Home / Event / Lectio Divina: Chúa Nhật Phục Sinh (A)

Lectio Divina: Chúa Nhật Phục Sinh (A)

Date: Chủ Nhật 9 Tháng Tư, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina Năm A

Sự phục sinh của Chúa Giêsu  

Người đang sống giữa chúng ta  

Ga 20:1-9

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.   Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của mình.  Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng, đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.

Xin hãy tạo trong chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tạo Dựng và trong Kinh Thánh, trong các sự việc của đời sống hằng ngày và trong những người chung quanh, nhất là những người nghèo khó và đau khổ.  Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con để giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ hưởng được sức mạnh sự phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn gốc của tình anh em, công lý và hòa bình.  Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con.  Amen.

2.  Bài Đọc: 

a)  Chìa khóa hướng dẫn bài đọc:

Chúng ta hãy đọc bài Tin Mừng, trong đó Thánh Sử tìm cách cho người đọc biết được ý nghĩa của niềm tin vào sự phục sinh.  Ông làm điều này bằng chuyến đi thăm ngôi mộ trống của hai môn đệ và việc hiện ra của Chúa Giêsu với bà Maria Mađalêna.  Trong khi đọc, chúng ta hãy chú ý đến các chi tiết của câu chuyện như được kể trong Tin Mừng của Gioan đã trình bày theo một khía cạnh biểu tượng rất sâu đậm.

b)  Phân đoạn bài Tin Mừng để trợ giúp cho việc đọc kỹ càng:

Ga 20:1-3:  Sự bối rối trước ngôi mộ trống

Ga 20:4-10:  Phêrô và người môn đệ Chúa yêu chạy đến mộ:  người môn đệ Chúa yêu đã thấy và đã tin

Ga 20:11-18:  Chúa Giêsu hiện ra đầu tiên với bà Maria Mađalêna và truyền cho bà một mệnh lệnh

c)  Phúc Âm:

1-3:  Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối.  Bà thấy tảng đá được lăn ra khỏi mồ và liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến.  Bà nói với các ông rằng:  “Người ta đã lấy xác Thầy ra khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu.”  Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ.    

4-10:  Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước.  Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.  Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu Người trước đây; khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ.  Bấy giờ môn đệ kia mới vào dù ông đã tới mồ trước.  Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.  Sau đó các môn đệ lại trở về nhà.

11-18:  Khi ấy, bà Maria Mađalêna còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc.  Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mồ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.  Thiên thần hỏi bà:  “Này bà, sao bà khóc?”  Bà thưa:  “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”  Nói xong, bà quay lại và thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu.  Chúa Giêsu nói với bà:  “Này bà, sao bà khóc?  Bà tìm ai?”  Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói:  “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”  Chúa Giêsu gọi bà:  “Maria!”  Bà quay lại và nói bằng tiến Hípri:  “Rápbuni,” nghĩa là “Lạy Thầy.”  Chúa Giêsu bảo bà:  “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta.  Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng:  Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa của các con.”  Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng:  “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy.”

3.  Giây phút cầu nguyện trong thinh lặng

Để Lời của Chúa có thể thấm nhập và soi sáng đời sống chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý

Để giúp chúng ta trong việc suy gẫm cá nhân.

a)  Điều gì đã làm bạn cảm động trong đoạn Tin Mừng mô tả kinh nghiệm đầu tiên của việc sống lại? 

b)  Người môn đệ được Chúa yêu bước vào, đã trông thấy và tin.  Ông đã thấy gì và điều gì đã khiến ông tin?  Tại sao bài Tin Mừng chỉ cho chúng ta biết phản ứng của người môn đệ Chúa yêu mà không nói về phản ứng của Phêrô?    

c)  Những thay đổi gì đã xảy ra với bà Maria Mađalêna trong lúc đối thoại?   Sự thay đổi này xảy ra như thế nào?  

d)  Chúa Giêsu đã trao cho bà Maria Mađalêna sứ vụ hay mệnh lệnh nào?  

e)  Bà Maria Mađalêna đang tìm kiếm Chúa Giêsu trong một hướng và gặp lại Người trong một hướng khác.  Điều này xảy ra trong đời sống của chúng ta như thế nào?

f)   Thấy và tin.  Người môn đệ Chúa yêu đã thấy và đã tin.  Điều gì đã khiến tôi tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại, Người đang hiện diện ở giữa chúng ta, đang ban đời sống mới cho người nghèo khó?

g)  Bạn đã có bao giờ trải qua một kinh nghiệm về mất mát hoặc chết chóc chưa?  Điều gì đã cho bạn cuộc sống mới, hay một hy vọng mới và niềm vui của đời sống?  Điều gì đã khiến tôi nói khi tôi khẳng định:  “Tôi tin vào việc sống lại”?

5.  Chìa khóa dẫn đến bài đọc

Dành cho những ai muốn đào sâu hơn vào bài Tin Mừng

a)    Trong Tin Mừng của thánh Gioan, đức tin vào sự phục sinh được đọ sức trong sự diễn tả cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu:

*  Khi mô tả cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, Tin Mừng của Gioan không chỉ muốn vạch ra bản án đã được thông qua vì lý do mưu đồ chính trị, mà là thời điểm Con Thiên Chúa được vinh hiển.  Trong toàn bộ quá trình đưa Chúa Giêsu đến cái chết của Người, Chúa chủ động những gì xảy ra cho Người và cho những đối thủ của Người.  Đối vớiThánh SửGioan, thập giá được đồng nghĩa với “nâng lên”, giươnglên cao, ở cùng với Chúa Cha (Ga 3:14; 8:28; 12:32-34).  Nó là sự khởi đầu của sự phục sinh đã được mặc khải đầy đủ vào ngày đầu tuần (Ga 20:1).  Đó là lý do tại sao trong Tin Mừng của Gioan không hề có sự chống trả tại vườn Cây Dầu (Ga 18:1-2).  Khi Chúa Giêsu đang bị giam, các binh sĩ đã khiếp sợ khi nghe Chúa Giêsu phán:  “Chính Ta đây!” (Ga 18:6).  Khi Chúa Giêsu sinh thì, Người đã không kêu lên lớn tiếng như theo các sách Tin Mừng khác.  Một cách bình thản, Người trăn trối lại với thân mẫu và môn đệ Người, và sau đó thì gục đầu trút hơi thở cuối cùng (Ga 19:28-30).

*  Câu chuyện cuộc thương khó là một thí dụ cụ thể hơn vềviệcGioan đã không đơn giản liên đới các dữ kiện lịch sử, mà lạiđặt chúng qua một máy chiếu quang tuyến X.  Ông cố gắng cho thấy rằng có những sự thật ẩn dấu.  Khi Philatô, Anna, những ngườicó thẩm quyền Do Thái và La Mã cố gắng kết thúc mạng sống của Chúa Giêsu, thì thật ra họ đang tạo cơ hội cho Chúa Giêsu được nâng lên hướng về Thiên Chúa.  Từ nhà giam, Chúa Giêsu đã điều hướng các sự việc và dâng hiến mạng sống của Người.  “Chính Ta tự ý hy sinh mạng sống Ta, và như Ta có quyền hy sinh thì Ta cũng có quyền lấy lại mạng sống ấy.  Không ai lấy đi được, nhưng chính Ta tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10:17-18).  Tất cả mọi người có thể yên tâm và tràn đầy hy vọng bởi vì Chúa Giêsu đã vượt thắng và đã được tôn vinh bên Chúa Cha (Ga 17:5).

b)    Phêrô và người môn đệ Chúa yêu đi đến ngôi mồ trống (các câu 1-10)

*  Kinh nghiệm về sự phục sinh của cộng đoàn tín hữu trong thời sơ khai là một quá trình lâu dài, một kinh nghiệm được tăng trưởng chậm chạp như sự tăng trưởng của một cái cây chắc chắn.  Thoạt đầu, nhiều ngườiđã không tin vào lời chứng của những người đã có kinh nghiệm về sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu (Mt 28:17; Mc 16:11, 13, 14; Lc 24:11, 36, 41; Ga: 20:25).  Nhưng kinh nghiệm của sự phục sinh được thể hiện dưới dạng của những lần hiện ra quá mạnh mẽ, quá sâu xa và có sức thuyết phục đến nỗi mà nó đã thành công trong việc khắc phục được lòng tin của con người khi phải đối mặt với khả năng chiến thắng của sự sống trên cái chết.

 Phụ nữ thường trung thành hơn nam giới.  Họ là những người đầu tiên tin vào Tin Mừng của sự phục sinh (Mt 28:9-10; Lc 24:4-11; Ga 20:11-18).  Khi được bà Maria Mađalêna cho biết vềtin vì bà đã thấy ngôi mồ trống, Phêrô và người môn đệ Chúa yêu cùng chạy ra mồ.  Tin Mừng thuật lại một chi tiết kỳ lạ, theo đó “người môn đệ kia” chạy nhanh hơn Phêrô và đến mồ trước, nhưng ông không vào trong.Ông nhìn vào và thấy những dây băng trên mặt đất.  Và sau khi ông bước vào ông cũng thấy khăn liệm che đầu được gấp lại để sang một bên.  Tin Mừng sau đó cho biết tiếp:  “Ông đã thấy và ông tin!”  Nhưng không có chi tiết nào nói về phản ứng của Phêrô dù rằng ông là người đầu tiên bước vào ngôi mồ trống.  Cuối cùng, Tin Mừng cho biết thêm:  “Cho đến lúc này, các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì con Người phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20:9).  Điều này có nghĩa rằng chỉ riêng phần Cựu Ước thì không truyền đạt được sự hiểu biết đầy đủ về những gì nó chứa đựng.  Ánh sáng cho sự hiểu biết ý nghĩa thật sự của Cựu Ước hiện ra ngay tại thời điểm khi người môn đệ Chúa yêu “đã thấy và tin”.  Kinh nghiệm của ông về sự phục sinh giống như làn ánh sáng đập vào mắt các môn đệ và mặc khải cho họ ý nghĩa đầy đủ và trọn vẹn của Cựu Ước.  Chínhsự soisángnày dẫn đến cái nhìn sẽ giải thoát những lời của Cựu Ước.

 Một so sánh cụ thể để hiểu được sự thay đổi.  Trong vòng bạn bè, có người đã cho xem một bức ảnh một người có khuôn mặt khắc khổ, với ngón tay dơ lên, gần như đang tấn công người ta.  Mọi người đều nghĩ rằng ông ta là một người khó khăn, khắc nghiệt, kẻ sống xa cách với những người chung quanh.  Vào lúc đó, một cậu bé chạy đến và nói:  “Đây là cha tôi!”  Những người khác nhìn ông ta và nói:  “Thật là người cha cay nghiệt!”  Đứa bé trả lời:  “Không, không phải đâu!  Cha tôi rất yêu thương tôi.  Cha tôi là một luật sư.  Bức ảnh đó được chụp trong tòa khi ông đang lên án tội ác của một người giàu có khi người ấy muốn chiếm giật mảnh đất của một gia đình nghèo mà họ đã làm chủ từ lâu!  Cha tôi đã thắng vụ kiện đó.  Gia đình nghèo khó kia đã không bị tước đoạt mất đất đai của họ!”  Tất cả mọi người cùng xem lại tấm ảnh và nói:  “Thật là một bức ảnh đẹp!” Gần như là nhờ phép lạ, một tia sáng đã rọi chiếu trên bức ảnh và nó được khoác lên một cái nhìn mới.  Khuôn mặt khắc nghiệt ấy đã trở nên khuôn mặt tràn đầy từ ái!  Chỉ lời nói của cậu con trai đã thay đổi tất cả, trong khi không có gì thay đổi!  Những lời nói và hành động của Chúa Giêsu, phát sinh từ kinh nghiệm của Người như một người con, được nhận lãnh và nuôi dưỡng bởi Chúa Cha, không hề sửa đổi một dấu chấm hay một dấu phẩy, đã thay đổi toàn bộ ý nghĩa của Cựu Ước (Mt 5:17-18).  Cùng một Thiên Chúa, Đấng có vẻ như xa cách và nghiêm khắc, đã mang những nét của Chúa Cha nhân từ, đầy trìu mến! 

c)    Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Mađalêna:

*   Maria Mađalêna là một trong số ít người có đủ can đảm ở lại với Chúa Giêsu cho đến giờ phút cuối cùng của Người trên thập giá.  Bà trở lại ngôi mồlần chót, nơi bà đã đến đó với người môn đệ Chúa yêu.  Bà đi tìm Chúa Giêsu, Người mà bà đã đi theo trong ba năm qua.  Các môn đệ từ E-mau sẽ thấy Đức Giêsu, nhưng sẽ không nhận ra Người (Lc 24:15-16).  Điều tương tự xảy ra với Maria Mađalêna.  Bà nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng không nhận ra Người.  Bà nghĩ đó là người làm vườn.  Nhưng bà đang tìm kiếm Chúa Giêsu của quá khứ, Đức Giêsu của ba ngày trước đây.  Hình ảnh của Chúa Giêsu như Người đã ngăn cản bà không nhận raChúa Giêsu hằng sống, hiện diện trước mặt bà.

*  Chúa Giêsu gọi:  “Maria!”  Đây là dấu hiệu để cho bà nhận ra Chúa:  cùng một giọngnói, cùng một cách gọi tên.  Bà đáp lại:  “Lạy Thầy!”  Chúa Giêsu đã trở lại, và cũng là Chúa Giêsu đã chết trên thập giá.  Ấn tượng đầu tiên của bà là cái chếtấy chỉ là một biến cố đau thương trên đường đời, và bây giờ tất cả đã trở lại như trước.  Maria ôm chầm lấy Chúa Giêsu.  Đóchính là Đức Giêsu bà đã biết.

*  Thật ra, đó cùng là một Đức Giêsu, nhưng phong cách đối xử với bà không giống như xưa.  Chúa Giêsu nói với bà:  “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta!”  Người sẽ đi về cùng Chúa Cha.  Maria Mađalêna phải rời khỏi Chúa Giêsu và thi hành sứ mạng của mình:  đi báo tin cho các anh em hay Chúa Giêsu đã về cùng Chúa Cha.  Đức Giêsu đã mở đường cho chúng ta và đã mang Thiên Chúa tới gần chúng ta lần nữa.  

*  Cách Chúa Giêsu hiện ra với Maria Mađalêna được mô tả làm cho chúng ta nhận ra các giai đoạn của cuộc hành trình bà đã phải trải qua, từ việc tìm kiếm đầy thương đau đến việc gặp lại Chúa Phục Sinh.  Đây cũng là những giai đoạn tất cả chúng ta đều phải đi qua trong cuộc sống của mình, việc tìm kiếm Thiên Chúa bằng cách sống theo Phúc Âm.  

6.  Thánh Vịnh 27 (26): 

Thiên Chúa là sự vinh quang của con

CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ chi ai?
CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi còn sợ gì ai?
Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,
ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,
lại lảo đảo té nhào.
Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.
Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.
Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền CHÚA tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.
Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,
Người che chở tôi trong lều thánh,
đem giấu tôi thật kín trong nhà,
đặt an toàn trên tảng đá cao.
Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,
nhìn quân thù vây bủa chung quanh.
Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,
lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,
tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.
Lạy CHÚA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.
Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Lạy CHÚA, con tìm thánh nhan Ngài,
Xin Ngài đừng ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.
Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.
Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,
dẫn con đi trên lối phẳng phiu,
vì có những người đang rình rập.
Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn,
vì lũ chứng gian đứng dậy tố con,
giương bộ mặt hằm hằm sát khí.
Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Hãy cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào CHÚA.
 
7.  Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa vì những Lời của Chúa đã trao ban để giúp chúng con có thể hiểu cặn kẽ hơn Thánh ý của Chúa Cha.  Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những việc chúng con đang làm và ban cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể thực thi Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.  Chúng con nguyện xin được giống như Đức Maria, mẹ Người, không những chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Check Also

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (Ga 20:1-9)

Date: Time: - “Ngày đầu tuần…. khi trời còn tối” Dẫn nhập Phục Sinh là …