Home / Event / Lectio Divina: Gioan 5:17-30

Lectio Divina: Gioan 5:17-30

Date: Thứ Tư 22 Tháng Ba, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay                               

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Thiên Chúa và là Cha của chúng con,

Chúa đã tiếp tục tìm kiếm chúng con

Với tình yêu thương thiết tha như tình mẹ,

Ngay cả khi chúng con đã bỏ rơi Chúa.

Xin ban cho chúng con hy vọng và lòng can đảm,

Đặc biệt là khi chúng con cảm thấy bất an.

Xin Chúa đoan chắc với chúng con rằng Chúa muốn chúng con sống

Trong sự an bình của tình yêu Chúa

Và rằng Chúa luôn ở cùng với chúng con

Nhờ Con Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Gioan 5:17-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do Thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbát, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm điều gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục.

Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tùy ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài.

Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống.

Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình như thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người.

Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Đấng đã sai Ta”.

3.  Suy Niệm

Sách Tin Mừng của Gioan thì khác với ba sách kia. Nó mặc khải một khía cạnh sâu xa hơn mà chỉ có đức tin mới có thể cảm nhận được trong lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu. Các Giáo Phụ của Giáo Hội sẽ nói rằng Tin Mừng theo Gioan thì thuộc về “thần khí”, nó mặc khải những gì Thần Khí Chúa làm cho người ta khám phá ra trong lời của Chúa Giêsu (xem Ga 16:12-13). Một ví dụ đẹp đẽ về khía cạnh thần khí của sách Tin Mừng Gioan là đoạn mà chúng ta sẽ suy niệm hôm nay.

Ga 5:17-18: Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa sâu sắc của việc chữa lành người bất toại. Bị người Do Thái chỉ trích vì đã chữa bệnh trong ngày Sabbát, Chúa Giêsu trả lời: Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy! Người Do Thái được dạy rằng không được làm bất cứ việc gì vào ngày Thứ Bảy, bởi vì ngay cả Thiên Chúa cũng đã nghỉ ngơi và không làm việc vào ngày thứ bảy khi tạo dựng trời đất (xem Xh 20:8-11). Chúa Giêsu khẳng định ngược lại. Người nói rằng Chúa Cha làm việc không ngơi nghỉ thậm chí cho đến bây giờ. Và vì lý do này, Chúa Giêsu cũng làm việc như vậy, và dù rằng vào ngày Thứ Bảy. Chúa bắt chước Chúa Cha của mình! Đối với Chúa Giêsu công việc sáng tạo chưa hoàn tất. Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm việc, liên lỉ ngày đêm, chống giữ Vũ Trụ và tất cả chúng ta. Chúa Giêsu cộng tác với Chúa Cha tiếp tục công trình sáng tạo theo một cách mà có một ngày tất cả mọi người có thể tiến vào nơi an nghỉ đời đời đã được hứa hẹn. Phản ứng của người Do Thái thì kịch liệt. Họ muốn giết Chúa vì hai lý do: vì Người đã phạm luật ngày Sabbát và vì nói rằng Người ngang hàng với Thiên Chúa.

Ga 5:19-21: Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm. Những câu này cho thấy điều gì đó về mối quan hệ giữa Đức Giêsu và Chúa Cha. Đức Giêsu, Chúa Con, sống vĩnh viễn chu đáo trước mặt Chúa Cha. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Chúa Giêsu là sự phản ánh của Chúa Cha. Người là khuôn mặt của Chúa Cha! Việc sống hoàn toàn chu đáo này của Chúa Con đối với Chúa Cha khiến cho tình yêu của Chúa Cha có thể ngự vào trong Chúa Con hoàn toàn và qua Chúa Con, thực hiện công việc của Ngài trong thế gian. Mối quan tâm chính của Chúa Cha là chiến thắng sự chết và ban cho sự sống. Đó là cách tiếp tục công trình sáng tạo của Chúa Cha.

Ga 5:22-23: Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử. Điều quyết định trong đời sống là cách thức mà chúng ta đặt mình trước Đấng Tạo Hóa, bởi vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào nơi Ngài. Giờ đây Đấng Tạo Hóa hiện diện cho chúng ta trong Đức Giêsu. Sự phong phú của thần tính hiện diện nơi Đức Giêsu (xem Cl 1:19). Và vì thế, theo cách thức mà chúng ta có trước mặt Đức Giêsu, tức là chúng ta tỏ bày thái độ của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Điều mà Chúa Cha muốn là chúng ta nhận biết Ngài và tôn trọng Ngài trong sự mặc khải mà Ngài đã hiện hữu trong Đức Giêsu.

Ga 5:24: Sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta qua Chúa Giêsu. Thiên Chúa là sự sống, Ngài tạo ra sự sinh động. Bất cứ nơi nào Ngài hiện diện, thì ở đó có sự sống. Ngài hiện diện trong Lời của Chúa Giêsu. Ai nghe Lời của Chúa Giêsu như lời của Thiên Chúa đã sống lại. Người đã nhận được sự tiếp xúc sống động dẫn đưa Người vượt khỏi cái chết. Chúa Giêsu đã vượt khỏi từ cõi chết mà qua cõi sống. Bằng chứng của việc này là trong việc chữa lành người bất toại.

Ga 5:25-29: Sự sống lại đã được xảy ra. Tất cả chúng ta là những người chết mà vẫn chưa mở lòng mình ra để nghe tiếng Chúa Giêsu đến từ Chúa Cha. Nhưng “giờ sẽ đến” và đó là bây giờ, trong đó “những kẻ chết sẽ nghe thấy tiếng của Con Thiên Chúa và ai đã nghe thì sẽ được sống”. Vời Lời của Chúa Giêsu phát xuất từ Chúa Cha, việc tạo dựng mới bắt đầu; nó đang trên đường đến. Lời sáng tạo của Chúa Giêsu sẽ đến với tất cả mọi người, ngay cả những người đã chết. Họ sẽ nghe và sẽ được sống.

Ga 5:30: Chúa Giêsu là phản ánh của Chúa Cha. “Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Đấng đã sai Ta”. Câu cuối cùng này là lời tóm tắt tất cả những gì đã được nói từ trước. Đây là ý tưởng mà cộng đoàn vào thời thánh Gioan đã có và phổ biến về Chúa Giêsu.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

Bạn hình dung mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha như thế nào?

Bạn sống với đức tin vào sự sống lại ra sao?

5.  Lời nguyện kết

CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương.

CHÚA nhân ái đối với mọi người,

Tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên

(Tv 145:8-9)

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Date: Time: - Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh …