Home / Event / Lectio Divina: Gioan 1:43-51

Lectio Divina: Gioan 1:43-51

Date: Thứ Năm 5 Tháng Một, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Mùa Giáng Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng sống,

Chúa đã ban cho chúng con một cái nhìn mới về sự vinh hiển của Chúa

trong việc nhập thể của Đức Kitô, Con Chúa.

Người đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria

và đã đến để chia sẻ với đời sống chúng con.

Nguyện xin cho chúng con có thể đến để chia sẻ cuộc sống vĩnh cửu của Người

trong sự vinh hiển của Nước Chúa,

nơi mà Người hằng sống và hằng trị cùng với Chúa và Chúa Thánh Thần

một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

2.  Bài Đọc – Trích Tin Mừng theo Gioan 1:43-51

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa.  Nguời gặp Philípphê và nói với ông:  “Hãy theo Ta.”  Philípphê là người thành Bếtsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô.  Philípphê gặp Náthanaen và nói với ông:  “Đấng đã được Môisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi:  đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nagiarét.”  Náthanaen đáp:  “Bởi Nagiarét nào có cái chi hay?”  Philípphê nói:  “Hãy đến mà xem.”

Chúa Giêsu thấy Náthanaen đi tới mình, thì nói về ông:  “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối.”  Náthanaen nói:  “Sao Ngài biết tôi?”  Chúa Giêsu trả lời rằng:  “Trước khi Philípphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi.”  Náthanaen thưa lại rằng:  “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel.”  Chúa Giêsu trả lời:  “Vì Ta đã nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa.”

Và Người nói với ông:  “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người.”

3.  Suy Niệm

  Chúa Giêsu trở lại miền Galilêa.  Người gặp Philípphê và nói với ông:  “Hãy theo Ta!”  Mục đích của lời mời gọi thì luôn giống như nhau:  “đi theo Chúa Giêsu”.  Các Kitô hữu đầu tiên đã tìm cách duy trì danh tánh các môn đệ đầu tiên, và thậm chí một số người đã giữ lại tên họ và nguyên quán của các ông.  Các ông Philípphê, Anrê và Phêrô xuất thân từ thành Bếtsaiđa (Ga 1:44).  Ông Náthanaen là người từ làng Cana. Ngày nay, nhiều người quên tên của những người đã hiện diện đầu tiên trong các cộng đoàn của họ.  Nhớ tên là một cách để duy trì căn tính.

*  Philípphê gặp Náthanaen và nói với ông về Chúa Giêsu:  “Đấng đã được Môisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi:  đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nagiarét.”  Chúa Giêsu là Đấng mà toàn bộ lịch sử Cựu Ước đã nhắc đến.

*  Ông Náthanaen hỏi lại:  “Từ Nagiarét ư?  Từ nơi ấy thì có cái gì hay được?”  Có lẽ, ngay cả trong câu hỏi của ông đã có ít nhiều sự cạnh tranh đã xảy ra giữa những thôn làng nhỏ trong cùng vùng:  Cana và Nagiarét.  Ngoài ra, theo lời giáo huấn chính thức của các Kinh Sư, Đấng Cứu Thế sẽ xuất thân từ Nagiarét ở miền Galilê (Ga 7:41-42).  Anrê cũng đưa ra một câu trả lời tương tự mà Chúa Giêsu đã nói với hai người môn đệ kia:  “Hãy đến mà xem!”  Đó không phải bởi vì bắt buộc, mà bởi vì được xem thấy nên người ta đã tin.  Một lần nữa, trong cùng một cách:  “gặp gỡ, trải nghiệm, chia sẻ, chứng kiến, rồi tiến tới với Chúa Giêsu!

*  Chúa Giêsu thấy Náthanaen đi tới mình, thì nói về ông:  “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối.”  Và khẳng định rằng Người đã biết ông khi ông còn đứng ở dưới cây vả.  Làm thế nào mà Náthanaen lại có thể là một “người Israel đích thực hoặc chân chính” được nếu ông ta đã không nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế?  Náthanaen “ở dưới cây vả”.  Cây vả là tượng trưng cho dân tộc Israel (xem Mi 4:4; Dcr 3:10; 1V 5:5).  Một người Israel đích thực là người biết tách biệt mình khỏi những ý nghĩ riêng tư khi người ấy nhận ra rằng dân Israel không đi đúng với chương trình của Thiên Chúa.  Người Israel nào không sẵn sàng nói về việc chuyển đổi này thì người ấy không phải người Israel đích thực cũng chẳng là người thật thà.  Náthanaen là người Israel đích thực.  Ông đã chờ đợi Đấng Cứu Thế theo lời giáo huấn chính thức của thời ấy (Ga 7:41-42,52).  Đây là lý do mà từ ban đầu, ông đã không chấp nhận một Đấng Cứu Thế người thành Nagiarét.  Nhưng qua cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu đã giúp ông hiểu rằng chương trình của Thiên Chúa thì không luôn giống như mọi người mường tượng hay mong ước.  Ông nhận biết, thừa nhận sự không trung thực hoặc sai lầm của mình, ông thay đổi ý nghĩ, chấp nhận Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ và thú nhận:  “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel!”  Lời tuyên xưng của Náthanaen chỉ là mới bắt đầu:  Kẻ trung tín sẽ được trông thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người.  Ông sẽ được trải nghiệm rằng Chúa Giêsu là sự nối kết mới giữa Thiên Chúa và chúng ta, nhân loại.  Đó là giấc mơ của ông Giacóp đã trở thành hiện thực (St 28:10-22).

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  • Danh hiệu nào của Chúa Giêsu mà bạn thích nhất?  Tại sao?
  • Bạn đã có sự hòa giải giữa bạn và Chúa Giêsu chưa?

5.  Lời nguyện kết

Bởi vì CHÚA nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

(Tv 100:5)

 

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Date: Time: - Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh …