Home / Event / Lectio Divina: Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ

Lectio Divina: Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ

Date: Thứ Năm 29 Tháng Sáu, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Đức Giêsu nói với ông Phêrô:  “Này con là Đá!”

Tảng Đá của hỗ trợ và của cản lối 

Mt: 16:13-23

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp cho các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của Chúa.  Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng, đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.

Xin hãy tạo trong chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tạo Dựng và trong Kinh Thánh, trong các sự việc của đời sống hằng ngày và trong những người chung quanh, nhất là những người nghèo khó và đau khổ.  Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con, để giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ được hưởng sức mạnh sự phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn mạch của tình anh em, công lý và hòa bình.  Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con.  Amen.

2.  Bài Đọc

a)  Chìa khóa dẫn đến bài đọc:

Văn bản phụng vụ của ngày lễ các Thánh Phêrô và Phaolô được lấy từ sách Tin Mừng theo thánh Mátthêu 16:13-19.  Trong phần bình luận của chúng ta, chúng tôi cũng bao gồm các câu 20-23, bởi vì trong toàn bộ của văn bản, các câu 13-23, Chúa Giêsu quay về phía thánh Phêrô và hai lần gọi ông là “đá”.  Một lần Chúa gọi ông là đá nền tảng (Mt 16:18) và một lần là tảng đá cản đường (Mt 16:23).  Cả hai câu nói bổ sung cho nhau.  Trong khi đọc Tin Mừng, chúng ta nên chú ý đến thái độ của ông Phêrô và những lời trang trọng mà Chúa Giêsu nói với ông trong cả hai lần.

b)  Phân đoạn bài Tin Mừng để trợ giúp cho bài đọc:

Mt 16:13-14:  Chúa Giêsu muốn biết người ta nghĩ gì về Người.

Mt 16:15-16:  Chúa Giêsu hỏi các môn đệ và ông Phêrô tuyên xưng đức tin của mình:  “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa!”

Mt 16:17-20:  Sau đó, chúng ta có câu trả lời trang trọng của Chúa Giêsu dành cho ông Phêrô (câu nói chính cho ngày lễ hôm nay).

Mt 16:21-22:  Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa của Đấng Cứu Thế, nhưng ông Phêrô phản ứng và từ chối chấp nhận ý nghĩa ấy.

Mt 16:22-23:  Câu trả lời long trọng của Chúa Giêsu dành cho ông Phêrô.

c)  Phúc Âm:  

13 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philípphê, và hỏi các môn đệ rằng:  “Người ta bảo Con Người là ai?” 14 Các ông thưa:  “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó.”

15 Chúa Giêsu nói với các ông:  “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” 16 Simon Phêrô thưa rằng:  “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống.”

17 Chúa Giêsu trả lời rằng:  “Hỡi Simon con ông Giôna, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Vậy Thầy bảo cho con biết:  Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. 19 Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời.  Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở.” 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

21 Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết:  Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.

22 Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người:  “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô:  “Satan, lui lại đàng sau Thầy!  Con cản lối Thầy, vì tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

3.  Giây phút thinh lặng cầu nguyện

Để Lời Chúa được thấm nhập và soi sáng đời sống chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý

Để giúp chúng ta trong việc suy gẫm cá nhân.

a)  Điều gì trong đoạn Tin Mừng làm tôi chú ý nhất?

b)  Người ta nghĩ Đức Giêsu là ai?  Phần ông Phêrô và các môn đệ thì nghĩ Chúa Giêsu là ai?

c)  Đối với tôi, Chúa Giêsu là ai?  Tôi là ai đối với Chúa Giêsu?

d)  Phêrô có nghĩa là tảng đá theo hai cách:  hai nghĩa đó là gì?

e)  Cộng đoàn chúng ta thì thuộc loại tảng đá nào?

f)  Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy có một số ý kiến về Đức Giêsu là ai và một số cách bày tỏ đức tin.  Ngày nay cũng vậy, có một số ý kiến về Đức Giêsu là ai.  Ý kiến của cộng đoàn chúng ta về Đức Giêsu là gì?  Sứ vụ ngụ ý dành cho chúng ta là loại sứ vụ gì?

5.  Chìa khóa dẫn đến bài đọc

Dành cho những ai muốn đào sâu hơn vào chủ đề.

i)  Bối cảnh:

Trong phần tường thuật Tin Mừng của mình, thánh Mátthêu đã dùng cùng trình tự của Tin Mừng theo thánh Máccô.  Tuy nhiên, ông cũng trích dẫn một tài liệu được thánh Luca và ông biết đến.  Hiếm khi ông đưa ra những dữ kiện hoàn toàn của ông, như trong bài Tin Mừng hôm nay.  Bài Tin Mừng này và cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô được giải thích theo nhiều cách khác nhau, thậm chí còn theo những chiều hướng đối nghịch trong các giáo hội Kitô giáo khác nhau.  Trong Giáo Hội Công Giáo, văn bản này là cơ sở cho tính ưu việt của ông Phêrô.  Dù sao chăng nữa, cũng không có bất kỳ điều gì làm giảm bớt tầm quan trọng của văn bản này, tốt nhất là đặt nó vào trong bối cảnh của Tin Mừng Mátthêu, nơi mà ở những chỗ khác, phẩm chất được gán cho ông Phêrô cũng là gán cho những người khác.  Chúng không hẳn là riêng cho ông Phêrô.

ii)  Lời bình giải về văn bản:

a)  Mt 16:13-16:  Các ý kiến của dân chúng và của các môn đệ về Đức Giêsu.

Chúa Giêsu muốn biết người ta nghĩ gì về Người.  Câu trả lời khá là đa dạng:  là Gioan Tẩy Giả, là tiên tri Giêrêmia hay một tiên tri nào đó.  Khi Chúa Giêsu hỏi ý kiến của các môn đệ, ông Phêrô nhân danh các ông mà thưa rằng:  “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống!”  Câu trả lời của ông Phêrô không có gì mới mẻ.  Vào một dịp trước đó, khi Chúa Giêsu đi trên mặt nước, các môn đệ đã tuyên xưng đức tin một cách tương tự:  “Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa!” (Mt 14:33).  Đây là lời thừa nhận rằng trong Đức Giêsu, những lời tiên tri của Cựu Ước đã được thực hiện.  Trong Tin Mừng của thánh Gioan, bà Máctha cũng đã tuyên xưng tín điều tương tự:  “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11:27).

b)  Mt 16:17:  Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho ông Phêrô:  Hỡi Simon, con ông Giôna, con thật có phúc!

Chúa Giêsu tuyên bố rằng ông Phêrô thật là “có phúc” bởi vì ông đã được mặc khải bởi Đức Chúa Cha.  Câu trả lời của Chúa Giêsu cũng chẳng mới lạ gì.  Vào một dịp trước đây, Đức Giêsu cũng đã thực hiện việc công bố cùng một niềm ân phúc cho các môn đệ vì các ông đã được nghe và được thấy điều mà trước đây không ai được nghe và thấy (Mt 13:16), và Người ca tụng Đức Chúa Cha vì Người đã mặc khải Con Thiên Chúa cho những kẻ bé mọn mà không mặc khải cho những bậc khôn ngoan thông thái (Mt 11:25).  Ông Phêrô là một trong những kẻ bé mọn mà chính Chúa Cha đã mặc khải cho.  Việc nhận thức rằng Thiên Chúa hiện diện trong con người Đức Giêsu không phải “đến từ xác thịt và máu”, đó không phải là kết quả của sự nghiên cứu hoặc nỗ lực của loài người, mà là một ân sủng mà Thiên Chúa tự ý ban cho người đó.

c)  Mt 16:18-20:   Tư cách khả năng của ông Phêrô:  Là nền đá tảng và giữ chìa khóa cửa Nước Trời.

  • Là Tảng Đá:  ông Phêrô phải là đá, đó là, ông phải là nền tảng vững chắc cho Hội Thánh, để Giáo Hội có thể đứng vững trước các cuộc tấn công của cửa địa ngục.  Qua những lời này của Chúa Giêsu nói với ông Phêrô, thánh Mátthêu khuyến khích các cộng đoàn đang bị bách hại và đau khổ tại Syria và Paléstine, là những người đã chứng kiến sự lãnh đạo của ông Phêrô được đánh dấu từ lúc đầu.  Dù rằng yếu ớt và bị đàn áp, họ đã có một nền tảng vững chắc, được bảo đảm bởi Lời của Chúa Giêsu.  Vào những ngày ấy, các cộng đoàn được gieo trồng một mối quan hệ tình cảm rất vững chắc với các nhà lãnh đạo đã tạo lập ra cộng đoàn.  Do đó, các cộng đoàn tại Syria và Paléstine đã vun trồng mối quan hệ của họ với con người Phêrô; những người thuộc cộng đoàn Hy Lạp thì với thánh Phaolô; một số cộng đoàn ở tiểu Á thì với Người Môn Đệ Chúa Yêu và những cộng đoàn khác thì với thánh Gioan của sách Khải Huyền.  Xác định căn tính của mình với nhà lãnh đạo của xứ sở họ đã giúp cho cộng đoàn phát triển tốt hơn trong phần bản sắc và tâm linh.  Nhưng điều này cũng có thể làm phát sinh xung đột như trong trường hợp của cộng đoàn Côrintô (1Cr 1:11-12).

Là nền đá tảng của đức tin, gợi nhớ lại trong trí Lời Chúa nói với dân chúng trong thời gian lưu đày ở Babylon:  “Hỡi ai theo đuổi sự công chính, hỡi kẻ đi tìm Đức Chúa, hãy nghe Ta!  Hãy đưa mắt nhìn lên tảng đá:  từ tảng đá này, các ngươi sẽ được đẽo ra; hãy đưa mắt nhìn vào hầm đá:  từ hầm đá này, các ngươi sẽ được lấy ra.  Hãy ngước mắt nhìn tổ phụ Ápraham và Sara, người đã sinh ra các ngươi; vì khi được Ta gọi, Ápraham chỉ có một mình, nhưng Ta đã ban phúc lành cho nó, và cho nó trở nên đông đảo” (Is 51:1-2).  Khi được áp dụng cho ông Phêrô, phẩm chất của nền đá tảng này hướng đến một khởi đầu mới cho dân riêng của Thiên Chúa.

  • Chìa khóa của Nước Trời:  ông Phêrô nhận lãnh chìa khóa Nước Trời để cầm buộc và tháo gỡ, có nghĩa là, để hòa giải con người với Thiên Chúa.  Cùng một quyền lực cầm buộc và tháo gỡ cũng được trao cho các cộng đoàn (Mt 18:8) và các môn đệ (Ga 20:23).  Một trong những điểm mà Tin Mừng Mátthêu khẳng định là ơn hòa giải và tha thứ (Mt 5:7,23-24,38-42,44-48; 6:14-15).  Thực tế là vào những năm của thập niên 80 và 90, có rất nhiều căng thẳng và chia rẽ giữa các gia đình trong cộng đoàn tại Syria vì đức tin vào Chúa Giêsu.  Có một số người chấp nhận Ngài là Đấng Mêssia trong khi những kẻ khác thì không, và điều này là nguồn gốc của nhiều quan điểm trái ngược và xung đột.  Thánh Mátthêu khẳng định về việc hòa giải.  Sự hòa giải tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các điều phối viên của cộng đoàn.  Giống như ông Phêrô, họ cũng phải ràng buộc và tháo gỡ, có nghĩa là, làm việc để mang lại sự hòa giải, chấp nhận lẫn nhau, và xây dựng tình huynh đệ đích thực.
  • Hội Thánh:  từ ngữ Hội Thánh, tiếng Hy Lạp là ekklesia, được tìm thấy 105 lần trong Tân Ước, hầu như luôn tìm thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ và các Thánh Thư.  Chúng ta chỉ tìm thấy chữ này ba lần trong các sách Tin Mừng và chỉ trong sách Tin Mừng của Mátthêu mà thôi.  Từ ngữ này có nghĩa là “cộng đoàn được gọi” hay là “cộng đoàn được tuyển chọn”.  Từ ngữ này áp dụng cho những người tụ tập lại, được mời gọi bởi Lời Thiên Chúa, những người tìm kiếm để sống sứ điệp về Nước Trời được đem đến bởi Chúa Giêsu.  Giáo Hội không phải là Nước Trời, mà là một khí cụ và là một dấu chỉ của Nước Trời.  Nước Trời thì cao trọng hơn.  Trong Giáo Hội, cộng đoàn, tất cả mọi người phải trông thấy hoặc nên thấy những gì sẽ xảy ra khi một nhóm người để cho Thiên Chúa cai trị và chiếm hữu đời sống của mình.

d)  Mt 16:21-22:  Chúa Giêsu hoàn chỉnh những gì thiếu sót trong câu trả lời của ông Phêrô, và Phêrô phản ứng bằng cách không chấp nhận.

Thánh Phêrô đã tuyên xưng:  “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!”  Để phù hợp với ý tưởng thịnh hành thời bấy giờ, ông đã tưởng tượng ra một Đấng Cứu Thế vinh quang.  Chúa Giêsu đã sửa ông:  “Thật là cần thiết cho Đấng Cứu Thế phải chịu đau khổ và sẽ bị giết chết tại Giêrusalem”.  Với những chữ “cần thiết”, Chúa nói rằng sự đau khổ đã được dự kiến trong những lời tiên tri (Is 53:2-8).  Nếu các môn đệ chấp nhận Chúa Giêsu như là Đấng Cứu Thế và là Con Thiên Chúa, thì các ông cũng phải chấp nhận Người như là Đấng Mêssia Tôi Tớ phải chịu chết.  Không những chỉ có chiến thắng vinh quang mà cũng còn phải qua con đường thập giá!  Nhưng ông Phêrô không chịu nghe lời sửa dạy của Chúa Giêsu và cố gắng thuyết phục Người.

e)  Mt 16:23:  Câu trả lời của Chúa Giêsu cho ông Phêrô:  Tảng đá cản đường

Câu trả lời của Chúa Giêsu thật đáng ngạc nhiên:  “Satan, lui lại đàng sau Thầy!  Con cản lối Thầy, vì tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người!”  Satan là một trong những kẻ đã lôi kéo chúng ta ra khỏi con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho chúng ta.  Chúa Giêsu, theo đúng nghĩa đen, nói rằng:  “Hãy lui lại đàng sau Thầy!” (theo tiếng Latin, vada retro!).  Ông Phêrô muốn lèo lái và chỉ đường.  Chúa Giêsu nói:  “Hãy lui lại đàng sau Thầy!”  Đức Giêsu là người chỉ đường và giữ nhịp chứ không phải ông Phêrô.  Người môn đệ phải đi theo sau thầy mình.  Người ấy phải sống trong sự chuyển đổi liên tục.  Lời của Chúa Giêsu cũng là một thông điệp cho tất cả những ai đang đứng đầu cộng đoàn.  Họ phải “đi theo” Chúa Giêsu và không thể đi ở phía trước như ông Phêrô đã muốn đi.  Không phải chỉ có họ mới là những người có thể vạch ra đường hướng hay cách thức.  Mà trái lại, giống như ông Phêrô, thay vì phải là tảng đá hỗ trợ, họ có thể trở thành tảng đá cản đường.  Như có một số người lãnh đạo cộng đoàn tại thời ông Mátthêu.  Mơ hồ rằng hình như cũng có những chuyện tương tự xảy ra giữa chúng ta ngày nay.

iii)  Phụ chú Tin Mừng liên quan đến ông Phêrô:

Chân dung thánh Phêrô.

Thánh Phêrô được biến đổi từ một ngư phủ đánh cá sang một ngư phủ đi lưới người (Mc 1:7).  Ông đã lập gia đình (Mc 1:30).  Ông là một người tốt bụng và rất nhân bản.  Ông có khuynh hướng đảm nhận vai trò lãnh đạo cách tự nhiên trong số mười hai môn đệ của Chúa Giêsu.  Đức Giêsu tôn trọng khả năng thiên phú này và chọn Phêrô làm người lãnh đạo cho cộng đoàn đầu tiên của mình (Ga 21:17).  Trước khi gia nhập cộng đoàn của Chúa Giêsu, Phêrô có tên là Simon con ông Giôna (Mt 16:17).  Chúa Giêsu đặt tên cho ông là Kêpha có nghĩa là Đá, và từ đó trở thành tên Phêrô (Lc 6:14).

Cách tự nhiên, ông Phêrô có thể là bất cứ điều gì, ngoại trừ là đá.  Ông dũng cảm trong lời nói, nhưng trong giờ phút lâm nguy ông trở thành kẻ sợ hãi và trốn chạy.  Ví dụ, khi Đức Giêsu đi trên mặt nước, ông Phêrô đã hỏi:  “Lạy Thầy Giêsu, con cũng có thể đi trên mặt nước mà đến với Thầy không?”  Chúa Giêsu trả lời:  “Cứ đến, Phêrô!”  Ông Phêrô liền từ thuyền bước xuống và bắt đầu đi trên mặt nước.  Nhưng khi một làn gió lớn thổi lên, ông đã sợ và bắt đầu chìm.  Khi ấy ông kêu lên:  “Lạy Chúa, xin cứu con với!”  Chúa Giêsu nắm lấy tay ông và cứu ông (Mt 14:28-31).  Trong bữa Tiệc Ly, ông Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu:  “Lạy Chúa, con sẽ không bao giờ chối Chúa!” (Mc 14:31); thế mà chỉ ít giờ sau đó, tại dinh thượng tế, trước mặt một cô tớ gái, khi Chúa Giêsu đã bị bắt, ông Phêrô đã chối Chúa Giêsu và thề độc rằng ông không biết Người là ai (Mc 14:66-72).  Trong vườn Cây Dầu, khi Chúa Giêsu bị bắt, ông thậm chí còn dùng đến gươm đao (Ga 18:10), nhưng sau đó bỏ trốn, để lại một mình Chúa Giêsu (Mc 14:50).  Ông Phêrô tự nhiên không là một tảng đá!  Thế nhưng là một ông Phêrô yếu hèn và con người, cũng như chúng ta, đã trở nên tảng đá bởi vì Chúa đã cầu nguyện cho ông:  “Phêrô, Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất lòng tin.  Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của con nên vững mạnh” (Lc 22:31-32).  Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã có thể nói:  “Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16:18).  Chúa Giêsu đã giúp ông trở thành tảng đá.  Sau khi sống lại, ở Galilêa, Chúa Giêsu đã hiện ra với ông Phêrô và hỏi ông hai lần:  “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?  Và ông Phêrô đã thưa lại hai lần:  “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa” (Ga 21:15,16).  Khi Chúa Giêsu hỏi cùng câu hỏi đến lần thứ ba với ông, Phêrô đã buồn.  Chắc ông đã nhớ đến việc mình đã chối Chúa ba lần.  Vì vậy, ông đã trả lời:  “Lạy Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự!  Chúa biết rằng con yêu mến Chúa!”  Đến lúc đó Chúa Giêsu mới trao phó cho ông việc chăm sóc đàn chiên:  “Phêrô, hãy chăm sóc chiên của Thầy!” (Ga 21:17).  Với sự giúp đỡ của Chúa Giêsu, sức mạnh của tảng đá tăng triển trong con người Phêrô và ông đã tự tỏ lộ vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  Vào ngày hôm ấy, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, ông Phêrô đã mở các cánh cửa của căn phòng trên lầu nơi tất cả các ông đã cùng tụ họp đàng sau các cánh cửa khép kín vì sợ người Do Thái (Ga 20:19), và được truyền cho lòng can đảm, đã bắt đầu công bố Tin Mừng của Chúa Giêsu cho dân chúng (Cv 2:14-40).  Từ đó ông không bao giờ ngừng nghỉ!  Trong câu chuyện về việc công bố dũng cảm này về sự sống lại, ông đã bị tống ngục (Cv 4:3).  Trong khi bị thẩm vấn, ông đã bị cấm không được loan báo về Tin Mừng của Chúa Giêsu nữa (Cv 4:18), nhưng ông Phêrô đã không tuân theo lệnh cấm.  Ông đáp:  “Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người!” (Cv 4:19; 5:29).  Ông lại bị bắt lần nữa (Cv 5:18,26).  Ông đã bị đánh dòn (Cv 5:40).  Nhưng ông đã nói:  “Cảm ơn quý vị rất nhiều.  Nhưng chúng tôi phải tiếp tục giảng dạy! (xem Cv 5:42).

Truyền thống cho chúng ta biết rằng vào cuối đời của ông, khi ở thành Rôma, ông Phêrô đã lại có một khoảnh khắc sợ hãi.  Nhưng sau đó ông đã trở lại, bị bắt và bị kết án tử hình đóng đinh trên thập giá.  Tuy nhiên, ông đã xin cho được đóng đinh ngược đầu xuống đất.  Ông nghĩ rằng mình không xứng đáng để chết trong cùng một cách như Thầy mình, Đức Giêsu.  Ông Phêrô đã sống thật với chính mình cho đến phút cuối cùng.     

6.  Thánh Vịnh 103 (102)

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.

CHÚA phân xử công minh,
bênh quyền lợi những ai bị áp bức,
mặc khải cho Môisen biết đường lối của Người,
cho con cái nhà Ít-ra-en
thấy những kỳ công Người thực hiện.

CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.
Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.
Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
Như người cha chạnh lòng thương con cái,
CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,
hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.
Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại,
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Người xử công minh cả với đời con cháu,
cả những ai giữ giao ước của Người
và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.

CHÚA đặt ngai báu trên trời cao thẳm,
quyền đế vương bá chủ muôn loài.
Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người,
luôn sẵn sàng phụng lệnh.

Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh,
hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.
Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành,
thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi.
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!

7.  Lời Nguyện Kết

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa về Lời Chúa đã giúp chúng con hiểu rõ hơn ý muốn của Chúa Cha.  Nguyện xin Thần Khí Chúa soi sáng các việc làm của chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để thực hành Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.  Nguyện xin cho chúng con, cũng được trở nên giống như Đức Maria, thân mẫu Chúa, không những chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Check Also

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ DÒNG CÁT MINH

Date: Time: - Sáng ngày 18/11/2023, tại nguyện đường giáo xứ Châu Bình, cha Mario …