):  người được chữa lành

–  Danh Xưng:  “TA LÀ”

Để mặc khải ý nghĩa sâu sắc của việc chữa lành cho ngươi mù, sách Tin Mừng Thứ Tư ghi lại những lời của Chúa Giêsu:  “Ta là sự sáng thế gian” (Ga 9:5).  Ở một số nơi, để trả lời các câu hỏi người ta đặt ra cho Chúa Giêsu, Tin Mừng nhắc lại câu nói này “TA LÀ”:

*  Ta là bánh trường sinh (Ga 6:34-38)

*  Ta là bánh hằng sống từ trời xuống (Ga 6:51)

*  Ta là sự sáng thế gian (Ga 8:12; 9:5)

*  Ta là cổng (Ga 10:7, 9)

*  Ta là mục tử nhân lành (Ga 10:11, 25)

*  Ta là sự sống lại và là sự sống (Ga 11:25)

*  Ta là đường, là sự thật, và là sự sống (Ga 14:6)

*  Ta là cây nho (Ga 15:1)

*  Ta là vua (Ga 18:37)

*  Ta là (Ga 8:24, 27, 58)

Điều tự mặc khải này của Chúa Giêsu đạt đến đỉnh của nó trong cuộc nói chuyện của Người với dân Do Thái, khi Chúa Giêsu nói:  “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Ta là Người (Ga 8:27).  Danh xưng Ta là thì giống như Đấng Giavê, tên của Đức Chúa đã xưng ra trong sách Xuất Hành, một lối diễn tả sự hiện hữu liên kết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha (Xh 3:15).  Lời khẳng định lăp lại nhiều lần TA LÀ mặc khải căn tính đồng nhất sâu sắc giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha.  Khuôn mặt của Thiên Chúa tỏa sáng trong Đức Giêsu Nagiarét:  “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!  (Ga 14:9)   

6.  Thánh Vịnh 117 (116): 

Lời tóm gọn về Kinh Thánh trong một lời cầu nguyện

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi CHÚA,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!
Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Allêluia!
 
7.  Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa vì những Lời của Chúa đã trao ban để giúp chúng con có thể hiểu cặn kẽ hơn Thánh ý của Chúa Cha.  Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những việc chúng con đang làm và ban cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể thực thi Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.  Chúng con nguyện xin được giống như Đức Maria, mẹ Người, không những chỉ lắng nghe mà còn thưc hành Lời Chúa.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

Date: Time: - THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng …