Home / Event / Lectio Divina: Chúa Nhật Lễ Lá (A)

Lectio Divina: Chúa Nhật Lễ Lá (A)

Chủ Nhật 5 Tháng Tư, 2020

Tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu  

Khám phá lại mối tình đầu của người ta

Mt 26:14-27; 27:1-66

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường đi Emmau.   Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của mình.  Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng, đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.

Xin hãy tạo trong chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tạo Dựng và trong Kinh Thánh, trong các sự việc của đời sống và trong những người chung quanh, nhất là nơi những người nghèo khó và đau khổ.  Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con để cũng giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ hưởng được sức mạnh sự phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn mạch của tình anh em, công lý và hòa bình.  Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con của Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con.  Amen.

2.  Những gợi ý về Tuần Thánh

Chúa Nhật Lễ Lá là ngày bắt đầu cho Tuần Thánh, một tuần lễ khác hẳn với tất cả các tuần lễ khác.  Chúng ta được đối diện với tất cả những mầu nhiệm sâu xa nhất của đức tin chúng ta, sự mặc khải tối cao về tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong Đức Giêsu (Rm 8:38-39).

Trong Cựu Ước, vào những lúc khốn đốn, người ta trở lại suy gẫm và đọc lại sách Xuất Hành.  Trong Tân Ước, chúng ta trở về thời kỳ lưu đày được tiêu biểu bởi Cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.  Đối với cộng đoàn Kitô hữu trong mọi thời đại, câu chuyện về Cuộc Thương Khó, cái chết và sự Sống Lại của Chúa Giêsu là nguồn gốc nơi mà chúng ta canh tân đức tin, hy vọng và tình yêu của chúng ta.

Nhiều lần, từ lúc Bài Giảng Trên Núi (Mt 5:7), Tin Mừng của thánh Matthêu nói rằng mục tiêu của Lề Luật mới là tình yêu và lòng thương xót (Mt 5:43-48; 7:12; 9:13; 12:7; 22:34-40).  Giờ đây, trong đoạn cuối này của Cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh, ông mô tả cách thức Chúa Giêsu đặt tình yêu vào thực hành, đem Lề Luật đến sự viên mãn (Mt 5:17).

3.  Bài Thương Khó và Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu 

Chìa khóa dẫn đến bài đọc:

Trong Tuần Thánh, khi đọc bài Thương Khó và cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, thật là không thích hợp để có một thái độ nghiên cứu và điều tra lý lẽ.  Điều thích hợp hơn là hãy giữ im lặng.  Hãy đọc bài đọc vài ba lần, xem nó như là sự hướng dẫn duy nhất đến các tiêu đề ngắn để đi tìm một chìa khóa giúp chúng ta cảm nhận được bài đọc và kinh nghiệm một lần nữa tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải trong thái độ của Chúa Giêsu đối với những kẻ đi lùng bắt Người, sỉ nhục Người, tra tấn và giết hại Người.  Khi chúng ta đọc, đừng chỉ nghĩ đến Chúa Giêsu, mà cũng nên nghĩ về hàng triệu và hàng triệu con người ngày nay đang bị giam cầm, tra tấn, xúc phạm và bị sát hại.

Mt 26:14-16:  Sự phản bội của Giuđa

Ham mê tiền bạc dẫn đến một người bạn phản bội Chúa Giêsu 

14 Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai, tên là Giuđa Iscariốt đi gặp các thượng tế 15 và thưa với họ:  “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?”  Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc, 16 và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.

Mt 26:17-19:  Chuẩn bị cho Bữa Tiệc lễ Vượt Qua

Chuẩn bị chu đáo cho buổi gặp mặt cuối cùng với bạn bè

17 Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng:  “Thầy muốn các con sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”  18 Chúa Giêsu đáp:  “Các con hãy vào thành, đến với một người kia nói rằng:  ‘Thầy bảo, giờ Ta đã gần.  Ta sẽ mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông.’”  19 Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn lễ Vượt Qua.

Mt 26:20-25:  Lời tiên báo về sự phản bội của Giuđa

Dù rằng Chúa Giêsu biết tất cả mọi sự, Người vẫn ngồi cùng bàn với kẻ phản bội

20 Chiều đến, Người ngồi vào bàn ăn với Mười Hai môn đệ.  21 Và khi các ông đang ăn, Người nói:  “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy.”  22 Các môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người:  “Thưa Thầy, có phải con không?”  23 Người trả lời rằng:  “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy.  24 Thực ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người!  Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!”  25 Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa Người rằng:  “Thưa Thầy, có phải con chăng?”  Chúa đáp:  “Đúng như con nói.”

Mt 26:26-29:  Việc thành lập Bí Tích Thánh Thể

Ở giữa sự phản bội của một người và sự chối bỏ của một kẻ khác là dấu hiệu của tình yêu rạng ngời

26 Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán:  “Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Ta.”  27 Đoạn Người cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán:  “Tất cả các con hãy uống chén này, 28 vì này là Máu Ta, Máu Tân Ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội.  29 Thầy bảo các con: Từ nay, Thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước Cha Thầy.”

Mt 26:30-35:  Lời tiên báo về Phêrô sẽ chối Thầy

Dù rằng Phêrô lìa bỏ Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu không từ bỏ Phêrô

30 Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò liền lên núi Ô-liu.  31 Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông:  “Tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng:  Ta sẽ đánh chủ chăn, và các chiên trong đoàn sẽ tan tác.  32 Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con.”  33 Phêrô liền thưa:  “Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, riêng con, con sẽ không bao giờ vấp phạm.”  34 Chúa Giêsu đáp:  “Thầy bảo thật con, chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần.”  35 Phêrô lại thưa:  “Dù có phải chết cùng Thầy, con sẽ không chối Thầy.”  Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy.

Mt 26:36-46:  Nỗi thống khổ tại Vườn Cây Dầu

Chúa Giêsu chọn sự trung tín hơn là tháo chạy

36 Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Giếtsêmani; và Người bảo các môn đệ:  “Các con hãy ở đây để Thầy đến đàng kia cầu nguyện.”  37 Đoạn Chúa đưa Phêrô và hai người con ông Giêbêđê cùng đi.  Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não.  38 Lúc ấy, Người bảo các ông:  “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được, các con hãy ở lại đây và thức với Thầy.”  39 Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống cầu nguyện và nói:  “Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi uống chén này.  Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn.”  40 Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô rằng:  “Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ ư?  41 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm cơn cám dỗ.  Vì tinh thần thì lanh lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối.”  42 Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng:  “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được, mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha!”  43 Đoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu.  44 Người để mặc các ông, và đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước.  45 Sau đó Người trở lại với các môn đệ và bảo:  “Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi.  Này, sắp đến giờ Con Người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi.  46 Các con hãy trỗi dậy!  Chúng ta hãy đi!  Này kẻ nộp Thầy đã tới gần.”

Mt 26:47-56:  Chúa Giêsu bị bắt trong Vườn Cây Dầu

Cho dù là vô tội và tốt lành, Chúa Giêsu bị coi như một kẻ trộm cướp và tội đồ

47 Người còn đang nói thì đây, Giuđa, một trong nhóm Mười Hai, xuất hiện, và cùng đi với y, có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc, do các thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến.  48 Vậy tên nội công đã dặn họ ám hiệu này:  “Hễ tôi hôn người nào, thì đó chính là Người, các ông hãy bắt lấy.”  49 Tức khắc Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói:  “Chào Thầy.” và nó hôn Người.  50 Nhưng Chúa Giêsu bảo:  “Hỡi bạn, bạn đến đây làm chi?”  Lúc đó chúng xông tới, tra tay bắt Chúa Giêsu.  51 Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giêsu, giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. 52 Chúa Giêsu liền bảo:  “Con hãy xỏ gươm vào bao, vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm.  53 Nào con tưởng rằng:  Thầy không thể xin Cha Thầy, và Ngài sẽ tức khắc gửi đến hơn mười hai cơ binh thiên thần để bảo vệ Ta sao?  54 Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh bảo: Sự thế phải như vậy?”  55 Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng:  “Các ngươi dùng gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt một tên cướp ư?  Hằng ngày Ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi, mà các ngươi không bắt Ta.  56 Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép.”  Bấy giờ các môn đệ bỏ Người và chạy trốn hết.

Mt 26:57-68:  Chúa Giêsu ra trước Công Nghị

Quyết định lên án xử tử Chúa Giêsu, đã được định sẵn, được bày vẽ ra cho có vẻ hợp pháp

57 Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu Người đến dinh thầy thượng tế Caipha.  Nơi các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp.  58 Phêrô theo Người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế.  Rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đầy tớ xem việc xảy ra như thế nào.  59 Vậy các thượng tế và tất cả Công Nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử Người.  60 Và họ đã không tìm được, mặc dù đã có một số đông chứng nhân ra mắt.  61 Sau cùng hai người làm chứng gian đến khai rằng:  “Người này đã nói:  Ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong ba ngày.”  62 Bấy giờ thầy thượng tế đứng lên nói:  “Ông không trả lời gì về các điều những người này đã cáo ông ư?”  63 Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo Người:  “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hãy nói cho chúng ta biết:  Ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa không?”  64 Chúa Giêsu trả lời:  “Ông đã nói đúng.  Nhưng Ta nói thật với các ông, rồi đây các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và sẽ đến trên đám mây.”  65 Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói:  “Nó đã lộng ngôn.  Chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa?  Đây các ngài vừa nghe lời lộng ngôn!  66 Các ngài nghĩ sao?”  Họ đáp lại:  “Nó đáng chết.”  67 Bấy giờ chúng nhổ vào mặt Người, đấm đánh Người, lại có kẻ tát vả Người mà nói rằng:  68 “Hỡi Kitô, hãy bói xem, ai đánh ông đó?”

Mt 26:69-75:  Phêrô chối Thầy

Vào lúc xử án, Phêrô, người lãnh đạo, đã chối không biết Chúa Giêsu

69 Còn Phêrô ngồi ở ngoài sân.  Một đầy tớ gái lại gần và nói:  “Ông nữa, ông cũng đã theo Giêsu người xứ Galilêa.”  70 Nhưng ông chối trước mặt mọi người mà rằng:  “Tôi không hiểu chị muốn nói gì!”  71 Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông liền nói với những người ở đó:  “Ông này cũng theo Giêsu người Nagiarét.”  72 Một lần nữa, ông thề mà chối rằng:  “Tôi không biết người ấy.”  73 Một lúc sau mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phêrô rằng:  “Đúng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy.  Vì chính giọng nói của ngươi tiết lộ tông tích ngươi.”  74 Bấy giờ ông rủa mà thề rằng:  “Tôi không hề biết người ấy.”  Tức thì gà gáy.  75  Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói:  “Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.”  Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết.

Mt 27:1-2:  Chúa Giêsu bị giải đến tổng trấn Philatô

Không phải là dân Do Thái nhưng chính là những kẻ thuộc thành phần ưu tú đã tạo nên cái chết của Chúa Giêsu

1 Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày mưu giết Chúa Giêsu.  Họ trói Người và điệu đi nộp cho tổng trấn Philatô.

Mt 27:3-10:  Cái chết của Giuđa

Một chút Giuđa sống trong mỗi người chúng ta

3 Bấy giờ Giuđa, kẻ nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận, đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lão 4 mà nói rằng:  “Tôi đã phạm tội vì nộp máu người công chính.”  Nhưng họ trả lời:  “Can chi đến chúng tôi?  Mặc kệ anh!”  5 Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ.  6 Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói:  “Không nên để bạc này vào kho; vì là giá máu.”  Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều.  8 Bởi thế cho đến ngày nay ruộng ấy được gọi là Ruộng Máu.  9 Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia nói:  “Chúng đã lấy ba mươi đồng bạc là giá do con cháu Israel đã mặc cả mà bán Đấng cao trọng. 10 Và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm như lời Chúa đã truyền cho tôi.”

Mt 27:11-26:  Chúa Giêsu ra trước quan tổng trấn Philatô

Như người tôi trung của Giavê, Chúa Giêsu giữ im lặng trước những kẻ tố cáo Người

11 Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn, và quan hỏi Người rằng:  “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”  Chúa Giêsu đáp:  “Ông nói đúng!”  12 Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người không trả lời chi cả.  13 Bấy giờ Philatô bảo Người:  “Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?  14 Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên.  15 Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin.  16 Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba.  17 Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ tập tại đó rằng:  “Các ngươi muốn ta phóng thích ai:  Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?”  18 Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp Người.  19 Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng:  “Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy; vì hôm nay trong giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy.”  20 Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Baraba và giết chết Chúa Giêsu.  21 Quan lại lên tiếng hỏi họ:  “Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai?”  Họ thưa:  “Baraba!”  22 Philatô hỏi:  “Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô ta phải làm gì?”  Họ đồng thanh đáp:  “Đóng đinh nó đi!”  23 Quan lại hỏi:  “Nhưng người này đã làm gì nên tội?”  Chúng càng la to:  “Đóng đinh nó đi!”  24 Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói:  “Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi.”  25 Toàn dân đáp:  “Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi!”  26 Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá.

Mt 27:27-31:  Chúa Giêsu phải đội mão gai

Lột trần, tra tấn và đánh đòn một ai đó là chuyện làm nhục người ấy nhất

27 Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người.  28 Họ lột áo Người ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, 29 rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy.  Họ quỳ gối trước mặt Người mà nhạo báng rằng:  “Tâu vua dân Do Thái!”  30 Đoạn họ khạc nhổ vào Người, và lấy cây sậy đập trên đầu Người.  31 Khi đã chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.

Mt 27:32-38:  Chúa Giêsu bị đóng đinh

Luật nói rằng người bị treo trên thập giá là kẻ “bị Thiên Chúa nguyền rủa” (Đn 21:23)

32 Lúc đi ra, họ gặp một người thành Syrênê, tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thập giá cho Người.  33 Họ đi đến một nơi gọi là Gôngôta, nghĩa là Núi Sọ.  34 Họ cho Người uống rượu hòa với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống.  35 Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo Người, 36 rồi họ ngồi lại canh Người.  37 Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như sau:  “Người này là Giêsu, Vua dân Do Thái.”  38 Lúc ấy, cùng với Người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu và một tên bên tả.

Mt 27:39-44:  Chúa Giêsu bị nhục mạ

Bị treo trên thập giá, trần truồng, bêu rếu trước mặt mọi người, không khả năng tự vệ, không có bất kỳ một quyền nào

39 Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người, 40 và nói:  “Kìa, ngươi là kẻ phá Đền Thờ và xây lại trong ba ngày!  Hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi!”  41 Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo Người rằng:  42 “Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình.  Nếu nó là Vua dân Do Thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta tin.  43 Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó.  Vì nó đã nói:  “Ta là Con Thiên Chúa.”  44 Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người như thế.

Mt 27:45-56:  Chúa Giêsu trút linh hồn

“Lạy Chúa tôi!  Sao Chúa bỏ tôi?”  Người kêu lên lớn tiếng và trút linh hồn

45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt.  46 Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: “Eli, Eli, lamma sabachtani?”  Nghĩa là:  “Lạy Chúa con!  Lạy Chúa của con!  Sao Chúa bỏ con?”  47 Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng:  “Nó gọi tiên tri Êlia.”  48 Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu cây sậy, và đưa lên cho Người uống.  49 Nhưng có kẻ lại bảo:  “Hãy chờ xem Êlia có đến cứu nó không!”  50 Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lớn tiếng và trút hơi thở.  51 Bỗng nhiên màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới đất chuyển động, đá nứt ra.  52 Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại, 53 họ ra khỏi mồ vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người.  54 Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra thì thất kinh sợ hãi và nói:  “Đúng người này là Con Thiên Chúa.”  55 Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa, họ là những người đã theo giúp Chúa Giêsu từ xứ Galilêa.  56 Trong số đó có Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của Giêbêđê.

Mt 27:57-61:  Chúa Giêsu được táng xác

Chúa Giêsu cũng chẳng được chôn cất một cách tử tế

57 Tới chiều có một người giầu sang quê ở Arimathia tên là Giuse, cũng đã làm môn đệ Chúa Giêsu, 58 ông đi gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu.  Bấy giờ Philatô truyền giao xác cho ông.  59 Vậy Giuse lấy xác, liệm trong một khăn sạch, 60 và đặt trong mộ mà ông đã cho đục trong đá.  Rồi ông lăn một tảng đá lớn lắp cửa mộ lại mà ra về.  61 Còn Maria Mađalêna và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào trong mộ.

Mt 27:62-66:  Lính canh mồ

Bóng tối, ngay cả khi tối tăm nhất, cũng không thể dập tắt được sự sống

62 Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và Biệt Phái đến dinh Philatô 63 và trình rằng:  “Bẩm quan, chúng tôi nhớ, lúc sinh thời tên bịp bợm ấy có nói:  ‘Sau ba ngày, Ta sẽ sống lại.’  64 Vậy xin Ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng:  ‘Người đã từ cõi chết sống lại!’  Và như thế sự gian dối này lại còn tai hại hơn trước.”  65 Philatô trả lời:  “Các ông đã có lính canh thì cứ đi mà canh như ý.”  66 Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mồ.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý 

Để giúp chúng ta trong việc suy gẫm và cầu nguyện.

a)  Cái chết của Chúa Giêsu:

Từ giữa trưa đến giờ thứ ba vào buổi chiều, khắp cả cõi đất đều tối tăm mù mịt.  Ngay cả thiên nhiên cũng cảm nhận được nỗi thống khổ và sự tử nạn của Chúa Giêsu!  Bị treo trên thập giá, trần truồng và đói khát, một lời kêu than thoát ra từ đôi môi của Người:  “Lạy Chúa con!  Lạy Chúa của con!  Sao Chúa bỏ con?”  Đây là câu đầu tiên của bài Thánh Vịnh 22 (21).  Chúa Giêsu đi vào cái chết của Người bằng lời cầu nguyện, diễn tả sự ruồng bỏ Người cảm thấy.  Chúa cầu nguyện bằng tiếng Do Thái.  Các người lính đang đứng gần đấy và đang canh giữ Người nói rằng:  “Nó gọi tiên tri Êlia!”  Các người lính là những người ngoại quốc, lính đánh thuê trên hợp đồng cho người La Mã.  Họ đã không hiểu tiếng Do Thái.  Họ nghĩ rằng chữ “Êli” có nghĩa là tiên tri Êlia.  Bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu cảm thấy hoàn toàn bị cô lập.  Ngay cả khi Người muốn nói điều gì đó với ai cũng không thể làm được.  Chúa hoàn toàn trơ trọi một mình:  Giuđa thì đã phản bội Người, Phêrô thì đã chối Chúa, các môn đệ thì đã tháo chạy, bạn bè thì đứng xa xa (câu 55), những người có quyền lực trong tay thì chế giễu Người, kẻ qua đường thì sỉ nhục Người, Thiên Chúa đã bỏ rơi Người, và ngôn ngữ của Người thì vô dụng cho việc chia sẻ.  Đây là cái giá mà Chúa đã phải trả vì muốn được trung thành với sự chọn lựa của Người là theo đuổi đến cùng con đường tình yêu và phục vụ để làm giá cứu chuộc anh chị em của Người.  “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:28).  Ở giữa sự bỏ rơi và bóng tối, Chúa Giêsu kêu lên lớn tiếng và chết.  Người chết khi thốt ra tiếng kêu của người nghèo khổ vì Người biết rằng Thiên Chúa lắng nghe tiến ta thán của người nghèo khó (Xh 2:24; 3:7; 22:22-26, v.v).  Với sự tin tưởng này, Chúa Giêsu đi vào cái chết, biết rằng được nhậm lời.  Trong thư gửi các tín hữu Do Thái có viết:  “Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện và nài xin, với lời kêu van khóc lóc, lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết; và Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính (Dt 5:7).  Thiên Chúa đã nhậm lời kêu cầu của Người và “tôn vinh Người” (Pl 2:9).  Sự phục sinh là câu trả lời của Thiên Chúa cho lời cầu nguyện và sự hiến tế của Chúa Giêsu bằng chính mạng sống của Người.  Với sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, Chúa Cha công bố cho toàn thế giới Tin Mừng này:  Những ai sống như Chúa Giêsu là phục vụ anh chị em mình, thì sẽ được vinh hiển và sống muôn đời, dù rằng họ có thể chết và có thể bị giết!  Đây là Tin Mừng của Nước Trời được khai sinh từ thập tự giá!  

b)  Ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu:

Trên đồi Can-vê, chúng ta đứng trước một hình hài bị tra tấn, một con người bị loại trừ khỏi xã hội, hoàn toàn bị cô lập, bị lên án như một kẻ báng bổ và nổi loạn bởi các tòa án dân sự, quân sự và tôn giáo.  Dưới chân cây thập giá, những kẻ có thẩm quyền về tôn giáo xác nhận một lần chót một cuộc nổi loạn thất bại và công khai loại bỏ Người (Mt 27:41-43).  Và vào giờ phút lâm chung này một ý nghĩa mới đến với cuộc sống một lần nữa.  Danh tính của Chúa Giêsu được mặc khải bởi một dân ngoại:  “Đúng người này là Con Thiên Chúa!” (Mt 27:54).  Từ lúc này trở đi, nếu bạn thật sự ước ao được gặp gỡ Con Thiên Chúa, thì đừng tìm kiếm Ngài xa xôi tận mãi trên thiên đàng, hay là trong Đền Thờ có màn bị xé ra, nhưng hãy tìm kiếm Ngài trong những người bị loại trừ, những kẻ tật nguyền, những con người xấu xí.  Hãy đi tìm kiến Ngài trong những ai, giống như Chúa Giêsu, dâng hiến mạng sống họ cho các anh chị em họ.  Ở đó là nơi Thiên Chúa ẩn mình và tỏ mình, và cũng ở đó là nơi chúng ta có thể gặp gỡ Người.  Ở đó chúng ta tìm thấy hình ảnh bị biến dạng của Thiên Chúa, của Con Thiên Chúa.  “Không có tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu của một người đã dâng trót mạng sống mình cho các anh chị em!”

5.  Lời cầu nguyện của một bài Thánh Vịnh

Lời Thánh Vịnh Chúa Giêsu đọc trên Thập Giá:

Thánh Vịnh 22(21):2:  “Lạy Chúa con, lạy Chúa của con, Sao Chúa bỏ con?” 

Thánh Vịnh 31(30):6:  “Trong tay Ngài, con xin phó thác linh hồn con”


6.  Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa vì những Lời của Chúa đã trao ban để giúp chúng con có thể hiểu cặn kẽ hơn thánh ý của Chúa Cha.  Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những việc chúng con đang làm và ban cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể thực thi những Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.  Chúng con nguyện xin được giống như Đức Maria, mẹ Người, không những chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Error: please reset date. Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để …