Home / Event / Lectio Divina: Gioan 1:1-18

Lectio Divina: Gioan 1:1-18

Date: Thứ Bảy 31 Tháng Mười Hai, 2022
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 Lạy Chúa Cha nhân từ,

Chúa đã ban cho chúng con Con của Chúa là Đức Giêsu Kitô

Và đã để cho Người chia sẻ sự nghèo khó của chúng con.

Người đã đem đến cho chúng con hết ân sủng này đến ân sủng khác,

Vì tất cả những gì đến từ Chúa đều là món quà nhưng không.

Xin Chúa chấp nhận lời tạ ơn của chúng con

Về những lúc chúng con đã lãnh nhận những quà tặng của Chúa

Và đã chia sẻ chúng với nhau.

Xin Chúa chấp nhận lời cảm tạ của chúng con

Về những lần chúng con chăm chú lắng nghe lời của Con Chúa

Và đem chúng vào thực hành.

Xin Chúa giúp cho chúng con bước tới phía trước với hy vọng và lòng hân hoan

Với sự mừng vui và khuyến khích lẫn nhau

Với người bạn đồng hành trong cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng con,

Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Tin Mừng – Gioan 1:1-18

Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa.  Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.  Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành.  Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng…

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan.  Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin.  Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.  Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này.  Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người.  Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người.  Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người.  Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quanh Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng:  “Đây là Đấng tôi tiên báo.  Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.  Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề Luật qua Môisen, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô.  Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mặc khải cho chúng ta.

 3.  Suy Niệm

  Lời Tựa là điều đầu tiên mà người ta thấy khi mở sách Tin Mừng của Gioan.  Nhưng nó lại là điều sau cùng được ghi xuống.  Đó là lời tóm tắt cuối cùng, được đặt tại trang đầu.  Trong đó, thánh Gioan mô tả đường lối của Ngôi Lời Thiên Chúa.  Ngôi Lời đã ở bên cạnh Thiên Chúa, trước khi mọi vật được tạo thành, và nhờ Người mà muôn vật được tác tạo.  Tất cả mọi vật hiện hữu là do lời phán truyền của Ngôi Lời Thiên Chúa.  Như khi xảy ra với Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa (Cn 8:22-31), cũng trong cùng một cách Ngôi Lời muốn được gần gũi hơn với chúng ta và trở thành xác phàm trong con người của Đức Giêsu.  Người đến ở giữa chúng ta, thực hiện sứ vụ của mình và trở về với Thiên Chúa.  Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa.  Mọi việc Người nói và làm là sự thông tri mặc khải Chúa Cha cho chúng ta.

  Trong câu nói:  “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời”, thánh Gioan nhắc lại câu đầu tiên của Kinh Thánh nói rằng:  “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1:1).  Thiên Chúa tạo dựng tất cả trời đất bằng Lời của Người.  “Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên” (Tv 33:9; 148:5).  Tất cả mọi tạo vật là do lệnh truyền của Ngôi Lời Thiên Chúa.  Ngôi Lời Thiên Chúa hằng sống, hiện diện trong hết thảy mọi thứ, tỏa sáng trong bóng tối.  Bóng tối cố gắng chế ngự Người, nhưng nó không thể làm được.  Việc tìm kiếm Thiên Chúa thì luôn mới mẻ, được tái sinh trong trái tim loài người.  Không ai có thể che giấu được điều ấy.  Chúng ta không thể nào sống được mà không có Thiên Chúa trong một thời gian dài!

  Ông Gioan Tẩy Giả đến để giúp người ta khám phá và thưởng thức sự hiện diện tỏa sáng và an ủi của Ngôi Lời Thiên Chúa trong đời sống.  Việc làm chứng của ông Gioan Tẩy Giả rất quan trọng, quan trọng đến nỗi mà nhiều người đã nghĩ rằng ông ấy là Đấng Kitô (Đấng Cứu Thế) (Cv 19:3; Ga 1:20).   Đây là lý do tại sao Lời Tựa lại minh xác rằng:  “Ông Gioan không phải là sự sáng!  Nhưng ông đến để minh chứng về sự sáng!”

Như thế Ngôi Lời Thiên Chúa tự mình thể hiện trong thiên nhiên, trong sự sáng tạo, vì vậy Ngôi Lời cũng được thể hiện trong “thế gian”, đó là trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là trong lịch sử của Dân Thiên Chúa.  Thế nhưng “thế gian” đã không nhận biết, đã không tiếp nhận Ngôi Lời.  “Người đã đến thế gian do Người tác tạo và dân Người đã không đón tiếp Người”.  Ở đây, khi tác giả nói về dân chúng, Gioan muốn chỉ về hệ thống xã hội của đế quốc cũng như của tôn giáo vào thời bấy giờ, cả hai đều tự sống khép kín trong bản thân mình, và bởi vì thế, không có khả năng nhận biết Tin Mừng (Phúc Âm), sự sáng hiện hữu của Ngôi Lời Thiên Chúa.

  Thế nhưng, những kẻ mở lòng mình để chấp nhận Ngôi Lời, thì được trở nên con cái Thiên Chúa.  Những người được trở nên con cái Thiên Chúa chẳng phải vì công trạng của họ, cũng chẳng phải vì họ thuộc dân tộc Israel, mà là chỉ vì họ đã tin vào Thiên Chúa và lòng nhân ái của Chúa, chấp nhận và đón tiếp chúng ta.  Lời Thiên Chúa thấm nhuần trong người ta và làm cho người ấy cảm thấy được nhận là con cái của Thiên Chúa.  Đây là quyền năng của ân sủng Thiên Chúa.

  Thiên Chúa không muốn vẫn còn cách xa chúng ta.  Bởi vì điều này, Ngôi Lời của Chúa, đến gần hơn, và nên hiện diện ở giữa chúng ta trong con người của Đức Giêsu.  Lời tựa theo từng chữ viết rằng:  “Và Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.  Trong thời cổ xưa, vào thời kỳ Xuất Hành, Thiên Chúa đã sống trong lều ở giữa dân chúng (Xh 25:8).  Giờ đây, chiếc lều nơi mà Thiên Chúa ngự trị với chúng ta là Chúa Giêsu, “Đấng đầy ân sủng và chân lý”.  Chúa Giêsu đến để mặc khải Thiên Chúa của chúng ta là ai, Đấng hiện diện trong tất cả mọi việc, từ khởi thủy tạo thiên lập địa.

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

*  Tất cả mọi vật hiện hữu là một lời phán ra của Ngôi Lời Thiên Chúa, một mặc khải về sự hiện diện của Người.  Tôi đã có chiêm niệm đủ để có thể tiếp nhận và trải nghiệm việc hiện diện khắp mọi nơi này của Ngôi Lời Thiên Chúa chưa?

*  Để được gọi là con cái Thiên Chúa mang ý nghĩa gì đối với tôi?

5.  Cầu nguyện

Hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA,

Vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

Xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

(Tv 96:13)

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …