Home / Event / Lectio Divina: Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội

Lectio Divina: Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội

Date: Thứ Hai 20 Tháng Năm, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Mùa Thường Niên

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha,

Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và tình yêu

Mà Cha đã mặc khải trong Chúa Con.

Xin giúp chúng con được trở nên giống như Người

Trong lời nói và trong việc làm,

Vì Người hằng sống và ngự trị cùng với Cha và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen. 

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 19:25-34 

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clêôpát, cùng với bà Maria Mađalêna.  Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng:  “Thưa Bà, đây là con của Bà.”  Rồi Người nói với môn đệ:  “Đây là mẹ của anh.”  Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói:  “Tôi khát!”  Ở đó có một bình đầy giấm.  Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhanh hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.  Nhắp xong, Đức Giêsu nói:  “Thế là đã hoàn tất!”  Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. 

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sabbát, mà ngày Sabbát đó lại là ngày lễ lớn.  Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.  Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu.  Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.  Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người.  Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

3.  Suy Niệm

–  Ga 19:25-29:  Đức Maria, người phụ nữ kiên cường, hiểu được ý nghĩa đầy đủ của sự kiện này, sẽ giúp chúng ta đưa ra một cái nhìn chiêm niệm về Đấng bị đóng đinh.  Sách Tin Mừng thứ tư xác định rằng những môn đệ này “đứng gần thập giá” (Ga 19:25-26).  Chi tiết này có một ý nghĩa sâu sắc.  Chỉ có sách Tin Mừng thứ tư cho chúng ta biết rằng năm người này đứng gần thập giá.  Các Thánh Sử khác không nói như vậy.  Lấy ví dụ, thánh Luca nói rằng tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như những người đã đi theo Chúa Giêsu từ Galilêa chứng kiến những việc ấy từ đàng xa (Lc 23:49).  Thánh Mátthêu cũng nói rằng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa.  Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilêa để giúp đỡ Người.  Nhưng giờ đây họ theo dõi Người từ đàng xa (Mt 27:55-56).  Giống như Mátthêu, thánh Máccô cho chúng ta biết tên những người theo dõi cái chết Chúa Giêsu từ xa xa (Mc 15:40-41).  Do đó, chỉ có sách Tin Mừng thứ tư nói rằng thân mẫu Chúa Giêsu, cùng các người phụ nữ khác và người môn đệ Chúa thương mến “đứng gần thập giá”.  Họ đứng đó như những người hầu đứng trước vua của họ.

–  Ga 16:30-34:  Họ hiện diện một cách can đảm vào thời điểm Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng “Thế là đã hoàn tất!” (Ga 19:30).  Thân mẫu Chúa Giêsu đã có mặt vào giờ cuối cùng “đã đến”.  Giờ đó đã được báo trước tại tiệc cưới Cana (Ga 2:1 và tiếp theo).  Sách Tin Mừng thứ tư đã nhận xét rằng lúc ấy “thân mẫu Chúa Giêsu đã ở đó” (Ga 2:1).  Do đó, người mà vẫn trung thành với Chúa trong số mệnh của Ngài, người ấy là người môn đệ được Chúa yêu mến.  Thánh sử cho người môn đệ này ẩn danh để mỗi người chúng ta có thể thấy mình được phản chiếu trong người biết những mầu nhiệm của Chúa, là người đã tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu tại Bữa Tiệc Ly (Ga 13:25).  Người mẹ đứng dưới chân cây thập giá (xem Ga 19:25), đã chấp nhận di ngôn yêu thương và chào đón tất cả mọi người trong con người của người môn đệ yêu dấu như các con cái được tái sinh đến sự sống muôn đời.

–  Chúa Giêsu dự phần tích cực trong cái chết của Người, Chúa không để cho mình bị giết như những tên trộm bị đánh giập ống chân (Ga 19:31-33), mà Người trao Thần Khí của mình (Ga 19:30).  Các chi tiết được Phúc Âm Thánh Sử nhắc lại thì rất quan trọng:  khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng:  “Thưa Bà, đây là con của Bà.”  Rồi Người nói với môn đệ:  “Đây là mẹ của anh.”  (Ga 19:26-27).  Những lời đơn giản này cũng gợi lại những lời được quan Philatô công bố trên sân đá:  “Đây là người” (Ga 19:5).  Với những lời này, Chúa Giêsu trên thập giá, ngai tòa của Người, mặc khải thánh ý và tình yêu của Người dành cho chúng ta.  Ngài là Chiên Thiên Chúa, vị mục tử hiến mạng mình vì chiên của Người.  Vào lúc đó, bằng cây thập giá, Người sinh ra Giáo Hội, được đại diện bởi Đức Maria, bà Maria vợ ông Clêôpát và bà Maria Mađalêna, cùng với người môn đệ yêu dấu (Ga 19:25).

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Mẹ Maria đã cho bạn một mẫu mực cho việc làm cha mẹ, làm môn đệ, và tình yêu thương như thế nào?   Tôi đã áp dụng những điều gì trong chính cuộc sống của tôi?

 Đức Maria thể hiện sự khiêm nhường và lòng vâng phục, thế nhưng bà cũng lãnh đạo (như tại Cana).  Tôi lãnh đạo người khác như thế nào, bằng những phương cách gì, trong khi chính bản thân cũng thực sự khiêm tốn và vâng phục?

5.  Lời nguyện kết

Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.

Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.

(Tv 19:8)

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

Date: Time: - LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, …